LAKÓHELYÜNKÉRT, KIS-TÓ, REAK (1995 - 2000)

1995

Részt vettek a Vízügyi egyeztetéseken és államtitkári szinten is folytattak megbeszéléseket. Magyarország állandó kis kiterjedésű állóvizeinek feltérképezése, országos kis-tó kataszter elkészítése érdekében egy három éves program előkészítését kezdték el.
A Fa és erdő program keretében két településen fásítási akciót szerveztek.
A lakóhelykultúra program egyik kiemelt módszerévé vált az Életminőségért Környezetvédelmi Alapítvánnyal együttműködésben kialakított környezetvédelmi állapotfelmérés. Ennek eredményeképp 1995-ben elkészült a Recsk községgel kapcsolatos elemzés, amelynek tapasztalatai országos szinten alkalmazhatók. Az Ipari völgyek nagyító alatt című országos figyelő program első évének terveit megvalósították.
Az Energia program területén a folyamatos tevékenység eredményeként sikerült bekapcsolódni a holland támogatással beindított országos ELÉG kampányba. Bemutatkoztak az Agria Vásáron is. Kapcsolat épült ki a pécsi Solar Centerrel a napkollektor technológia átvétele érdekében. Beindult a lakossági Energia Tanácsadó Szolgálat.
Az Élővízfigyelési program a Közép- és Kelet-Európai Központ által támogatott Duna-program részeként működik. A program anyagi támogatásával, mintegy 15 helyi szervezet végez rendszeresen élővízfigyelést.
A szemléletformálási és nevelési program keretében működő Zöldszíves Juhar Ág kiemelkedő eredményeket ért el. Jó együttműködés alakult ki a Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalommal. Mintegy 526 gyerek kapcsolódott be a feladatsorok megoldásába. Ebben az évben 15 szaktábort szerveztek, amelyek közül négy nemzetközi és országos volt.
A szövetség egyik képviselőjét beválasztották a Környezet- és Természetvédő Szervezetek Országos Ideiglenes Tanácsába. Két gyermek angliai utazását patronálták, s egyik képviselőjük a fogyasztói érdekvédelem témakörében vett részt egy hollandiai tanulmányúton.

1996

Az 1996 előtti években folyamatos és következetes munkával sikerült kialakítani azokat a programokat, amelyek megalapozták további tevékenységüket. Ezek a projektek a következők:
Az Ipari Völgyek Nagyító Alatt, a Lakóhelyünkért akció és a környezet- és természetvédelmi, valamint Energia tanácsadó szolgálat. Az Ipari Völgyek országos program a folyó- és patak-völgyekben az ipari tevékenység következményeként jelentkező hulladékkeletkezés és hulladékvándorlás hatásaival foglalkozik. A Lakóhelyünkért akció a települések környezeti és természeti problémáit méri fel, és dolgoz ki javaslatokat a megoldásuk sorrendjére és módszerére vonatkozóan.

A szövetség természetvédelmi programja két fő területre bontható. Az egyik a vizes élőhelyek megóvására irányul, a másik helyi jelentőségű védett területek kialakítását és az erdővédelmet tűzte ki célul.
A vizes élőhelyek országos projekt fő célja a kis tavak ökológiai feltárása és olyan komplex program ösztönzése, amely társadalmi összefogást hoz létre megmentésük érdekében. A védett területek vonatkozásában tevékenységük súlypontja a helyi önkormányzatok ösztönzése a területükön található értékes tájak megőrzésére. Ebben a munkában jó kapcsolat alakult ki a Bükki és a Hortobágyi Nemzeti Park szakembereivel.
A szemléletformálás és nevelés program fő gerincét a különböző korosztályok körében megvalósított rétegsajátosságokra épülő projektek alkotják. Az Életfa Szövetség Juhar Ága együttműködve az országos Zöld Szív Mozgalommal az általános iskolás korosztályok számára nyújt tartalmas hálózati és módszertani tevékenységet. A Környezetvédők Ifjúsági Köre színvonalasan valósította meg programjait és jelentősen fejlődött a kör önállósága. A Vörösbegy Természetbúvár Közösség megalapozta a programba kapcsolódott óvodás gyermekek környezeti szemléletformálását.
A Zöld Hangok profilja kialakult, két számot sikerült elkészíteni. A helyi szervezetekkel kialakult együttműködés egyik eredménye a KVINFO 1.0-s mágneslemezes információs szolgáltató program. Jó kapcsolatot alakítottak ki a sajtóorgánumokkal, amelyet a folyamatosan megjelenő hírek és tudósítások minősítenek.
A szövetségi szintű rendezvények és akciók sokat fejlődtek, mintegy 15 szaktábort szerveztek, megrendezték az országos Zöldszíves Találkozót, valamint egy gombaismereti tanfolyamot. Új munkaformaként két tréninget is szerveztek az országos Kis Tó program keretében és a Zöldszíves tanároknak.
Beválasztották a szervezet képviselőjét az Országos Környezetvédelmi Tanácsba, országos szinten jelentős előrelépés volt a nagyobb szervezetek képviselői között informális egyeztetési módszer kialakítása, és a szélesebb kört érintő Egyeztető Fórum működése.

1997

A szervezet eredményesen szerepelt a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium által kiírt, és állami feladatok felvállalását célzó pályázaton. Három program megvalósítására kaptak megbízást, amelyek közül kettőt a Lakóhelyünkért program keretében működtetnek. Ezek a Környezet- és Természetvédelmi Tanácsadó Szolgálat és a Zöld Energia Hálózat.
A vizes élőhelyek kezdeményezésük országos programmá fejlődött, és szintén eredményesen szerepelt a KTM pályázaton.
Ebben az évben először már rádiós játékokat is szerveztek.
A helyi szervezetek önálló kezdeményezései változatos és színes programmal járultak hozzá a célkitűzések megvalósításához. Ebben az évben valósították meg a Laskó-patak kerecsendi szakaszának hulladékmentesítését, a természet- és környezetvédelmi, valamint tűzvédelmi őrjáratok létrehozását, állatmenhely működtetését, tájökológiai kutatást és denevérvédelmi felméréseket. A Természetbarát Bizottság helyreállította az Eged-hegyi kilátót. Képviselőjük folyamatos munkát végez az Országos Környezetvédelmi Tanácsban. Részt vesznek a Magyar Televízió Közalapítvány kuratóriumában, a Központi Környezetvédelmi Alap Közhasznú Keretének különböző bizottságaiban, több nemzetközi szervezettel élő kapcsolatot tartanak. Folyamatosan részt vesznek a környezet- és természetvédő szervezetek országos Egyeztető Fórumán.

1998

A Kis-tó projekt állapotfelmérő munkájába eddig 12 egyesület, három csoport és tizenöt magánszemély kapcsolódott be. A program mintegy hárommillió forint költséggel működött, a Kanadai Nagykövetség, a Környezetvédelmi Minisztérium és az Ökotárs Alapítvány támogatásával.
A szövetség 1997 novemberében alakította ki Környezeti Tanácsadó Irodáját, amely ügyeleti rendszerrel heti 40 órában működik. Az irodát felszerelték a tanácsadáshoz szükséges technikai berendezésekkel, és korszerű kommunikációs eszközökkel. Adatbázist alakítottak ki, kiskönyvtárat hoztak létre. Ebben az időszakban mintegy négyszáz lakossági bejelentés megoldásához járultak hozzá.
A szövetség működésének hatékonyságát segítették elő a jól kialakult együttműködési formák. Így például a gyakorlatban is bevált az étlapszerűen választható hálózati munka rendszere.

Ebben az évben megrendezték a Gyermeknapi Labirintusjátékot, a Zöld Mikulást és a téli madárvédelmi akciókat. Változatos rendezvények kísérték a Víz Világnapját, és a Föld Napját. A Madarak és Fák Napja tiszteletére regionális természetismereti akadályversenyre is sor került.

1999

Szövetségünk 1997 novemberében alakította ki Egerben regionális Környezeti Tanácsadó Irodáját, amely ügyeleti rendszerrel heti 40 órában működik. Az 1999-ben, mintegy hetvennyolc lakossági bejelentés megoldásához járultunk hozzá. Az ügyek megoldását mintegy harmincegy szakértő segíti. Az elmúlt években az irodát tovább korszerűsítettük, és már rendelkezünk a tanácsadáshoz szükséges korszerű technikai berendezésekkel, és kommunikációs eszközökkel. Továbbfejlesztettük adatbázisunkat, bővítettük kiskönyvtárunkat a színvonalasabb tanácsadási tevékenység érdekében.

Együttműködve Eger Város Önkormányzatával 1999-ben célul tűztük ki az Egri Civil Információs Szolgáltató Központ létrehozását. A Központ létrehozásának célja, hogy a civil szervezetek között elősegítse a kommunikációt, valamint technikai és módszertani segítségnyújtást biztosítson. A Szolgáltató Központ feladatai: nonprofit tanácsadás, adatbázis és könyvtár kialakítása, önálló hírlevél megjelentetése, Internetes honlap létrehozása (már működik), kapcsolat más regionális, országos és nemzetközi hálózatokkal, nonprofit szervezeteknek szóló alapképzések (szervezetfejlesztés, lobbyzás, érdekképviselet, konfliktuskezelés, pályázatírás, projektmenedzsment, partnerségi praktikák, jövőképtervezés, stb.), terembiztosítás rendezvények lebonyolítására, Eger Ünnepe rendezvénysorozat szervezése (civil szervezetek ünnepe).

A szövetség természetvédelmi programjai közül legjelentősebb a Kis-tó projekt. Hazánkban még igen sok vizes élőhely feltáratlan, ezekről, élőviláguk összetételéről, védelmet igénylő különleges és ritka fajairól igen kevés információ áll rendelkezésünkre. A hazai környezetvédelem területén belül jelenleg is mostohán kezelt terület azon vízinövény és állatfajok védetté nyilvánítása és gyakorlati védelme, melyek nemzeti és nemzetközi szinten is ritka fajként vannak nyilvántartva. Az országos szintű adatbázis megteremtése az elkövetkező évek elkerülhetetlen feladatai közé tartozik. A Kis–tó projekt állapotfelmérő munkájába eddig 40 szervezet és magánszemély kapcsolódott be.

Lobby tevékenységet folytattunk az erdőkkel és a vadászattal, vadgazdálkodással kapcsolatos törvények megvalósulása érdekében. A Lakóhelykultúra program egyik kiemelt módszerévé vált az Életminőségért Környezetvédelmi Alapítvánnyal együttműködésben kialakított környezetvédelmi állapotfelmérés. A természetes élőhelyek vizsgálata, elemzése programban a Denevérkutató, a Füvespuszták és a Falco csoport végzett értékes tevékenységet. Az állatvédelem területén az Állatvédők Baráti Köre átmeneti menhelyet működtetett, és telefonos közvetítő tevékenységet is folytatott a gazdátlan állatok elhelyezése érdekében.

Kulcsfontosságúnak tartjuk az ésszerű energiagazdálkodást, a megújuló energiaforrások alkalmazását. Célkitűzésünk a napenergia, és a hatékony központi fűtésrendszerek minél szélesebb körű alkalmazásának elősegítése. Szövetségünk és Heves Megye Önkormányzata által alapított Életminőségért Környezetvédelmi Alapítvány energiatakarékossággal kapcsolatos tanácsadást szervezett és országos akciókban vett részt. Kapcsolatot tartott az Inforse nemzetközi szervezettel, nemzetközi vásárokon vett részt és közreműködött a korszerű energiatakarékos berendezések kifejlesztésében. Készült egy Energiahatékonysági kézikönyv is, ház és lakástulajdonosok részére.

A szőlőművelés, és a borászat a technológiai beavatkozások során környezeti hatással jár, hulladékok képződnek, vegyszereket használnak. Az elmúlt évben egy olyan kézikönyv kézirata készült el, amely tartalmazza a helyes tennivalókat, azaz mintegy sorvezetőül szolgál a szőlészettel, borászattal foglalkozók számára.

Az információtovábbításban meghatározott szerepet játszottak kiadványaink, 1999-ben az Évgyűrűk, és a Biogazdálkodási útmutató készült el, folyamatos volt a Zöld Hangok és a Hatvani Zöld Hírek kiadása.

A szemléletformálási nevelési programot a különböző korosztályok körében megvalósított rétegsajátosságokra épülő projektek alkotják. Az Életfa Szövetség Juhar Ága az általános iskolás korosztályok körében működő csoportjainkat fogja össze, és mintegy négyszáz gyermek számára nyújt programot.

Az Ifjúsági Körök változatos programot kínáltak mintegy nyolcvan középiskolás, és főiskolás fiatal számára (KIK-Csevely, pataktakarítási akciók, erdőtakarítások, természet- és környezetismereti vetélkedő, őrjáratok, szaktúrák, szaktáborok stb.).

A Vörösbegy Természetbúvár Közösség mintegy 19 óvoda összefogásával kialakította a rétegsajátosságra épülő projekt módszertani hátterét (ébredő természet, óvodai kiskertek, élőkunyhók, gilisztafarm, Madárkarácsony, jeles napok).

A környezeti és természeti értékek megóvása érdekében országos és nemzetközi együttműködésre törekszünk. Részt veszünk az Országos Környezetvédelmi Tanácsban, a KM különböző szakbizottságaiban, több nemzetközi, országos, és regionális szervezettel élő kapcsolatot tartunk (Pl.: Milieukontakt Oosteuropa, WWF, REC, Ökotárs, MME, Holocén, E-Misszió, Tisza-Klub, Csemete, Göncöl, Ipoly Unió stb.)

2000

A Tisza-tó védelme érdekében végzett munka lényege 2000.ben is a Tisza-tó problémáinak komplex kezeléséért való fellépés volt. Tíz év óta folyamatosan figyelemmel kísérjük a a Közép-Tiszavidéken lejátszódó környezeti változásokat. Magyarország állandó kis kiterjedésű állóvizeinek feltérképezése, országos kis-tó kataszter elkészítése érdekében egy hosszú távú programot indítottunk.

A Kis-tó projekt állapotfelmérő munkájába eddig 40 szervezet és magánszemély kapcsolódott be. A természetes élőhelyek vizsgálata, elemzése programban a Denevérkutató, a Füvespuszták és a Falco csoport végzett munkát.. Az Energia program mintegy 5000 embert érintett, és készült egy energiahatékonysági kézikönyv is ház és lakástulajdonosok részére.

A Regionális Környezeti Tanácsadó Iroda az elmúlt évben mintegy 600 esetben nyújtott segítséget az állampolgárok részére. Az ügyek megoldását mintegy harmincegy szakértő segíti

Az „Ipari Völgyek Nagyító Alatt” program keretében az 2000-ben egy olyan kézikönyv készült el, amely tartalmazza a helyes tennivalókat, azaz mintegy sorvezetőül szolgál a szőlészettel, borászattal foglalkozók számára. A környezet és természetvédelmi őrjáratok a különböző környezetszennyezések felderítésében játszottak szerepet.

Az Életfa Környezetvédő Szövetség együttműködve Eger Város Önkormányzatával 2000-ben célul tűzte ki az Egri Civil Információs és Szolgáltató Központ folyamatos működtetését. A Központ létrehozásának célja, hogy a civil szervezetek között elősegítse a kommunikációt, valamint technikai és módszertani segítségnyújtást biztosítson.
A Szolgáltató Központ feladatai: nonprofit tanácsadás, adatbázis és könyvtár kialakítása, önálló hírlevél megjelentetése, Internetes honlap létrehozása (már működik), kapcsolat más regionális, országos és nemzetközi hálózatokkal, nonprofit szervezeteknek szóló alapképzések (szervezetfejlesztés, lobbyzás, érdekképviselet, konfliktuskezelés, pályázatírás, projektmenedzsment, partnerségi praktikák, jövőképtervezés, stb.), terembiztosítás rendezvények lebonyolítására, Eger Ünnepe rendezvénysorozat szervezése (civil szervezetek ünnepe).

A szemléletformálási nevelési programot a különböző korosztályok körében megvalósított rétegsajátosságokra épülő projektek alkotják. Az összetett program a következő területeket tartalmazza: - Környezetvédők Ifjúsági Köre; - Zöldszíves Juhar Ág; - Vörösbegy Természetbúvár Közösség; - Szaktáborok, rendezvények, játékok.
Az információtovábbításban meghatározott szerepet játszanak kiadványaink, Az elmúlt időszakban az Évgyűrűk, és a Biogazdálkodási útmutató, Borászat környezetvédelmi kérdései anyag készült el, folyamatos volt a Zöld Hangok és a Hatvani Zöld Hírek és a Civil Hirlevél kiadása.