KÖRNYEZETVÉDELMI JOG- ÉS ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS

Helyi védettségű területért a települési jegyző felel (ő a helyi természetvédelmi hatóság), ezért nála érdemes bejelenteni a problémát és kérni az újrafásítást és a terület kivonását a bicikliútépítés alól, ezt közérdekű bejelentéssel célszerű megtenni (ehhez tippek itt: https://tasz.hu/zöld/eszközök#tegyel_kozerdeku_bejelentest), mert erre 30 napon belül köteles válaszolni minden állami / önkormányzati szerv. A panaszjog (ami a közérdekű bejelentésre is vonatkozik) alapjog, bárki élhet vele.

Építési tilalmat is érdemes lehet kérni: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 20. § (1) bekezdés bb) pontja szerint lehet építési tilalmat elrendelni a természet-, illetve a környezet védelméről szóló törvényekben foglaltak érvényre juttatása érdekében (a helyi védett terület megóvása abszolút ilyen indok, a természetvédelmi törvény szabályozza a védetté nyilvánítást a természeti értékek védelmére). Ilyen tilalmat önkormányzati rendelettel lehet elrendelni. Ezt is bele lehet fogalmazni egy közérdekű bejelentésbe (annak a része, hogy lehet javaslatokat megfogalmazni), illetve lehet, hogy érdemes a társadalmi támogatottság érdekében petíciót is indítani hozzá.

Ha pedig információt szeretnétek szerezni (ki engedélyezte a fák kivágását, volt-e előzetes vizsgálat előtte, annak mi lett az eredménye), érdemes közérdekűadat-igénylést írni a jegyzőnek (bővebben erről itt: https://tasz.hu/zöld/eszközök#kerj_kozerdeku_adatot), mert a környezeti adatokat kiemelten fontos nyilvánosan elérhetővé tenni és 15 napon belül meg kell válaszolni az adatigényléseket.

Ha már zajlik az útépítési beruházással kapcsolatban bármilyen engedélyezési eljárás, érdemes lehet ügyfélként bekapcsolódni (https://tasz.hu/zöld/eszközök#legyel_ugyfel), ezt helyben érintett magánszemélyek és a zöldszervezetek kérhetik (akiknek a tevékenységi területük kiterjed arra a helyre): így közvetlenül az engedély kiadása előtt a hatóságnál lehet észrevételeket tenni, nyilatkozni.