STRATÉGIAI TERV - ÉLETFA KÖRNYEZETVÉDŐ SZÖVETSÉG

JÖVŐKÉPÜNK

SZÖVETSÉGÜNK EGY FENNTARTHATÓ, VALÓDI EMBERI ÉLETMINŐSÉGET NYÚJTÓ TÁRSADALMAT ÉPÍT.

KÜLDETÉSÜNK

Természeti és társadalmi szinten is fenntartható és élhető társadalmat építünk, oktatással, szemléletformálással, aktív környezetvédelemmel, az információk terjesztésével, a helyi közösségek, a civil szervezetek és a demokrácia fejlesztésével, hálózati együttműködések segítségével.
Küldetésünk részletesebben

ÉRTÉKRENDÜNK

Egyetlen Földünk van, meg kell őriznünk utódainknak, olyan módon kell biztosítanunk a civilizáció eredményeit mindenki számára, hogy közben a jövő generációk életlehetőségei ne csökkenjenek. Miközben cselekvően fellépünk a környezetszennyező tevékenységek ellen, fontosnak tartjuk a szemléletformálást és oktatást is.

Hiszünk a demokráciában, a helyi közösségek és civil szervezetek fontosságában, a nyilvánosság és átláthatóság megvalósításában, nagyra értékeljük az önkéntes munkát.

Hiszünk az együttműködés, a közös munka erejében, keressük a kapcsolatot a hasonlóan gondolkodó állampolgárokkal és szervezetekkel, fejlesztjük az ilyen hálózatokat, közvetítjük megszerzett tudásunkat és segítünk mások tapasztalatainak közreadásában.
Etikai kódexünk

HELYZETELEMZÉS

Az Életfa Környezetvédő Szövetség az elmúlt időszakban kialakította profilját és kikristályosodtak önálló munkaformái, kiépítette hálózati jellegű együttműködési rendszerét és jelentőset lépett előre a korszerű kommunikációs módszerek alkalmazása területén.

Fejlődését mégis veszély fenyegeti, mert a környezet- és természetvédelmi környezet negatív tendenciáival, a civil információs, szolgáltatói szerepkör felvállalásával és az állami támogatási rendszer változásával párhuzamosan erősödtek az önállóságát veszélyeztető önkormányzati és állami, direkt módon megnyilvánuló elvárások és finanszírozási módszerek. A hátrányos következmények kivédését az alaptevékenység keretében folytatott szolgáltatási tevékenység és a civil együttműködési rendszer erősítésével célszerű kivédeni, kiemelt figyelmet fordítva a szerződéses partneri kapcsolatokra. Az elmúlt időszakban a Szövetség munkájánál bevált a „nyilvánosság és állásfoglalások” érdekérvényesítési munkaforma. A szakértői háttérmunka javítására, a nyilvánosság erősítésére, és a lakossági kommunikáció jobb megszervezésére kell kiemelt figyelmet fordítani.

A közösségi média és az online tér a közeljövőben még nagyobb szerepet fog játszani a lakossággal és tagsággal folytatott kommunikációban. Ezen a téren nagyon fontos fejlődnünk, a fiatalok bekapcsolásához, önkéntesek szervezéséhez kötelező a gyors haladás.

Több nemzetközi és hazai szervezettel, hálózattal élő kapcsolatot tartunk és célorientált együttműködést valósítunk meg (pl.: 10.millió.Fa, KÖTháló, HUMUSZ, Energia Klub, MOTT Alapítvány, Inforce, MTVSZ, NIOK, CISZK stb.). Több program megvalósításánál működtünk és működünk együtt a proHáló hálózattal, amely alapításában részt vettünk és tevékenységébe aktívan bekapcsolódunk.

Rendszeresen részt veszünk a környezet- és természetvédő szervezetek országos találkozóin. Egyre nagyobb szerepet kap a határmenti civil hálózatokkal, szervezetekkel kialakuló projekt együttműködés: Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány (Románia - Kolozsvár), Fundament Polgári Szervezet (Szlovákia – Rimaszombat), Koháry Polgári Társulás (Szlovákia – Fülek).

STRATÉGIA CÉLJAINK

1. KÖRNYEZETVÉDELEM

 • Fenntartjuk és megújítjuk a Lakossági Zöld Telefon tanácsadó szolgálatot, egyesítjük a környezeti Tanácsadó Irodák szolgáltatásunkkal, egységes és nyomonkövethető kommunikációs rendszert hozunk létre a környezetvédelmi ügyek megoldásában.
 • Aktívan részt veszünk a zöld hálózatok munkájában.
 • Fejlesztjük az ifjúsági programjainkat, programokat szervezünk a fiatal korosztályok számára, oktatási és szemléletformálási munkát végzünk.
 • Növeljük társadalmi beágyazottságunkat, helyi ismertségünket,
  önkéntesek toborzásával, helyi értékőrző és fejlesztő programokkal, a helyi cégekkel és intézményekkel való együttműködéssel.

2. CIVIL SZEKTOR FEJLESZTÉSE, HELYI KÖZÖSSÉGEK

 • Működtetjük a Civil Közösségek Házát, ezzel is fejlesztve a helyi demokráciát, erősítve a társadalmat.
 • Cselekvően részt veszünk a nonprofit szektor fejlesztésében, hálózatok építésében, nemzetközi és országos szinten. Ezen a téren folytatjuk, fejlesztjük és terjesztjük a KÖRE és KÖRTE programjainkra épülő civil hálózatfejlesztési modellünket.
 • Részt veszünk az Egri Civil Kerekasztal munkájában, szolgáljuk és fejlesztjük a város civil szervezeteit, továbbra is részt veszünk az Egri Civil Ház szolgáltatásainak fejlesztésében.
 • Az Egri Civil Kapu portál és webszerver fejlesztésével segítjük a Civil Kerekasztal és a Fórum, valamint a civil szervezetek munkáját.
 • Fenntartjuk hálózati tagságunkat a proHáló hálózatban, lehetőségeinkhez mérten növeljük szerepünket és vállalt feladatainkat.

3. TUDÁS-TRANSZFER

 • Gyűjtjük, elemezzük és folyamatosan közzétesszük a nonprofit szektorról, hálózatépítésről és közösségfejlesztésről szóló tanulmányokat, szakirodalmat. Gyarapítjuk tudásunkat és képzéseinkkel, oktatási és szemléletformálási programjainkkal fejlesztjük a helyi közösségeket és szervezeteket.
 • Folyamatosan részt veszünk a környezetvédelemmel kapcsolatos együttműködésekben, aktívan bekapcsolódunk a nemzetközi és hazai zöld hálózatok munkájába.
 • Publikációkat, kiadványokat, állásfoglalásokat jelentetünk meg a küldetésünkhöz illő környezetvédelmi és fenntarthatósági kérdésekben.

FELADATOK, 2023-2024

 • Működtetjük és fejlesztjük a Civil Közösségek Házát, növeljük a közösségi fenntartás hatékonyságát.
 • Fenntartjuk az ÉLET=FA közösségi faültetési programunkat, fejlesztjük az Eger-Bükk víz a tájban programunkat.
 • Az egri civil szervezetekkel, helyi közösségfejlesztőkkel és országos, nemzetközi kapcsolataikkal együttműködve fejlesztjük civil hálózatainkat, pályázatokat nyújtunk be KÖRE és KÖRTE programjaink folytatására. A program legalább 2 éves, kezdése 2024-ben, előkészítése 2023-ben zajlik.
 • Az Egri Civil Kerekasztallal együttműködésben átvizsgáljuk az Egri Civil Kapu szolgáltatásait, megtervezzük jövőbeli funkciót, fejlesztési irányait és 2024 végéig el is készítjük azokat.
 • Pályázati lehetőségeinkkel segítjük az egri civil hálózatfejlesztési folyamatok előrehaladását.
 • Pályázati úton is segítjük a proHáló országos hálózat működését, részt veszünk munkájában, fejlesztjük szolgáltatásait. A hálózat tagjaival együttműködünk projektjeik megvalósításában és saját projektjeinkhez igénybe vesszük szaktudásukat.
 • Újratervezzük közösségi technológiai központunkat, szolgáltatásait megújítjuk, online eszközökkel és közösségi programokkal folytatjuk a helyi közösségek és lakosok digitális ismereteinek fejlesztését.
 • Áttervezzük a lakossági környezeti tanácsadó programjainkat, egységesítjük szolgáltatási rendszereiket, átláthatóvá, nyomonkövethetővé tesszük az elemeit, így növeljük ismertségünket, beágyazottságunkat.