Etikai Kódex - Életfa

Az Életfa Környezetvédő Szövetség etikai kódexének célja, hogy kinyilvánítsuk azokat az alapvető elveket, melyek mentén az Egyesület tevékenységét végzi, s amelyeket tagjaink is szem előtt tartanak mindennapi életük során, felállítva közösségünk szellemiségét és értékrendjét.

 1. Egyesületünk legfontosabb célja a környezet védelme, védett természeti és társadalmi értékeink megőrzése. Ezért támogatunk minden ilyen törekvést és programot, egyesületünk tagjai pedig magánemberként is óvják környezetüket, fenntartható életmódra törekszenek és erre szólítanak fel másokat is.
 2. Programjaink és működésünk során, energiafelhasználásunk terén előnyben részesítjük a környezetbarát, megújuló forrásból származó energiákat.
  Hulladékot mindig a megfelelő tárolóban helyezünk el, lehetőség szerint szelektíven gyűjtjük és ügyelünk arra, hogy a lehető legkevesebb keletkezzen belőle. Kiemelt figyelmet fordítunk a veszélyes hulladékok elkülönítésére és az újrahasznosítást biztosító gyűjtőhelyekre való eljuttatására.
 3. Fontosnak tartjuk a társadalom demokratikus működését, az emberi jogok szabad gyakorlását, a törvény előtti egyenlőséget, a nyíltságot, átláthatóságot, a szabad információáramlást, ezekért a célokért, a társadalmi tőke fejlesztéséért tevékenyen dolgozunk és együttműködünk szakmai és területi hálózatokkal, más hasonló szervezetekkel.
 4. Az Életfa Környezetvédő Szövetség nem végez politikai tevékenységet, nem indul választásokon, nem részesít előnyben politikai pártokat és mozgalmakat más pártokkal vagy mozgalmakkal szemben. Munkája során csak szakmai, környezetvédelmi és nonprofit érdekvédelmi szempontokat vesz figyelembe. Éppen ezért visszautasít mindenféle politikai részvételt, befolyásolási szándékot, politikai véleményt és támogatást, mely tevékenységét érintené.
  Ugyanakkor fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a mindenkori hatalmi és gazdasági szereplőkről véleményt nyilvánítsunk, rájuk nyomást gyakoroljunk, céljaink érdekében minden demokratikus eszközt latba vessünk, akár ezen szereplők szándékaival szemben is. 
 5. Fontosnak tartjuk a saját működésünk átláthatóságának biztosítását. Valljuk, hogy egy civil szervezetek legfontosabb értéke a bizalom, a társadalmi beágyazottság, a helyi elismertség, amely a közösségben betöltött szerepét és eredményességét nagyban meghatározza.
  Mindent elkövetünk, hogy ne csak a saját hitelességünket, hanem a nonprofit szektor hitelességét is erősítsük.
 6. Adminisztratív működésünkben és kommunikációnkban egyaránt világos, nem félrevezető elveket követünk.
  Az általunk közzétett adatok mindig megfelelnek a valóságnak, elkerüljük a félretájékoztatást, elítéljük az álhírek terjesztését.
 7. Törekszünk a bizalom megőrzésére, rövid határidőn belül válaszolunk és intézkedünk, amennyiben kérdés vagy panasz érkezik hozzánk.
 8. Törvényesen működünk. Betartunk minden, a működésünket érintő törvényt és egyéb jogszabályt.
  Amennyiben szabálytalanságot észlelünk, azonnal lépéseket teszünk azok megszüntetésére, kijavítására. A támogatások gyűjtését törvényesen és tisztességesen, létesítő okiratunknak megfelelően végezzük. Tervszerűen és követhetően működünk és gazdálkodunk. Működési dokumentumainkba (az adatvédelmi és személyiségi jogok betartásával) minden érintettnek betekintési lehetőséget biztosítunk.
 9. Szervezetünk rendszeresen, a törvényesen előírt minimális mértéket meghaladóan hoz nyilvánosságra adatokat és információkat tevékenységéről és gazdálkodásáról.
  Legfőbb szervünk (küldöttgyűlés vezetőség stb.) üléseinek időpontját, meghívóját, napirendjét nyilvánosságra hozzuk, biztosítjuk a részvétel lehetőségét (kivéve, ha azt adatvédelmi illetve személyiségi jogok miatt korlátozni szükséges).
  Honlapunkon, kezdőlapról elérhetően elhelyezzük kötelező dokumentumainkat, vagyis szervezetünk bemutatását, közhasznú beszámolóinkat, kapcsolati és alapadatainkat, vezetőségünk adatait, szervezeti stratégiánkat és jelen etikai kódexünket.
 10. Barátsággal és együttműködéssel fordulunk minden hasonló elvet valló polgár és szervezet felé, nyitottak vagyunk a párbeszédre, megosztjuk tapasztalatainkat és tudásunkat.

Minden tagunktól elvárjuk, hogy elfogadja e kódexben megfogalmazott iránymutatásokat, sajátjának érezze közösségünk szellemiségét és figyelemmel legyen egyesületünk jó hírnevének, függetlenségének megőrzésére, törekedjen ezek erősítésére.

Az Életfa Környezetvédő Szövetség etikai kódexének célja, hogy kinyilvánítsuk azokat az alapvető elveket, melyek mentén az Egyesület tevékenységét végzi, s amelyeket tagjaink is szem előtt tartanak mindennapi életük során, felállítva közösségünk szellemiségét és értékrendjét.