kep1
oldal
jobboldal
felirat

Szemléletformálás, nevelés

Életfa Környezetvédő Szövetség 1993-óta folyamatos munkát végez a szemléletformálás és nevelés területén. Szövetségünk Alapszabályában és programjaiban rögzített célkitűzések szerint az elmúlt időszakban kialakult összetett programot a következő korcsoportokra irányulóan végeztük:
- Vörösbegy Természetbúvár Közösség (óvodások)
- Juhar Ág (általános iskolások)
- Környezetvédők Ifjúsági Köre (középiskolások, főiskolások)
A szemléletformálási nevelési tevékenység az alábbi településekre terjed ki:
Vörösbegy- Eger, Füzesabony, Nagyréde, Felsőtárkány. Tizenkilenc óvoda kapcsolódott be a programba.
Juhár Ág – Ózd, Abasár, Feldebrő, Felsőtárkány, Nagyréde, Eger, Erdőtelek, Tarnaméra, Gyöngyöshalász, Novaj. Huszonöt iskolai csoport vesz részt a programokban.
KIK – Eger. Tíz fő alkotja, akik szakmai tanulmányaik és továbbtanulási szándékuk alapján kapcsolódnak tevékenységünkhöz.

Vörösbegy Természetbúvár Közösség tevékenységének céljai:
1. Elősegíteni és ösztönözni az óvodákat arra, hogy kiemelten foglalkozzanak a környezet és
természet iránti helyes magatartási, viselkedési normák kialakításával;
2 . Szakmai, technikai és módszertani segítséget nyújtani a gyerekek neveléséhez.
3. Közös programok, ötletek és tapasztalatcserék szervezésével a nem vagyok egyedül érzés
kialakítása és az egymásnak hasznos tapasztalatok átadása;
4. Folyamatos kommunikációval, tájékoztató levelek kiadásával elősegíteni a környezet- és természetvédelmi nevelőmunkát.
A célkitűzéseknek megfelelően az elmúlt időszakban tervszerűen és folyamatosan valósítottuk szemléletformálási programunkat. Megrendezésre kerültek a módszertani találkozók, ahol ösztönző jutalommal díjaztuk a kiemelkedő munkát végzett csoportokat. Sor került az óvodai program kiadványtárának bővítésére, mellyel a csoportok munkáját segítjük elő. Rendszeresen sokszorosítottunk és küldtünk ki szemléletformálási anyagokat a gyermekek részére. A vörösbegy szimbólumot tartalmazó naptárakat, matricákat adtunk ki.

Juhar Ág komplex program célja, hogy a programba bevont gyermekek személyiségfejlődéséhez hozzájárulva kialakítsa a felnőttkori környezetkultúra alapelemeit. A szövetség környezet- és természetvédelem iránt elkötelezett pedagógiai képesítéssel rendelkező tagjainak munkáját fogja össze, és az általuk alakított gyermekcsoportok működését segíti elő, tevékenységükhöz módszertani és gyakorlati segítséget nyújtva.
Szimbólumok: fűzöld színű juharlevél, ezüstjuhar nyaklánc. A szimbólumokat a gyerekek a végzett munkájuk alapján kaphatják meg. A juharlevél segítségével pontokat gyűjthetnek, amelyet különböző környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos könyvekre, kitűzőkre, matricákra, és túrázással kapcsolatos használati tárgyakra válthatnak be. Az ezüstjuhar nyakláncot a kiemelkedő munkát végző nyolcadikos vagy hetedikes tanulók kaphatják meg. (ezüstből készült juharlevél, közepében zöld szívet ábrázoló achát kő).
A feladatsorok témakörei az iskolai tananyagra és önálló ismeretszerzésre épülnek, alsó tagozatban a közvetlen környezetet megismerőek, felső tagozatban egyre bővülő tartalmúak:
közvetlen környezetünk növény- és állatvilága, a gyógyító természet,
környezetvédelmi alapfogalmak, víz, talaj, levegő, a föld környezetvédelmi helyzet, és mit tehetek én,
védett területek, növények, állatok, természetjárás szabályai, ismeretei, játékok, dalok a természetben, a természetről.
A Juhar Ág a környezetvédelmi és természetvédelmi szemléletformálás érdekében a következő munkaformákat működteti, amelyeket a csoportvezetőkkel kialakított módszertani találkozókon folyamatosan továbbfejleszt:
1. Módszertani találkozók a gyakorlati tapasztalatok átadása és az együttes akciók előkészítése érdekében;
2. Az évente két alkalommal kiadott több hónapos munkát igénylő feladatsorok megoldása és értékelése;
2. Természetismereti akadályverseny a Madarak Fák Napja alkalmából;
3. Különböző környezet és természetvédelmi tárgyú versenyek (pl.: gombaismereti verseny, gyógynövény-ismereti vetélkedő, víz világa, stb.);
3. Részvétel a különböző környezet- és természetvédelmi akciókban. (Napos Napok, Expedíciózz a háztartásban, stb.).

A Környezetvédők Ifjúsági Köre 1991-ben alakult meg. Részt vesznek a Szövetség által szervezett akciókon, rendezvényeken. Jelentős munkát végeznek a különböző projektekben. (Föld Napja, Napos Napok, Expedíciózz a háztartásban stb.). Kiadványok készítése.