Küldetésünk

"Egy fenntartható és emberibb társadalomért"

Szervezetünk két nagy területen dolgozik, ezek egyrészt a környezetvédelem, másrészt a nonprofit szervezetek, vagyis tágabban a civil társadalom fejlesztése.

Környezetvédelem

  • Célunk, hogy átfogó keretet biztosítsunk mindennemű környezetvédelmi törekvésnek, felismerjük-megismertessük a környezetvédelmi problémákat, és szakszerűen, következetesen cselekedjünk azok elhárítása érdekében.
  • Támogatjuk a környezetvédelmi nevelést és szemléletformálást, az épített és természeti környezettel kapcsolatos pozitív értékrendek kialakítását.
  • Alapelvünk hogy minden állampolgárnak joga van az egészséges, biztonságos és esztétikus környezethez. Ennek az alapvető emberi jognak a védelmében együttműködünk minden olyan szervezettel, amely hasonló célokat tűzött maga elé.
  • Részt veszünk a környezetvédelmi törvény szabályai szerint a környezetvédelmi engedélyezési eljárásokban, közreműködünk a tevékenységi területünket érintő területfejlesztési, területrendezési tervek és környezetvédelmi programok kidolgozásában, véleményezzük a környezettel kapcsolatos állami és önkormányzati jogszabályok tervezeteit.

Civil szektorfejlesztés

  • Elősegítjük az állampolgárok, azok szervezetei és önkormányzatok közötti együttműködést, kommunikációt, elősegítsük a fenntartható, erős helyi közösségeken alapuló, demokratikus társadalom megvalósulását. Munkánkkal növeljük a társadalmi tőkét, fejlesztjük a közösségi részvételt.
  • Célunk egy dinamikus, a kormányzati, önkormányzati és profitorientált szektorral harmonikusan együttműködő, sajátos szerepét vállaló nonprofit szektor kialakítása és fejlesztése.
  • Támogatjuk a civil szektor szakmai és területi hálózatainak létrejöttét, támogatjuk működésüket erőforrásainkkal, képzésekkel, tanácsadással, szakmai munkánkkal, online és nyomtatott publikációkkal. Együttműködünk a céljainkkal egyetértő hálózatokkal, szervezetekkel és más szereplőkkel.
  • Maximálisan támogatjuk, tevékenyen fejlesztjük a szabad információáramlást és tudásmegosztást, a társadalom minden szereplője és szektora felé.