BöngÉSZ – Okosan az interneten - GINOP-3.3.3-17-2017-00086

Kedvezményezett: Életfa Környezetvédő Szövetség
A projekt címe: „BöngÉSZ – Okosan az interneten”
A projekt azonosítószáma: GINOP-3.3.3-17-2017-00086
A szerződött támogatás összege: 21 911 146 Ft
A támogatás mértéke: 90 %
A projekt befejezési dátuma: 2019. 06. 30.

A projekt tartalmának bemutatása:
Az Életfa Környezetvédő Szövetség Heves megye és az Észak-magyarországi Régió egyik legjelentősebb, több ezer taggal és tagszervezettel, 28 éves múlttal rendelkező civil szervezete. Projektünk azon felnőtt lakosság számára a leghasznosabb, akik nem rendelkeznek digitális alapkompetenciákkal, ezen belül különösen (de nem kizárólagosan) a 45 év felettiek, vidéken élők és álláskeresők, akikben megvan, vagy a megfelelő motivációs programmal megteremthető a nyitottság a digitális eszközök kipróbálására, használatára. Emiatt az előbb említett személyek a projekt kiemelt célcsoportja.

A projekt célja a digitális világtól ismeretek vagy motiváltság hiányában, illetve az újtól való félelem
miatt elzárkózók motiválása. Minden aktív és potenciális munkavállalónak fel kell ismernie, hogy
digitális felkészültség hiányában egyre kisebb esélye lesz a munkaerőpiacon. Továbbá az inaktívak és
az idős korosztályok körében is tudatosítani szükséges a digitális írástudás elsajátításának
esélyegyenlőségi dimenzióját és életminőség-javító potenciálját. Mind a hazai kezdeményezések,
mind a nemzetközi tapasztalatok azt jelzik, hogy csak szisztematikus beavatkozással, helyi szintű,
integrált programokkal és a lemaradás valamennyi dimenziójára kiterjedő komplex szemléletmóddal
lehetséges érdemi eredményeket elérni a felzárkóztatásban.

Projektünk kezdetekor célunk az volt, hogy az Egerben és a járásban élőknek bemutassuk az internet
előnyeit, ráirányítsuk a figyelmet az elérhető szolgáltatásokra. A rendezvények mellett digitális
klubokat hozzunk létre, ahol bemutattuk a szolgáltatásokat (e-Magyarország, DJP). Célcsoportunkba
tartozott minden, a szolgáltatási területünkön élő személy, általában korosztályos bontás nélkül,
bizonyos programjainkon korosztályok szerint. Jelen projektben elsődleges célcsoportunk volt és a
fenntartási időszak alatt elsődlegesen elérni kívánt célcsoportunk továbbra is a vidéki lakosok, akik
jellemzően digitálisan írástudatlanok, nehéz anyagi és szociális körülmények között élnek.
Programunkkal 780 fő elérését terveztük, mely kumuláltan számolva a projekt zárására elérésre is
került.
Megvalósult programjaink a projekt alatt:
- Rendezvények és kitelepülések szervezése (6 alk., 50 fő / alk.)
- Tematikus helyi rendezvények szervezése (3 alkalommal nagyrendezvény, 80 fő / alk.)
- Térítésmentes, nem formális ismeretterjesztő, digitális eszközöket és szolgáltatásokat népszerűsítő
oktatási programok lebonyolítása (16 alk., 15 fő / alk., 4 helyszínen: Egerszólát, Egerszalók, Verpelét
és Felsőtárkány)

A projekt kezdetekor tervezett célokat sikeresen elértük a célcsoport bevonásával és hasznos digitális
kompetencia átadásával.
A Felhívás a következő oldalon érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-333-17-#