kep1
oldal
jobboldal
felirat

Európai madárvédelmi intézkedések

A madárvédelmi irányelv értelmében a tagállamokban különleges madárvédelmi területeket kellett kijelölni a vadonélő madarak védelmére. Ezek a területek a Natura 2000 hálózat részét képezik. Magyarországon a Madárvédelmi Irányelv az uniós csatlakozás óta van érvényben. Az irányelv joganyaga a 2004. október 8-án hatályba lépett kormányrendelettel került a magyar jogrendbe. E rendelet hirdette ki a hazai különleges madárvédelmi területeket is.

A magyarországi állomány adja az Európai Unió állományának több mint 10%-át, e fajok megőrzéséért hazánk kiemelt felelősséggel tartozik. A madárfajok állományaiban bekövetkező változásokat csak egy jól szervezett és folyamatosan működő monitoring rendszer képes nyomon követni.

Az MME Monitoring Központja, mely a madárállományok felméréseinek koordinációjáért felelős a civil oldalon, sajnos évről évre kevesebb állami támogatást kap, s programjainak finanszírozása jelenleg nagyrészt megoldatlan.

További információ:

Halmos Gergő - igazgató, halmos.gergo@mme.hu 20 331 3545
Nagy Károly -- Monitoring Központ, nagy.karoly@mme.hu 30 906 6285
Králl Attila -- Natura 2000 koordinátor, krall.attila@mme.hu 20 585 3886
Kaiser Móni -- kommunikáció, kaiser.moni@mme.hu 20 484 4810

A Madárvédelmi Irányelv mellékletében szereplő (Annex I) és közösségi szempontból kiemelten jelentős számban fészkelő madárfajok Magyarországon:

(%-ban a hazai fészkelő állomány aránya, az EU27 állományhoz viszonyítva)
Törpegém Ixobrychus minutus 20-30 %
Nagy kócsag Egretta alba 50-60 %
Vörös gém Ardea purpurea 10-20 %
Kanalasgém Platalea leucorodia 10-20 %
Cigányréce Aythya nyroca 10-20 %
Barna rétihéja Circus aeruginosus 10-20 %
Parlagi sas Aquila heliaca 50-60 %
Kék vércse Falco vespertinus 40-50 %
Kerecsensólyom Falco cherrug 70-80 %
Kis vízicsibe Porzana parva 10-20 %
Törpevízicsibe Porzana pusilla 10-20 %
Fattyúszerkő Chlidonias hybridus 10-20 %
Balkáni fakopáncs Dendrocopos syriacus 20-30 %
Csíkosfejű nádiposzáta Acrocephalus paludicola 10-20 %
Karvalyposzáta Sylvia nisoria 20-30 %
Tövisszúró gébics Lanius collurio 10-20 %

forrás: CIVILrádió, Greenfo.hu