EFOP-5.2.2 - Civil Hálózatok Közép-Európában

Közép-Európa civil szektora folyamatosan átalakul, változik összetétele, teljesítőképessége, a helyi vagy tágabb közösségben betöltött szerepe és ereje. A kihívásokra adott válaszai során együttműködéseket, strukturált vagy épp ad-hoc hálózatokat alakít ki, melyek különféle hatásfokkal és időtartamban szolgálják a hálózatokhoz kapcsolódó szervezeteket. A harmadik szektor ugyanakkor kifelé is keresi és építi kapcsolatait, a helyi és országos kormányzatokkal és a termelő ágazattal jobb-rosszabb viszonyban áll.

Az elmúlt időszakban sok ilyen alulról kezdeményezett hálózat indult el, fejlődött vagy szűnt meg a szektorban. Az egri példa alapján például majdnem 60 térségi vagy települési civil kerekasztal jött létre az országban, ezeket az Életfa Környezetvédő Szövetség KÖRE és KÖRTE programja szakmailag támogatta 2006-ig. A proHáló országos szakmai hálózat 2008-ban kezdeményezte egy országos civil hálózati adatbázis kialakítását, de az adatbázis ráfordítható erőforrás hiányában nem frissül. Az együttműködések, civil hálózatok részletes felmérését (tudomásunk szerint) nem végezték el az elmúlt 9-10 évben.

A nonprofit hálózatok kialakulása és fejlődése más-más utakat járt be Szlovákiában, Lengyelországban, Romániában és Magyarországon, ezeket a hálózatokat sem hasonlítottuk még össze. Pedig a szektor fejlődésének minden országban fontos alappillére lenne, hogy ismerje a hálózatépítés folyamatát, a meglévő jó példákat más országokból is, így együtt lássa a lehetséges megoldásokat. A szektor igényelné azt is, hogy kiadványból, adatbázisból tájékozódhasson az elérhető csoportokról és módszerekről.

Pályázatunk célja, hogy képet rajzoljon a vizsgált országok civil szervezeteinek hálózati folyamatairól, feltárja eredményeiket, problémáikat. A program minél teljesebb segítséget kíván nyújtani a szervezetek hálózatépítési munkájában, egy teljeskörű és többnyelvű adatbázissal, jó példákkal, hálózatfejlesztési kiadvánnyal és weblappal.

Ehhez magyarországi és külföldi szakértők segítségével egy online kutatást végzünk a különböző országok civil szervezetei között (országonként legalább 100 résztvevővel), majd ez alapján feltárjuk az országokra és a teljes régióra is jellemző hálózati trendeket, javaslatokat teszünk a fejlesztés lehetséges irányaira, kiemeljük a példaként bemutatható hálózatokat. A magyarországi résztvevőkkel, szakmai partnerekkel tanulmányutakat szervezünk a jó példák megismerésére és tréningen fejlesztjük a szervezetek képviselőit a hálózatfejlesztés témájában. Nemzetközi konferencián ismertetjük a projekt eredményeit. Többnyelvű weblap és online közösségi marketing segítségével megismertetjük a szektorral a hálózatépítés fontosságát, folyamatát, a segítségül létrehozott adatbázist és a rendelkezésre álló tudásanyagot.

A program weblapja: eletfa.org.hu/nnce