kep1
oldal
jobboldal
felirat

AZ ÉLETFA KÖRNYEZETVÉDŐ SZÖVETSÉG BEMUTATÁSA

Szövetségünk célja, hogy átfogó keretet biztosítson a környezetvédelmi törekvéseknek, összefogást teremtve ösztönözzön arra, hogy a megalapozott felismeréseket következetes cselekvés kövesse.
Fellép a problémák tényekkel megalapozott szakszerű felfogása érdekében. Támogatja mindazokat a törekvéseket, amelyek elősegítik a környezetvédelmi nevelés javítását, és az épített, valamint természeti környezettel kapcsolatos pozitív értékrendek kialakítását.
Elősegíti az állampolgárok, különféle szervezeteik és az önkormányzatok közötti együttműködést, kommunikációt. Hozzájárul egy dinamikus, a kormányzati, önkormányzati és profitorientált szektorral harmonikusan együttműködő, sajátos szerepét vállaló nonprofit szektor kialakulásához, működéséhez, fejlődéséhez.
Fő alapelvünk hogy minden állampolgárnak joga van az egészséges, biztonságos és esztétikus környezethez. Ennek az alapvető emberi jognak a védelmében együttműködünk minden olyan szervezettel, amely hasonló célokat tűzött maga elé.
A Szövetség feladatai alapján részt veszünk a környezetvédelmi törvény szabályai szerint a környezetvédelmi engedélyezési eljárásokban, közreműködünk a tevékenységi területünket érintő területfejlesztési, területrendezési tervek és környezetvédelmi programok kidolgozásában, véleményezzük a környezettel kapcsolatos állami és önkormányzati jogszabályok tervezeteit.
Munkánkat helyi szervezeteink lakóhelyükön végzett tevékenységére alapozzuk és nélkülözhetetlen bázist jelent tagjaink szakmai és képviseleti munkája, amelyet környezet és természetvédelmi programunk érdekében különböző projektek és feladatok megvalósítása érdekében végeznek. Munkamódszerünk, hogy csak azok a gyakorlati programok lehetnek eredményesek, amelyet a programvezetői feladatra vállalkozó tagjaink felvállalnak, megterveznek, -ha szükséges- magvalósításuk érdekében munkacsoportot hoznak létre, és a koordinációs iroda ügyviteli munkájára alapozva, közös erőfeszítéssel anyagi forrásokat tárnak fel és nyernek el.

Az Életfa Környezetvédő Szövetség története

Bevezető helyett

Emlékszem rá, mikor életem első Életfás rendezvényére kellett elmennem, mint újságírónak. A Föld Napja volt, s mint ilyenkor szinte mindig, a szövetség demonstrációt szervezett a főiskola előtt. Néhány fehér sátor állt a téren, nagy volt a nyüzsgés, osztották a szórólapokat, s ha jól rémlik aszfaltrajzverseny is volt. Az illetékest kerestem, mire rögtön Cserged Csabához irányítottak. Nos ő azóta nem tud megszabadulni tőlem. Vagyis azóta nyaggatom hétről-hétre témákra vadászva.
Aztán persze jött a többi esemény, az ülések, és a lakossági ügyek. Mire észbe kaptam, a parlamentben találtam magam, ahol az Életfáról írt cikkeimet értékelve kaptam díjat a Környezetvédelmi Bizottságtól. Mindez nem öndicséret. Ellenkezőleg. Jól tudom ugyanis, hogy ennek az elismerésnek a fele az Életfában munkálkodókat illeti. A megyében ugyanis ők teremtettek alapot arra, hogy a környezetvédelem valóban olyan téma legyen, amelyről írni lehet, és érdemes is.
Mégis, mikor több mint egy évvel ezelőtt Bárdos Ferenc előállt ötletével, miszerint csináljunk egy könyvet a szövetség megalakulásának tizedik évfordulójára őszintén szólva, megrémültem. A három év alatt ugyanis, amióta foglalkozom az Életfa ügyeivel egy dolgot biztosan megtapasztaltam. Ez a szövetség egy olyan intézmény, melynek nem csupán tíz, de legalább ötven éves múltja van, nem csupán egy egész megyére, de legalább az észak-keleti régióra kiterjed, s nem csak az érettebb korosztály, de a fiatalok és a legkisebbek is megtalálhatók tagjai között. Vagyis a feladatom közel sem volt egyszerű, de annál kellemesebb. A riportok készítése közben ugyanis módom volt megismerni érdekes, kedves, humoros, néha szomorú történeteket a múltból, arcokat, személyiségeket, s rengeteg embert, akiket valami összekapcsol. Ez nem más, mint a szeretet a természet iránt, törődés a környezettel. S én örülök, hogy mindazt, amit eddig tettek, megörökíthettem.
Elek Eszter

Gyökerek
-Beszélgetés az alapítás előzményeiről

Ebben a fejezetben megpróbálok visszatekinteni azokra az eseményekre, személyekre, akik és amik közre játszottak abban, hogy 1989-ben megalakulhatott a Heves Megyei Környezetvédelmi Szövetség.
Dr. Estók Bertalan először a középiskolás évei alatt, a Dobó István Gimnáziumban került kapcsolatba természetvédelemmel.
- Nagyon sokat jártunk kirándulni a Bükk-hegységbe, s részt vettem az Esztáz-kői cseppkőbarlang és a Tar-kői kőfülke feltárásában is – ecseteli -, melyet a Magyar Nemzeti Múzeum őslénytani osztálya indított, s melynek munkálatait apám irányította. Édesapámnak egyébként is nagy szerepe volt életemben, tőle, mint földrajzszakos tanártól kaptam az indíttatást, és lettem Bükk-imádó.
- A Szegedi Tudomány Egyetemen biológia, hidrobiológiával és földrajzzal foglalkoztam, melyek szervesen kapcsolódnak a környezetvédelemhez. Itt is szerencsém volt, hiszen kiváló oktatókkal találkoztam, akik erősítették bennem a természetszeretetet és a környezetvédelem iránti elkötelezettséget. Miután visszakerültem Egerbe, rengeteget jártam a természetet, ismerkedtem a környezettel, s egyre jobban beleszerettem. A ’80-as években adódott a lehetőség, hogy csatlakozzam a környezetvédők magjához, akik a Bükkbaráti Kör és a Hazafias Népfront körül csoportosultak. Majd megalakult a Környezetvédelmi Szövetség, s a rendszerváltás után szépen előbukkantak a rejtett problémák, a sok eltussolt ügy, amik ellen végre lehetőségünk volt fellépni, s melyeket fel lehetett tárni a közélet előtt is. A felgyülemlett szörnyűségeket látva égető szükség volt egy olyan szerveződésre, mint a miénk.

A szövetséggel egyetemben a bélapátfalvi környezetvédők is most ünneplik tizedik születésnapjukat. Természetesen ennek az egyesületnek is sokkal régebbre visszanyúló történelme van. A rendszerváltozás előtti időkben a községben a koordinációs bizottság tartotta kezében a természet védelmét. A legnagyobb figyelmet a bélapátfalvi tónak és környékének szentelték.
Mint Ignácz Gyuláné titkár emlékszik, 1989-ben egy, a Natura Szerkesztőség által kiírt pályázaton második helyet értek egy a tóról készült videó felvétellel. Mint mondja, nagy munka volt azt az elhanyagolt területet úgy rendbe hozni, hogy mára kedvelt kirándulóhely váljon belőle. A környezet védelmében és a pihenőpark kialakításában természetesen az önkormányzattól is rengeteg támogatást kaptak.
A tó védelmén kívül a környezetvédők rengeteg helyi megmozdulást is szerveztek, ám úgy tűnik, egyre nehezebben tudják összefogni a falu lakosságát. lazább a kapcsolatuk az Életfával is, így most egyelőre arra törekednek, hogy újra felélesszék azt az összetartó csoportot, mely tíz évvel ezelőtt nagy hévvel vetette magát a munkába.

Dr. Sallós Gyula agrármérnökként diplomázott így nem csoda, hogy mindig is vonzódott a természethez. A nagy eszmélés, hogy bajok vannak a Földdel, 1968-ban érte, amikor a nemzetközi híreket figyelve nagyon sokat lehetett hallani az olajszennyezésekről, természeti katasztrófákról, melyeket az ember idézett elő. Nagy hatással volt rá Dr. Jócsik Lajos közgazdász, Öngyilkos civilizáció című könyve, melynek minden szavát a magáénak érezte.
-Tiszanánán születtem, 1979-ben költöztem Egerbe, s ezt követően lettem a Hazafias Népfront Környezetvédelmi Bizottságának tagja. Az itt töltött idő utolsó három évében Bárdos Ferenccel is együtt dolgoztam, s ekkor kezdődött megfogalmazódni az ötlet, hogy létrehozzunk egy szervezetet, mely valóban a környezet védelme érdekében tevékenykedik. A rendszerváltás aztán a kezünkbe adta a lehetőséget, összeült a jelölőbizottság, melynek jómagam lettem az elnöke. Legalább százan gyűltek össze az ülésen, akik nem csupán beszélni, de tenni akartak a környezetért.

A Keviterv Kft. 1972 óta tevékenykedik Kelet-Magyarországi Vízügyi tervező vállalatként. A fiatal mérnökökből álló társaság annak idején arra vállalkozott, hogy a nagyiparba komoly környezetvédelmi beruházásokat tervezzenek, s azok létrejöttét, s működését nyomon is kövessék.
-A tapasztalat azt mutatta – említi Rittenbacher Ödön -, hogy a legtöbb esetben, a kezdeti lelkesedés után elfelejtődött a környezetvédelem, s nem fektettek elég hangsúlyt rá. Ekkor vetődött fel bennünk: szükségszerű-e, hogy környezetszennyező termék keletkezzen, vagy elég az ipari technológiát megvizsgálni, és átalakítani. Mindezek után a legfontosabb feladatnak a szemléletváltás mutatkozott. Ehhez azonban a cég nem tudott teret adni, hiszen a szemléletformálást a gyerekeknél kell elindítani. A ’80-as évek közepe felé hallottunk a Hazafias Népfront környezetvédelmi bizottságáról, s ebbe bekerülve kezdtünk el gondolkodni egy önálló szervezet létrehozásán.

A Városszépítő Egyesület még 1982-ben alakult. Egyik tagozatunk a környezetvédelemmel foglalkozott – taglalja Sós István vezető -, ám ez a tevékenység nem teljesen illet a mi profilunkba. 1989-ben aztán megkeresték az egyesületet, hogy lépjünk be a Heves megyei Környezetvédelmi Szövetségbe és működjünk együtt velük. Azóta is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, kölcsönösen segítjük egymás munkáját. Ifjúsági tagozatunk – melybe majdnem minden egri iskola beletartozik – tevékenysége például szorosan kapcsolódik a természetvédelemhez. Szerveznek virágosítási versenyt, gondozzák a temetőkerteket, ügyelnek a város tisztaságára. Ezen kívül pályázatok alkalmával ajánlásokat adunk egymásnak, vagyis kölcsönösen segítő és egymás munkáját erősítő tevékenységet végzünk.

Sokaknak úgy tűnik, mintha az emberek csupán az utóbbi években, évtizedekben kezdtek volna foglalkozni a környezetvédelemmel. Ez azonban közel sincs így. Az igaz, hogy – főleg a médiák hatására – mostanában többet hallunk a környezetvédők munkájáról, de akadnak, akik már jóval korábban is tettek a környezetért. Így például az egri főiskolán is, ahol negyven évet töltött dr. Vajon Imre.
- Az állatvédelmi tanszéken mi mindig nagy gondot fordítottunk a természetvédelemre. Persze akkor még nem voltak hatalmas demonstrációk, de emlékezzünk csak vissza a Madarak és Fák napjára, amikor kulturális és sportvetélkedőket szerveztek szinte minden intézményben. Vagyis a szellem már régen bent volt a magyar oktatásügyben, csupán szervezettebbé kellett tenni. Megalakult a Bükki Nemzeti Park baráti köre, amely sok lelkes természetvédő embert fogott össze. Én személy szerint a Hazafias Népfront Környezetvédelmi Bizottságában vállaltam tisztséget, és a TIT országos választmányának lettem a tagja. Nem sokkal később el kezdett szerveződni a szövetség, amely - úgy tűnik - mára teljesen megizmosodott.

Mindeddig csak a megyeszékhelyen történt dolgokról szóltunk, ám nem szabad elfelejtenünk, hogy már az alakulás időszakában is sok szerveződés volt a megye többi településén is. Gyöngyöshalászon Jakab Istvánné tanárnő próbálta aktivizálni a gyerekeket a környezet védelmében.
-A rendszerváltás idejében, amikor megszűntek az úttörőmozgalmak, egy nagy űr keletkezett a társadalmi életben. Valami olyan politikamentes közösséget kerestem, amely segítségével a különböző érdeklődésű gyerekek szabadidős programját színesíthetem. A gyöngyösi körzetből szinte csak mi csatlakoztunk a KÖSZ-höz. Látván a környezetvédő problémákat, szívesen segítettünk munkájukban. A szövetségben olyan tagokkal találkoztam, akiket emberileg tisztelek. Annak idején részt vettem a Juhar Ág szervezésében is, hiszen úgy gondolom, már fiatal korban el kell kezdeni a környezeti nevelést. S nagy öröm, hogy ma már nem csupán gyerekek vesznek részt munkánkba, de felnőttek is egyre többen csatlakoznak. Egyébként a mi csoportunk, a Vándorbékák Környezetvédő és Természetjáró Csoport is idén lett 10 éves.

A baráti kör az 1970-es évek végén – mikor a Bükki Nemzeti Park igazgatósága Miskolcról Egerbe költözött – jött létre, Sándor András közbenjárására – meséli V. Szabó Ferenc -. Stregova Sándor akkori igazgató felkarolta az ötletet, hogy ezzel védje a park népszerűségét, s támogassa célkitűzéseit, mely főleg az erdőkkel volt kapcsolatos, és a fakitermelés igényét hangsúlyozta. A Nemzeti parknak egyébként korábban is volt már társadalmi szolgálata, melynek tagjai állandóan figyelték a szemeteléseket, s korlátozták az autók behajtását a védett területekre.
A baráti kör a bükk népszerűsítésére kiadott egy könyvet is, amely a Bükki Nemzeti Park területén található kultúrtörténeti és természeti értékeket mutatta be.
A baráti körbe elsősorban a természetbarát mozgalmak tagjai, főiskolai diákok és tanárok kapcsolódtak be, s még Miskolcon is volt egy részlegük. Amikor szóba került egy környezetvédelmi szövetség létrehozása, a tagok minden tekintetben támogatták a megalakulást. Sándor András révén közvetlen és rendszeres volt a kapcsolat a két csoport között, közös problémamegoldó beszélgetéseket, értekezleteket tartottak, ismeretterjesztő előadásokat szerveztek.
Bene Imre, mint az Életfa jelenlegi ellenőrző bizottság tagja hozzátette: úgy látja a szövetség a reményeket meghaladóan fejlődött, gyarapodott az érdeklődők köre, kiterjedtebb lett vonzáskörzete. Vagyis maximálisan elérte célját.

Évgyűrűk

Az előzmények – talán egy kicsit hosszúra sikeredett – taglalása után nézzük, mi is történt 1989. november 9-e, a megalakulás óta. A félreértések elkerülése végett azért meg kell jegyeznem, hogy a teljesség igénye nélkül, megpróbáltam a legkiemelkedőbb tevékenységekre koncentrálni a felsorolást.

1989-1990
A bírósági bejegyzés december 14-én volt. Ezt követően a Heves Megye Környezetvédelmi Szövetség felhívással fordult a kormányzati szervekhez az erdőtörvénnyel, a világkiállítással, és a városokat megkerülő utak ügyével kapcsolatban.
Együttműködést alakítottak ki az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Egyesülettel, és az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolával, a talajban és a terményekben megjelenő nyomelemek műszeres felmérésére, sürgetve a – akkor még – KÖJÁL szerveit a szennyezésmérések rendszeres nyilvánosságra hozásával kapcsolatosan.
A különféle alapanyagú műanyaghulladékok összegyűjtése és feldolgozása területén konkrét eredményeket értek el, hosszú távú együttműködéseket alakítottak ki.
A Föld Napja alkalmából regionális hulladékgyűjtési akciót kezdeményeztek.
A környezetvédelmi nevelés érdekében is előremozdulás történt. Több iskolában elősegítették a környezetvédelmi ismeretek oktatását, különböző programokat, kirándulásokat, találkozókat rendeztek.
Plakátokat, szórólapokat, figyelemfelhívó kártyákat készítettek a környezettel kapcsolatos magatartás változtatása érdekében. Folyamatosan írnak tagjaik cikkeket a sajtó számára, a természeti értékekre történő rádöbbentés céljából.
Megszervezték a „Zöld telefont”, melynek segítségével a lakosság által bejelentett problémák megoldása érdekében közvetlen intézkedéseket tesznek, a sajtó bevonásával. Az összegyűjtött információk alapján javaslatokat dolgoznak ki az önkormányzatoknak. Például a szelektív hulladékgyűjtésre, a közlekedési rendszerre, fásításra, kerékpárutak létesítésére.
A szövetség helyi szervezeteinek kiépülése folyamatos, önállóságuk biztosított.
Együttműködési szerződést kötöttek a Fogyasztók Országos Tanácsával, hogy segítsék a helyi szervezetek működését, valamint együttesen lépjenek fel a környezetbarát termékek elterjesztése érdekében.
Információs kapcsolatot alakítottak ki a külföldi környezetvédelmi szervezetekkel, a Független Ökológiai Központtal, valamint az Ökoszolgálattal.
Gazdálkodási eredményük alapján segítették a „TRIDEA” Bajkál Expedíciót, a mozgássérült gyerekek kezelésének átmeneti megoldását, és szerény összeggel hozzájárultak a Nemzeti Alapítványhoz. Az egy éves működés tapasztalatait elemezve nevüket a Heves Megyei Környezetvédők Szövetségére változtatták, valamint a környezetvédelmi problémák hatékonyabb megoldása érdekében létrehozták a Tudományos Bizottságot.

1991
A Szövetség rendszeresen részt vesz az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottsága által szervezett parlamenti nyílt napokon. Állandó meghívottja az országos NGO-tanácskozásoknak, s a szervezet képviselőjeként a párizsi világtalálkozón és a brazíliai konferencia előkészítésében is részt vettek. Rendszeresen tartják a kapcsolatot az Energia Klubbal, a Levegő Munkacsoporttal, a Független Ökológiai Központtal, az Ökoszolgálattal, a Magyar Természetvédők Szövetségével, a Tisza Klubbal, az Országos Erdészeti Egyesülettel, továbbá a „zöld sajtóval”.
A szövetség szakemberei révén állásfoglalásokat dolgozott ki többek között a hatásvizsgálati rendelet-tervezethez, a nemzetközi együttműködési minisztérium koncepcióhoz, a „Természetvédelem 2000-ben” című anyaghoz, a környezetvédelmi Törvény tervezetéhez. A Minisztérium, az Energia Klub, és az országgyűlési bizottság számára tanulmányt készített „Egy lehetséges környezetszempontú energiapolitikai kormányzati stratégia alapvonalai” címmel. Országos felhívást adtak ki az erdészetnek a környezetvédelmi tárca hatáskörébe vonása érdekében.
Rendszeres az együttműködés minden olyan szervvel és szervezettel, mely a környezetvédelem szempontjából meghatározó. Így állandó ügyintézés folyik az önkormányzatokkal, az ÁNTSZ intézeteivel, a vízüggyel és a gazdasági szervekkel.
A Szövetség ügyvezető elnöke a Heves Megyei Közgyűlés rendszeres résztvevőjeként a környezetvédelmi szószóló szerepét tölti be.
A szövetség Hírlevelet ad ki a szervezetek számára. Plakátokon és röplapokon kívül megszerkesztették a „Mosóhasználati és Folttisztítási ABC”, a „Fásítási Útmutató”, a „Települési folyékony hulladékok kezelési lehetőségei” című kiadványokat.
A tanulóifjúság és a szakemberek részére egy-egy nagyobb pályázatot hirdettek meg, de volt még rajz-, fénykép-, és ötletbörze pályázat is.

1992
A szövetség hálózatot működtet, hírlevelet ad ki, információs és koordinációs tevékenységet fejt ki, konkrét ügyekben összefogást alakít ki, valamint folyamatosan ösztönzi környezetvédelmi célú csoportok, klubok, körök és egyesületek létrehozását.
Rendszeresen készít és terjeszt környezet- és természetvédelmi kiadványokat.
Alaptevékenysége keretében szakmai kiadványokat, tanulmányokat készít. Ilyen például a markazi tározótó vízminőségvédelmével, a települési folyékony hulladékok kezelési lehetőségeivel, vagy az ostorosi víztározó természeti értékeivel kapcsolatos munkák.

1993
Ebben az évben változtatták meg nevüket, Életfa Környezetvédő Szövetséggé, melynek szervezeti kereteit az 1994. január 14. megtartott küldöttgyűlésen hagyták jóvá véglegesen.
A szövetséghez csatlakozott a „Gyógyír” Életreform és Környezetvédők Nógrád Megyei Egyesülete, a miskolci Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület, és az Ózdi Természetvédelmi Egyesület.
A lakóhelykultúra program keretében sikerült megszervezni a kerékpáros őrjáratokat, amelyek mintaként szolgálnak a szélesebb körű elterjedéshez. Környezetvédelmi tanácsadó szolgálatot szerveztek, mely ötvözi a „Zöld Telefon” szolgáltatást, az Ötletbörzét, és az Önkormányzatok számára biztosított tanácsadást.
Kidolgozták a környezetkultúra fejlesztési verseny alapelveit, amelyet 1994-ben indítottak be.
Öt településen, mintegy fél millió forint értékben fásítási akciót szerveztek.
Ösztönözték a régió összefüggő kerékpárút hálózatának kialakítását, amely érdekében négy önkormányzat nyert jelentősebb összeget.
A lakóhelykultúra program keretében szemléletformáló-nevelő szaktáborokat szerveztek. Demonstrációkat, tanácskozásokat rendeztek a felsőtárkányi tó megmentése és természetes vízellátásának rekonstrukciója ügyében, valamint a Bükki karszt védelmében.
Szorgalmazták a Bükki Nemzeti Park Körüli Önkormányzatok Szövetségének létrehozását, a környezet- és természetvédelmi kérdések kiemelt kezelése érdekében.
Országos Energia Konferencián vettek részt. Az Energia program témavezetője részt vett a Dániában megrendezett nemzetközi társadalmi energia felhasználási szervezet konferenciáján, ahol beléptek az INFORSE nevű, megújuló energiákkal foglalkozó szervezetbe.
Bekapcsolódtak a Göncöl Alapítvány által kezdeményezett országos folyófigyelő hálózatba, elvégezték az első méréseket, valamint adatbázist alakítottak ki, két alkalommal mintegy 500 kilométeren keresztül vizsgálták a Tisza vízminőség problémáit és hosszabb ideig figyelemmel kísérték a Tisza-tó ökológiai állapotát.
Bekapcsolódtak és folyamatosan részt vettek a környezetvédelmi törvény szövegezésében és a természetvédelmi törvény előkészítésében.
A helyi jelentőségű védett területek kijelölése, a zöld folyosók létrehozása érdekében komplex programot dolgoztak ki, és az első védetté nyilvánítási dokumentációt átadták Eger város önkormányzatának, amely a Mész-hegy, Pajados helyi védelem alá helyezését tette lehetővé.
Elérték, hogy tájvédelmi körzetnek nyilvánítsák a Dél-Hevesi Pusztákat és a Tarna-völgyét.
A kommunikációs program keretében hozzájárultak az EKTF fizikai tanszékén egy, Víz és környezet című multidiszciplináris környezetvédelmi oktatási program, valamint Egri a Környezetvédelmi Klub létrehozásához.

1994
Folyamatosan figyelemmel kísérik a Tisza-tó környezet- és természetvédelmi állapotát, felléptek a szennyvíz Tisza-tóba vezetése ellen.
A karsztvízzel kapcsolatos célkitűzéseik elérése érdekében további erőfeszítéseket tettek. Az egyedüli megoldás az elkészült elemzéseik alapján, a karsztvíz-használat korlátozása közgazdasági eszközökkel.

A fa-erdő program keretében több esetben készítettek állásfoglalást, s előkészítettek egy három-négy településre kiterjedő regionális fásítási programot.
Az Ifjúsági Kör sikeres kerékpáros őrjáratokat szervezett, s megkezdte működését a Tanácsadó Szolgálat is.
A Városszépítő Egyesület kezdeményezésére szárazelemgyűjtés indult be Eger területén.
Rendszeresen megjelent a Zöld Levél, a Zöld futár, kiadták a KIK-Irkát, s nyáron sikeres szaktáborokat szerveztek.
Kialakult a Zöldszíves Juharág, s megtették az első lépést az óvodai nevelést célzó programrendszer beindítása érdekében.
Egerben rendezték meg a negyedik Környezet- és Természetvédők országos Találkozóját, amely elősegítette a környezetvédő szervezetek együttműködését a környezeti problémák megoldása érdekében.
Kezdeményező szerepet játszottak az országos érdekképviselet kialakításának területén.
A helyi szervezetek tájékoztatása érdekében egy hatékonyabb információs rendszer kialakítása kezdődött meg. Ez gyors információs tevékenységből, véleményezési felkérésből és számítógépes adattovábbításból áll.
Stabilizálták a helyi szervezetekkel, a pártoló tagokkal és a tagokkal kialakított kapcsolatukat. Az átszervezés következtében 25 helyi csoport alakult ki és hat egyesület vesz részt a szövetség munkájában.

1995
Részt vettek a Vízügyi egyeztetéseken és államtitkári szinten is folytattak megbeszéléseket. Magyarország állandó kis kiterjedésű állóvizeinek feltérképezése, országos kis-tó kataszter elkészítése érdekében egy három éves program előkészítését kezdték el.
A Fa és erdő program keretében két településen fásítási akciót szerveztek.
A lakóhelykultúra program egyik kiemelt módszerévé vált az Életminőségért Környezetvédelmi Alapítvánnyal együttműködésben kialakított környezetvédelmi állapotfelmérés. Ennek eredményeképp 1995-ben elkészült a Recsk községgel kapcsolatos elemzés, amelynek tapasztalatai országos szinten alkalmazhatók. Az Ipari völgyek nagyító alatt című országos figyelő program első évének terveit megvalósították.
Az Energia program területén a folyamatos tevékenység eredményeként sikerült bekapcsolódni a holland támogatással beindított országos ELÉG kampányba. Bemutatkoztak az Agria Vásáron is. Kapcsolat épült ki a pécsi Solar Centerrel a napkollektor technológia átvétele érdekében. Beindult a lakossági Energia Tanácsadó Szolgálat.
Az Élővízfigyelési program a Közép- és Kelet-Európai Központ által támogatott Duna-program részeként működik. A program anyagi támogatásával, mintegy 15 helyi szervezet végez rendszeresen élővízfigyelést.
A szemléletformálási és nevelési program keretében működő Zöldszíves Juhar Ág kiemelkedő eredményeket ért el. Jó együttműködés alakult ki a Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalommal. Mintegy 526 gyerek kapcsolódott be a feladatsorok megoldásába. Ebben az évben 15 szaktábort szerveztek, amelyek közül négy nemzetközi és országos volt.
A szövetség egyik képviselőjét beválasztották a Környezet- és Természetvédő Szervezetek Országos Ideiglenes Tanácsába. Két gyermek angliai utazását patronálták, s egyik képviselőjük a fogyasztói érdekvédelem témakörében vett részt egy hollandiai tanulmányúton.

1996
Az 1996 előtti években folyamatos és következetes munkával sikerült kialakítani azokat a programokat, amelyek megalapozták további tevékenységüket. Ezek a projektek a következők:
Az Ipari Völgyek Nagyító Alatt, a Lakóhelyünkért akció és a környezet- és természetvédelmi, valamint Energia tanácsadó szolgálat. Az Ipari Völgyek országos program a folyó- és patak-völgyekben az ipari tevékenység következményeként jelentkező hulladékkeletkezés és hulladékvándorlás hatásaival foglalkozik. A Lakóhelyünkért akció a települések környezeti és természeti problémáit méri fel, és dolgoz ki javaslatokat a megoldásuk sorrendjére és módszerére vonatkozóan.

A szövetség természetvédelmi programja két fő területre bontható. Az egyik a vizes élőhelyek megóvására irányul, a másik helyi jelentőségű védett területek kialakítását és az erdővédelmet tűzte ki célul.
A vizes élőhelyek országos projekt fő célja a kis tavak ökológiai feltárása és olyan komplex program ösztönzése, amely társadalmi összefogást hoz létre megmentésük érdekében. A védett területek vonatkozásában tevékenységük súlypontja a helyi önkormányzatok ösztönzése a területükön található értékes tájak megőrzésére. Ebben a munkában jó kapcsolat alakult ki a Bükki és a Hortobágyi Nemzeti Park szakembereivel.
A szemléletformálás és nevelés program fő gerincét a különböző korosztályok körében megvalósított rétegsajátosságokra épülő projektek alkotják. Az Életfa Szövetség Juhar Ága együttműködve az országos Zöld Szív Mozgalommal az általános iskolás korosztályok számára nyújt tartalmas hálózati és módszertani tevékenységet. A Környezetvédők Ifjúsági Köre színvonalasan valósította meg programjait és jelentősen fejlődött a kör önállósága. A Vörösbegy Természetbúvár Közösség megalapozta a programba kapcsolódott óvodás gyermekek környezeti szemléletformálását.
A Zöld Hangok profilja kialakult, két számot sikerült elkészíteni. A helyi szervezetekkel kialakult együttműködés egyik eredménye a KVINFO 1.0-s mágneslemezes információs szolgáltató program. Jó kapcsolatot alakítottak ki a sajtóorgánumokkal, amelyet a folyamatosan megjelenő hírek és tudósítások minősítenek.
A szövetségi szintű rendezvények és akciók sokat fejlődtek, mintegy 15 szaktábort szerveztek, megrendezték az országos Zöldszíves Találkozót, valamint egy gombaismereti tanfolyamot. Új munkaformaként két tréninget is szerveztek az országos Kis Tó program keretében és a Zöldszíves tanároknak.
Beválasztották a szervezet képviselőjét az Országos Környezetvédelmi Tanácsba, országos szinten jelentős előrelépés volt a nagyobb szervezetek képviselői között informális egyeztetési módszer kialakítása, és a szélesebb kört érintő Egyeztető Fórum működése.

1997
A szervezet eredményesen szerepelt a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium által kiírt, és állami feladatok felvállalását célzó pályázaton. Három program megvalósítására kaptak megbízást, amelyek közül kettőt a Lakóhelyünkért program keretében működtetnek. Ezek a Környezet- és Természetvédelmi Tanácsadó Szolgálat és a Zöld Energia Hálózat.
A vizes élőhelyek kezdeményezésük országos programmá fejlődött, és szintén eredményesen szerepelt a KTM pályázaton.
Ebben az évben először már rádiós játékokat is szerveztek.
A helyi szervezetek önálló kezdeményezései változatos és színes programmal járultak hozzá a célkitűzések megvalósításához. Ebben az évben valósították meg a Laskó-patak kerecsendi szakaszának hulladékmentesítését, a természet- és környezetvédelmi, valamint tűzvédelmi őrjáratok létrehozását, állatmenhely működtetését, tájökológiai kutatást és denevérvédelmi felméréseket. A Természetbarát Bizottság helyreállította az Eged-hegyi kilátót. Képviselőjük folyamatos munkát végez az Országos Környezetvédelmi Tanácsban. Részt vesznek a Magyar Televízió Közalapítvány kuratóriumában, a Központi Környezetvédelmi Alap Közhasznú Keretének különböző bizottságaiban, több nemzetközi szervezettel élő kapcsolatot tartanak. Folyamatosan részt vesznek a környezet- és természetvédő szervezetek országos Egyeztető Fórumán.

1998
A Kis-tó projekt állapotfelmérő munkájába eddig 12 egyesület, három csoport és tizenöt magánszemély kapcsolódott be. A program mintegy hárommillió forint költséggel működött, a Kanadai Nagykövetség, a Környezetvédelmi Minisztérium és az Ökotárs Alapítvány támogatásával.
A szövetség 1997 novemberében alakította ki Környezeti Tanácsadó Irodáját, amely ügyeleti rendszerrel heti 40 órában működik. Az irodát felszerelték a tanácsadáshoz szükséges technikai berendezésekkel, és korszerű kommunikációs eszközökkel. Adatbázist alakítottak ki, kiskönyvtárat hoztak létre. Ebben az időszakban mintegy négyszáz lakossági bejelentés megoldásához járultak hozzá.
A szövetség működésének hatékonyságát segítették elő a jól kialakult együttműködési formák. Így például a gyakorlatban is bevált az étlapszerűen választható hálózati munka rendszere.

Ebben az évben megrendezték a Gyermeknapi Labirintusjátékot, a Zöld Mikulást és a téli madárvédelmi akciókat. Változatos rendezvények kísérték a Víz Világnapját, és a Föld Napját. A Madarak és Fák Napja tiszteletére regionális természetismereti akadályversenyre is sor került.

1999
Szövetségünk 1997 novemberében alakította ki Egerben regionális Környezeti Tanácsadó Irodáját, amely ügyeleti rendszerrel heti 40 órában működik. Az 1999-ben, mintegy hetvennyolc lakossági bejelentés megoldásához járultunk hozzá. Az ügyek megoldását mintegy harmincegy szakértő segíti. Az elmúlt években az irodát tovább korszerűsítettük, és már rendelkezünk a tanácsadáshoz szükséges korszerű technikai berendezésekkel, és kommunikációs eszközökkel. Továbbfejlesztettük adatbázisunkat, bővítettük kiskönyvtárunkat a színvonalasabb tanácsadási tevékenység érdekében.

Együttműködve Eger Város Önkormányzatával 1999-ben célul tűztük ki az Egri Civil Információs Szolgáltató Központ létrehozását. A Központ létrehozásának célja, hogy a civil szervezetek között elősegítse a kommunikációt, valamint technikai és módszertani segítségnyújtást biztosítson. A Szolgáltató Központ feladatai: nonprofit tanácsadás, adatbázis és könyvtár kialakítása, önálló hírlevél megjelentetése, Internetes honlap létrehozása (már működik), kapcsolat más regionális, országos és nemzetközi hálózatokkal, nonprofit szervezeteknek szóló alapképzések (szervezetfejlesztés, lobbyzás, érdekképviselet, konfliktuskezelés, pályázatírás, projektmenedzsment, partnerségi praktikák, jövőképtervezés, stb.), terembiztosítás rendezvények lebonyolítására, Eger Ünnepe rendezvénysorozat szervezése (civil szervezetek ünnepe).

A szövetség természetvédelmi programjai közül legjelentősebb a Kis-tó projekt. Hazánkban még igen sok vizes élőhely feltáratlan, ezekről, élőviláguk összetételéről, védelmet igénylő különleges és ritka fajairól igen kevés információ áll rendelkezésünkre. A hazai környezetvédelem területén belül jelenleg is mostohán kezelt terület azon vízinövény és állatfajok védetté nyilvánítása és gyakorlati védelme, melyek nemzeti és nemzetközi szinten is ritka fajként vannak nyilvántartva. Az országos szintű adatbázis megteremtése az elkövetkező évek elkerülhetetlen feladatai közé tartozik. A Kis–tó projekt állapotfelmérő munkájába eddig 40 szervezet és magánszemély kapcsolódott be.

Lobby tevékenységet folytattunk az erdőkkel és a vadászattal, vadgazdálkodással kapcsolatos törvények megvalósulása érdekében. A Lakóhelykultúra program egyik kiemelt módszerévé vált az Életminőségért Környezetvédelmi Alapítvánnyal együttműködésben kialakított környezetvédelmi állapotfelmérés. A természetes élőhelyek vizsgálata, elemzése programban a Denevérkutató, a Füvespuszták és a Falco csoport végzett értékes tevékenységet. Az állatvédelem területén az Állatvédők Baráti Köre átmeneti menhelyet működtetett, és telefonos közvetítő tevékenységet is folytatott a gazdátlan állatok elhelyezése érdekében.

Kulcsfontosságúnak tartjuk az ésszerű energiagazdálkodást, a megújuló energiaforrások alkalmazását. Célkitűzésünk a napenergia, és a hatékony központi fűtésrendszerek minél szélesebb körű alkalmazásának elősegítése. Szövetségünk és Heves Megye Önkormányzata által alapított Életminőségért Környezetvédelmi Alapítvány energiatakarékossággal kapcsolatos tanácsadást szervezett és országos akciókban vett részt. Kapcsolatot tartott az Inforse nemzetközi szervezettel, nemzetközi vásárokon vett részt és közreműködött a korszerű energiatakarékos berendezések kifejlesztésében. Készült egy Energiahatékonysági kézikönyv is, ház és lakástulajdonosok részére.

A szőlőművelés, és a borászat a technológiai beavatkozások során környezeti hatással jár, hulladékok képződnek, vegyszereket használnak. Az elmúlt évben egy olyan kézikönyv kézirata készült el, amely tartalmazza a helyes tennivalókat, azaz mintegy sorvezetőül szolgál a szőlészettel, borászattal foglalkozók számára.

Az információtovábbításban meghatározott szerepet játszottak kiadványaink, 1999-ben az Évgyűrűk, és a Biogazdálkodási útmutató készült el, folyamatos volt a Zöld Hangok és a Hatvani Zöld Hírek kiadása.

A szemléletformálási nevelési programot a különböző korosztályok körében megvalósított rétegsajátosságokra épülő projektek alkotják. Az Életfa Szövetség Juhar Ága az általános iskolás korosztályok körében működő csoportjainkat fogja össze, és mintegy négyszáz gyermek számára nyújt programot.

Az Ifjúsági Körök változatos programot kínáltak mintegy nyolcvan középiskolás, és főiskolás fiatal számára (KIK-Csevely, pataktakarítási akciók, erdőtakarítások, természet- és környezetismereti vetélkedő, őrjáratok, szaktúrák, szaktáborok stb.).

A Vörösbegy Természetbúvár Közösség mintegy 19 óvoda összefogásával kialakította a rétegsajátosságra épülő projekt módszertani hátterét (ébredő természet, óvodai kiskertek, élőkunyhók, gilisztafarm, Madárkarácsony, jeles napok).

A környezeti és természeti értékek megóvása érdekében országos és nemzetközi együttműködésre törekszünk. Részt veszünk az Országos Környezetvédelmi Tanácsban, a KM különböző szakbizottságaiban, több nemzetközi, országos, és regionális szervezettel élő kapcsolatot tartunk (Pl.: Milieukontakt Oosteuropa, WWF, REC, Ökotárs, MME, Holocén, E-Misszió, Tisza-Klub, Csemete, Göncöl, Ipoly Unió stb.)

2000
A Tisza-tó védelme érdekében végzett munka lényege 2000.ben is a Tisza-tó problémáinak komplex kezeléséért való fellépés volt. Tíz év óta folyamatosan figyelemmel kísérjük a a Közép-Tiszavidéken lejátszódó környezeti változásokat. Magyarország állandó kis kiterjedésű állóvizeinek feltérképezése, országos kis-tó kataszter elkészítése érdekében egy hosszú távú programot indítottunk.

A Kis-tó projekt állapotfelmérő munkájába eddig 40 szervezet és magánszemély kapcsolódott be. A természetes élőhelyek vizsgálata, elemzése programban a Denevérkutató, a Füvespuszták és a Falco csoport végzett munkát.. Az Energia program mintegy 5000 embert érintett, és készült egy energiahatékonysági kézikönyv is ház és lakástulajdonosok részére.

A Regionális Környezeti Tanácsadó Iroda az elmúlt évben mintegy 600 esetben nyújtott segítséget az állampolgárok részére. Az ügyek megoldását mintegy harmincegy szakértő segíti

Az „Ipari Völgyek Nagyító Alatt” program keretében az 2000-ben egy olyan kézikönyv készült el, amely tartalmazza a helyes tennivalókat, azaz mintegy sorvezetőül szolgál a szőlészettel, borászattal foglalkozók számára. A környezet és természetvédelmi őrjáratok a különböző környezetszennyezések felderítésében játszottak szerepet.

Az Életfa Környezetvédő Szövetség együttműködve Eger Város Önkormányzatával 2000-ben célul tűzte ki az Egri Civil Információs és Szolgáltató Központ folyamatos működtetését. A Központ létrehozásának célja, hogy a civil szervezetek között elősegítse a kommunikációt, valamint technikai és módszertani segítségnyújtást biztosítson.
A Szolgáltató Központ feladatai: nonprofit tanácsadás, adatbázis és könyvtár kialakítása, önálló hírlevél megjelentetése, Internetes honlap létrehozása (már működik), kapcsolat más regionális, országos és nemzetközi hálózatokkal, nonprofit szervezeteknek szóló alapképzések (szervezetfejlesztés, lobbyzás, érdekképviselet, konfliktuskezelés, pályázatírás, projektmenedzsment, partnerségi praktikák, jövőképtervezés, stb.), terembiztosítás rendezvények lebonyolítására, Eger Ünnepe rendezvénysorozat szervezése (civil szervezetek ünnepe).

A szemléletformálási nevelési programot a különböző korosztályok körében megvalósított rétegsajátosságokra épülő projektek alkotják. Az összetett program a következő területeket tartalmazza: - Környezetvédők Ifjúsági Köre; - Zöldszíves Juhar Ág; - Vörösbegy Természetbúvár Közösség; - Szaktáborok, rendezvények, játékok.
Az információtovábbításban meghatározott szerepet játszanak kiadványaink, Az elmúlt időszakban az Évgyűrűk, és a Biogazdálkodási útmutató, Borászat környezetvédelmi kérdései anyag készült el, folyamatos volt a Zöld Hangok és a Hatvani Zöld Hírek és a Civil Hirlevél kiadása.

2001
Az Ezredforduló Évgyűrűi programunk alapján a 2001. évben is jelentős erőfeszítéseket tettünk az alapszabályban megfogalmazott célkitűzéseink megvalósítására. A céltámogatások csökkenése miatt erőforrásainkat a legfontosabb programjaink megvalósítására fordítottuk. Fő alapelvünk továbbra is, hogy minden város, minden község és minden tanya minden lakójának joga van az egészséges, biztonságos és esztétikus környezethez. Ennek az alapvető emberi jognak a védelmében együttműködtünk minden olyan szervezettel, amely hasonló célokat tűzött maga elé.
Részt vettünk a környezetvédelmi törvény szabályai szerint a környezetvédelmi engedélyezési eljárásokban, közreműködtünk a tevékenységi területünket érintő területfejlesztési, területrendezési tervek és környezetvédelmi programok kidolgozásában, véleményeztük a környezettel kapcsolatos állami és önkormányzati jogszabályok tervezeteit. (Hulladékgazdálkodási törvény, központi energiastratégia, felszín és felszín alatti vizek védelme, katasztrófa elleni védekezés, környezetveszélyeztetés ténye, felügyelőségek szakmai megerősítése)

Nyolcvan esetben (huszonnégy vidéki, ötvenhat helyi bejelentés) felléptünk a környezet és természet védelme érdekében, környezetveszélyeztetés, környezetszennyezés, vagy környezet károsítási ügyben eljárva, állami szervtől, helyi önkormányzattól a megfelelő, hatáskörébe tartozó intézkedés megtételét kértük.
(Egerbaktai akkumulátorbontás, káli gumiégetés, egerszalóki kábelégetés, ciglédi hulladékelhelyezés, bükkábrányi lignitbányászat, recski bányató, ostorosi vadaspark, Eger-patak szennyezései.)

A Szervezet taglétszáma 2001 év végén 4312 fő, akik mintegy 45 helyi szervezetben segítették elő a célkitűzések megvalósítását. Munkánkat helyi szervezeteink lakóhelyükön végzett tevékenységére alapoztuk és nélkülözhetetlen bázist jelentett tagjaink szakmai és képviseleti munkája, amelyet környezet és természetvédelmi programunk érdekében különböző projektek és feladatok megvalósítása érdekében végeztek. Régóta munkamódszerünk, hogy csak azok a gyakorlati programok lehetnek eredményesek, amelyet a programvezetői feladatra vállalkozó tagjaink felvállalnak, megterveznek, - ha szükséges - magvalósításuk érdekében munkacsoportot hoznak létre, és a koordinációs iroda ügyviteli munkájára alapozva, közös erőfeszítéssel anyagi forrásokat tárnak fel és nyernek el.

A Kis-tó projekt állapotfelmérő munkájába eddig 50 szervezet és magánszemély kapcsolódott be és 70 tó védelméért lépett fel. Országosan is nagy érdeklődés kisérte a kis tavak megmentése érdekében kiadott felhívásainkat, és a munkánk eredményeit tartalmazó - elmúlt évben megjelent - második tanulmánykötetet, jelentősen előre haladtunk a harmadik kötet kiadásának előkészítésében.
A „természetes élőhelyek vizsgálata, elemzése” programban a Denevérkutató, a Füvespuszták, az Egerszalóki, a Tűzliliom Környezetvédelmi Oktató Központ és a Falco csoport végzett színvonalas munkát. (Ugartyúk védelmi program, erdő, barlang, épületlakó denevérek védelme, Heves megye települési védett értékeinek állapotfelmérése)

Tovább folytattuk az együttműködést az Életminőségért Környezetvédelmi Alapítvánnyal a REAK és ÖKOREG iroda működtetésében, és a bányatavakkal és hulladék lerakókkal kapcsolatos programok megvalósítása érdekében.
A környezeti tanácsadással foglalkozó és „Zöld Telefont” működtető program az elmúlt évben mintegy 700 esetben nyújtott segítséget az állampolgárok és szerveződéseik részére. Az ügyek megoldását mintegy harminckét szakértő segítette. A környezet és természetvédelmi őrjáratok a különböző környezetszennyezések felderítésében játszottak szerepet.

Az „Ipari Völgyek Nagyító Alatt” program keretében az elmúlt időszakban a Lőrinci pernyehányó problémáival foglalkoztunk. Sikerült elérni hogy a hatósági felülvizsgálat során, bírságot szabtak ki veszélyes hulladék elhelyezés miatt. A Hatvani Környezetvédő Egyesület következetesen lépett fel a környezetet veszélyeztető tevékenység ellen.
Szervezetünk Eger Város Önkormányzatával és a Miniszterelnöki Hivatallal megkötött szerződés alapján 2001-ben is színvonalasan működtette az Egri Civil Házat, amely városi és megyei szintű feladatokat látott el. Az Egri Civil Ház program keretében létrehozott Nonprofit Információs és Szolgáltató Központ feladatát képezte: nonprofit tanácsadás, adatbázis és könyvtár kialakítása, önálló hírlevél megjelentetése, Internetes honlap létrehozása, kapcsolat más regionális, országos és nemzetközi hálózatokkal, nonprofit szervezeteknek szóló alapképzések (szervezetfejlesztés, lobbyzás, érdekképviselet, konfliktuskezelés, pályázatírás, projektmenedzsment, partnerségi praktikák, jövőképtervezés, stb.), terembiztosítás rendezvények lebonyolítására, és „Eger Ünnepe” rendezvénysorozat szervezése. A program jól szolgálta a más szakterületen dolgozó, társadalmi szervezetekkel kialakuló kapcsolataink fejlődését, és az általuk működtetett szolgáltató irodák tevékenységét. (FOT, Szociális, Egészségügyi és Karitatív Szolgáltató Iroda), tovább folytattuk Eger város zöldterület-gazdálkodása, és a közúti közlekedés környezeti hatásaival kapcsolatos munkánkat, szakértői munkacsoport alakult, amely 2002-ben terjeszti elő állásfoglalás javaslatát.

A szemléletformálási nevelési programot a különböző korosztályok körében megvalósított rétegsajátosságokra épülő projektek alkották.

Az összetett program a Környezetvédők Ifjúsági Körét, a Zöldszíves Juhar Ágat, a Vörösbegy Természetbúvár Közösséget foglalja magában. Az elmúlt évben is több rendezvényt szerveztünk. (Víz Világnapja, Föld Napja, Madarak Fák Napja, Gyermeknap, Környezetvédelmi Világnap, Zöld Mikulás).
Az információtovábbításban meghatározott szerepet játszottak kiadványaink.

Az elmúlt időszakban az Évgyűrűk, a Biogazdálkodási útmutató, a Borászat környezetvédelmi kérdései anyagok készültek el, folyamatos volt a Zöld Hangok a Hatvani Zöld Hírek és a Civil Hírlevél kiadása. Jelentős sikereket ért el a helyi szervezeteink informatikai képzését és szoftverellátását biztosító „Szabad szoftver” stúdió program.

Képviselőnk folyamatos munkát végzett az Országos Környezetvédelmi Tanácsban. Részt vettünk a Magyar Rádió Közalapítvány kuratóriumában, a Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat különböző bizottságaiban, több nemzetközi szervezettel élő kapcsolatot tartunk (pl.: MOTT Alapítvány, WWF, REC). Rendszeresen részt vettünk a környezet- és természetvédő szervezetek országos Egyeztető Fórumán. Az elmúlt évben a koordinációs és szolgáltató irodáinkat sikeresen felszereltük korszerű informatikai eszközökkel, lépést tartva a világban bekövetkező változásokkal. Regisztrált címünk a www. eletfa. org. hu honlap, amelyet folyamatosan frissítünk.

Sor került drótposta fiókok kialakítására is, amely a gyors információtovábbítás eszköze lehet. Tagcsoportjaink és tagjaink részére folyamatos Internet szolgáltatást és pályázati tanácsadást biztosítunk.

Az elmúlt időszakban az iroda létszáma négy fővel bővült, két fő cserélődött. Jelenleg az iroda hat munkatársat foglalkoztat. A könyvelést a Gratis 2000. Kft végzi. A webmester egyéni vállalkozóként látja el feladatait. Két főt eseti megbízás alapján foglalkoztatunk, ügyeleti és takarítási feladattal. A létszámbővülést az Egri Civil Ház és a Kis-tó feladat ellátása indokolta.

2002
A Zöld Telefon Szolgálat - célkitűzéseink szellemében - 2002-ben mintegy ötszáz lakossági bejelentés megoldásához járultunk hozzá és léptünk fel a környezet és természet védelme érdekében, környezetveszélyeztetés, környezetszennyezés, vagy környezet károsítási ügyben eljárva, állami szervtől, helyi önkormányzattól a megfelelő, hatáskörébe tartozó intézkedés megtételét kérve. Az ügyek megoldását mintegy ötven szakértő segítette.
(Szarvaskői szennyvíztisztító, Egri Téglagyár Kft, Ganz Öntöde Kft, Eger Pozsonyi úti autófényezés, fotóvegyszer maradványok elhelyezése, Egerfarmosi tószennyezés, Nagyrédei hulladék elhelyezés, adácsi bőrhulladék probléma, abasári hulladék-elhelyezés, Eger Kőkút úti hulladékégetés, Rima patak mederáthelyezése, Ostorosi hulladék-elhelyezések, Eger-patak szennyezései, mátrafüredi balesetveszélyes fák, demjéni hulladéklerakás, stb.).

A Szervezet taglétszáma 2002 év végén 4324 fő, akik mintegy 46 helyi szervezetben segítették elő az „Ezredforduló Évgyűrűiben” megfogalmazott célkitűzések megvalósítását. Munkánkat helyi szervezeteink lakóhelyükön végzett tevékenységére alapoztuk és nélkülözhetetlen bázist jelentett tagjaink szakmai és képviseleti munkája, amelyet környezet és természetvédelmi programunk érdekében a különböző helyi, vagy szakspecifikus projektek és feladatok megvalósítása érdekében végeztek. Munkamódszerünk, hogy csak azok a gyakorlati programok lehetnek eredményesek, amelyet a programvezetői feladatra vállalkozó, önálló tagszervezeteink, csoportjaink, tagjaink felvállalnak, megterveznek, magvalósításuk érdekében munkacsoportot hoznak létre, és - ha szükséges - a koordinációs iroda kommunikációs, szolgáltató tevékenységét igénybe véve, - közös erőfeszítéssel - anyagi forrásokat feltárva, elnyerve, megvalósítanak.

A Kis-tó projekt állapotfelmérő munkájába ötvennégy szervezet és magánszemély kapcsolódott be és 40 tó védelméért lépett fel. Országosan is nagy érdeklődés kísérte a kis tavak megmentése érdekében kiadott felhívásainkat, és a munkánk eredményeit tartalmazó - elmúlt évben megjelent - harmadik tanulmánykötetet. Négy alkalommal szerveztünk országos tréninget a program hatékony megvalósulása érdekében. A Szombathelyi Országos Találkozó – a tartalmas szekció munka eredményeként - elfogadta állásfoglalásunkat, amelyet jelentős sikernek tartunk. Tovább folytattuk az együttműködést az Életminőségért Környezetvédelmi Alapítvánnyal a REAK működtetésében, és a bányatavakkal kapcsolatos program megvalósítása érdekében.

Szervezetünk Eger Város Önkormányzatával és a Miniszterelnöki Hivatallal megkötött szerződés alapján 2002-ben is színvonalasan működtette az Egri Civil Házat, amely városi és megyei szintű feladatokat látott el. Az Egri Civil Ház program keretében létrehozott Nonprofit Információs és Szolgáltató Központ feladatát képezte: nonprofit tanácsadás, adatbázis és könyvtár kialakítása, önálló hírlevél megjelentetése, Internetes honlap létrehozása, kapcsolat más regionális, országos és nemzetközi hálózatokkal, nonprofit szervezeteknek szóló alapképzések (szervezetfejlesztés, lobbyzás, érdekképviselet, konfliktuskezelés, pályázatírás, projektmenedzsment, partnerségi praktikák, jövőképtervezés, stb.), terembiztosítás rendezvények lebonyolítására, és „Eger Ünnepe” rendezvénysorozat szervezésének segítése. A program jól szolgálta a más szakterületen dolgozó, társadalmi szervezetekkel kialakuló kapcsolataink fejlődését, és az általuk működtetett szolgáltató irodák tevékenységét. (FOT, Szociális, Egészségügyi és Karitatív Szolgáltató Iroda). Jelentős beruházást valósítottunk meg mintegy hétmillió forintértékben, létrehoztuk a megyei feladatokat ellátó Egri Civil Kapu portált, ami nagy előrelépést jelent a korszerű kommunikáció területén.

Elkészült az Életminőségért Alapítvány Eger város zöldterület-gazdálkodásával, és a közúti közlekedés környezeti hatásaival kapcsolatos elemzése, amely megállapításainak megismertetése érdekében lakossági fórumokat szerveztünk. Az Egri Civil Kerekasztal elfogadta állásfoglalás javaslatunkat, amelyet megküldtünk az önkormányzati képviselőknek.

A szemléletformálási nevelési programot a különböző korosztályok körében megvalósított rétegsajátosságokra épülő projektek alkották. Az összetett program a Környezetvédők Ifjúsági Körét, a Zöldszíves Juhar Ágat, a Vörösbegy Természetbúvár Közösséget foglalja magában. Az elmúlt évben is több rendezvényt szerveztünk. (Víz Világnapja, Föld Napja, Madarak Fák Napja, Környezetvédelmi Világnap, Zöld Mikulás).

Az információtovábbításban meghatározott szerepet játszottak kiadványaink. A „Hálózat a Jövőért”, a „Bükki Karsztvíz” kiadvány készült el, folyamatos volt a Zöld Hangok és a Civil Hírlevél kiadása.

Képviselőnk kezdeményező munkát végzett az Országos Környezetvédelmi Tanácsban. Több nemzetközi szervezettel élő kapcsolatot tartunk (pl.: MOTT Alapítvány, WWF, REC). Rendszeresen részt vettünk a környezet- és természetvédő szervezetek országos Egyeztető Fórumán. Az elmúlt évben a koordinációs és szolgáltató irodáinkat sikeresen felszereltük korszerű informatikai eszközökkel, lépést tartva a világban bekövetkező változásokkal.

Létrehoztuk a www. eck. hu portált, regisztrált címünk a www. eletfa. org. hu honlap, amelyet folyamatosan frissítünk. Tagcsoportjaink és tagjaink részére folyamatos kommunikációs szolgáltatást biztosítunk. Jelenleg az iroda öt munkatársat foglalkoztat. A könyvelést a Gratis 2000. Kft végzi. A webmester egyéni vállalkozóként látja el feladatait. Két főt eseti megbízás alapján foglalkoztatunk, ügyeleti és takarítási feladattal. Polgári szolgálat keretében két fiatal számára biztosítottunk munkát.

2003
A szövetség feladatai alapján részt vettünk a környezetvédelmi törvény szabályai szerint a környezetvédelmi engedélyezési eljárásokban, közreműködtünk a tevékenységi területünket érintő területfejlesztési, területrendezési tervek és környezetvédelmi programok kidolgozásában, véleményeztük a környezettel kapcsolatos állami és önkormányzati jogszabályok tervezeteit

A Szervezet taglétszáma 2003 év végén 4326 fő, akik mintegy 46 helyi szervezetben segítették célkitűzések megvalósítását. Munkánkat helyi szervezeteink lakóhelyükön végzett tevékenységére alapoztuk és nélkülözhetetlen bázist jelentett tagjaink szakmai és képviseleti munkája, amelyet környezet és természetvédelmi programunk érdekében a különböző helyi, vagy szakspecifikus projektek és feladatok megvalósítása érdekében végeztek.

Munkamódszerünk, hogy csak azok a gyakorlati programok lehetnek eredményesek, amelyet a programvezetői feladatra vállalkozó, önálló tagszervezeteink, csoportjaink, tagjaink felvállalnak, megterveznek, magvalósításuk érdekében munkacsoportot hoznak létre, és - ha szükséges - a koordinációs iroda kommunikációs, szolgáltató tevékenységét igénybe véve, - közös erőfeszítéssel - anyagi forrásokat feltárva, elnyerve, megvalósítanak.

A Kis-tó projekt munkájába ötvennégy szervezet és magánszemély kapcsolódott be és 40 tó védelméért lépett fel. Országosan is nagy érdeklődés kísérte a kis tavak megmentése érdekében kiadott felhívásainkat, és a munkánk eredményeit tartalmazó - elmúlt évben megjelent - két tanulmánykötetet. Egy alkalommal szerveztünk az elmúlt évben országos tréninget a program hatékony megvalósulása érdekében. Megkezdtük a vízi oktatóközpont kialakítását, amely jól szolgálhatja programunk továbbfejlesztését. A bükki karsztvizet veszélyeztető szennyező források feltárása érdekében projektet indítottunk, amely eredményeiről összefoglaló kiadvány is készült. Eredményes munkát végzett a „Tűzliliom” Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont egyesület a helyi védettségű területek megőrzése, és a velük kapcsolatos ismeretek terjesztése érdekében. A Falco Csoport élőhely feltárási programot valósított meg.
A Zöld Telefon Szolgálat - célkitűzéseink szellemében - 2003-ban mintegy négyszáztíz esetben segítette elő a lakosság által jelzett környezet és természetvédelmi problémák megoldását. Az ügyek megoldását mintegy ötven szakértő segítette. Eredményesen segítettük elő információs és szolgáltató tevékenységünkkel az EU csatlakozással kapcsolatos ismeretterjesztő feladatok megoldását is.

Szervezetünk Eger Város Önkormányzatával és a Miniszterelnöki Hivatallal megkötött szerződés alapján 2003-ben is színvonalasan működtette az Egri Civil Házat, amely városi és megyei szintű feladatokat látott el. Az Egri Civil Ház program keretében létrehozott Nonprofit Információs és Szolgáltató Központ feladatát képezte: nonprofit tanácsadás, adatbázis és könyvtár kialakítása, önálló hírlevél megjelentetése, Internetes honlap létrehozása, kapcsolat más regionális, országos és nemzetközi hálózatokkal, nonprofit szervezeteknek szóló alapképzések (szervezetfejlesztés, lobbyzás, érdekképviselet, konfliktuskezelés, pályázatírás, projektmenedzsment, partnerségi praktikák, jövőképtervezés, stb.), terembiztosítás rendezvények lebonyolítására, és „Eger Ünnepe” rendezvénysorozat szervezésének segítése. A nemzetközi támogatással (MOTT Alapítvány) megvalósuló „KÖRE” program országos konferenciáját is sikeresen megvalósítottuk 2003ban.
A programok jól szolgálták a más szakterületen dolgozó, társadalmi szervezetekkel kialakuló kapcsolataink fejlődését, és az általuk működtetett szolgáltató irodák tevékenységét. (FOT, Szociális, Egészségügyi és Karitatív Szolgáltató Iroda). Jól működött az Egri Civil Kapu portál, ami nagy előrelépést jelentett a korszerű kommunikáció területén.

A szemléletformálási nevelési programot a különböző korosztályok körében megvalósított rétegsajátosságokra épülő projektek alkották. Az összetett program a Zöldszíves Juhar Ágat, a Vörösbegy Természetbúvár Közösséget foglalja magában. Az elmúlt évben is több rendezvényt szerveztünk. (Víz Világnapja, Föld Napja, Madarak Fák Napja, Környezetvédelmi Világnap, Zöld Mikulás).

Az információtovábbításban meghatározott szerepet játszottak kiadványaink. A „Heves Megye Környezetvédelmi Veszélytérképe” kiadvány készült el, meg tudtuk jelentetni a Zöld Hangok kiadványt, és folyamatosan elkészült a Civil Hírlevél is.

Képviselőnk kezdeményező munkát végzett az Országos Környezetvédelmi Tanácsban. Több nemzetközi szervezettel élő kapcsolatot tartunk (pl.: MOTT Alapítvány, WWF, REC). Rendszeresen részt vettünk a környezet- és természetvédő szervezetek országos Egyeztető Fórumán. Ügyvezetőnket megválasztották a Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsa elnökének.

Az elmúlt évben a koordinációs és szolgáltató irodáinkat tovább korszerűsítettük és lecseréltük az elavult informatikai eszközeinket, valamint beszereztük a munkánkhoz szükséges szoftvereket. Tovább működtettük a www. eck. hu portált, létrehoztuk és regisztráltattuk a www. hermesz. hu portált, amelyet folyamatosan ellátunk hírekkel. Tagcsoportjaink és tagjaink részére folyamatos kommunikációs szolgáltatást biztosítunk.

Jelenleg az iroda négy munkatársat foglalkoztat. A könyvelést a Gratis 2000. Kft végzi. A webmester egyéni vállalkozóként látja el feladatait. Két főt eseti megbízás alapján foglalkoztatunk, ügyeleti és takarítási feladattal. Polgári szolgálat keretében egy fiatal számára biztosítottunk munkát.

2004
A Szervezet taglétszáma 2004 év végén 4286 fő, akik mintegy 45 helyi szervezetben segítették célkitűzések megvalósítását. Munkánkat helyi szervezeteink lakóhelyükön végzett tevékenységére alapoztuk és nélkülözhetetlen bázist jelentett tagjaink szakmai és képviseleti munkája, amelyet környezet és természetvédelmi programunk érdekében a különböző helyi, vagy szakspecifikus projektek és feladatok megvalósítása érdekében végeztek.
Munkamódszerünk, hogy csak azok a gyakorlati programok lehetnek eredményesek, amelyet a programvezetői feladatra vállalkozó, önálló tagszervezeteink, csoportjaink, tagjaink felvállalnak, megterveznek, magvalósításuk érdekében munkacsoportot hoznak létre, és - ha szükséges - a koordinációs iroda kommunikációs, szolgáltató tevékenységét igénybe véve, - közös erőfeszítéssel - anyagi forrásokat feltárva, elnyerve, megvalósítanak.

A Kis-tó projekt munkájába ötvennyolc szervezet és magánszemély kapcsolódott be és 45 tó védelméért lépett fel. Országosan is nagy érdeklődés kísérte a kis tavak megmentése érdekében kiadott felhívásainkat, és a munkánk eredményeit tartalmazó tanulmányköteteket. Az elmúlt év tavaszán szerveztünk országos tréninget a program hatékony megvalósulása érdekében.
Teljes körűen elkészült az országos kis-tó kataszter, amely tartalmazza a további munkához alapvetően szükséges legfontosabb adatokat. Jelentős eredménynek tekintjük, mert hiánypótló munkát végeztünk el. Sikeresen előkészítettük a 2005 tavaszán megjelenő ötödik tanulmánykötet kiadását. A kataszterben szereplő adatok pontosítása és naprakészségének biztosítása jelentős további munkát igényel. Elvégeztük a nagyrédei víztározó komplex ökológiai vizsgálatát. Megkezdtük a vízi oktatóközpont konkrét tervezését, amely jól szolgálhatja a vízi élőhelyek megóvásával kapcsolatos szemléletformálást, illetve megfelelő hátteret biztosíthat a kis-tavak érdekében végzett további tevékenységünkhöz. Eredményes munkát végzett a „Tűzliliom” Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont egyesület és a Falco Csoport a helyi védettségű területek megőrzése, és a velük kapcsolatos ismeretek terjesztése érdekében.
A Zöld Telefon Szolgálat - célkitűzéseink szellemében - 2004-ben mintegy százhúsz esetben segítette elő a lakosság által jelzett környezet és természetvédelmi problémák megoldását. A szakszerű ügyintézést mintegy húsz szakember segítette. A szolgálat munkájához kapcsolódó kommunikációs program megvalósításával eredményesen segítettük elő az EU tevékenységével kapcsolatos ismeretterjesztő feladatok megoldását is.

Szervezetünk Eger Város Önkormányzatával és az Esélyegyenlőségi Minisztériummal megkötött szerződés alapján 2004-ben is színvonalasan működtette az Egri Civil Házat, amely városi és megyei szintű feladatokat látott el. Az Egri Civil Ház program keretében létrehozott Nonprofit Információs és Szolgáltató Központ feladatát képezte: nonprofit tanácsadás, adatbázis és könyvtár kialakítása, önálló hírlevél megjelentetése, Internetes honlap létrehozása, kapcsolat más regionális, országos és nemzetközi hálózatokkal, nonprofit szervezeteknek szóló alapképzések (szervezetfejlesztés, lobbyzás, érdekképviselet, konfliktuskezelés, pályázatírás, projektmenedzsment, partnerségi praktikák, jövőképtervezés, stb.), terembiztosítás rendezvények lebonyolítására, és „Eger Ünnepe” rendezvénysorozat szervezésének segítése. A program jól szolgálta a más szakterületen dolgozó, társadalmi szervezetekkel kialakuló kapcsolataink fejlődését, és az általuk működtetett szolgáltató irodák tevékenységét. (FOT, Szociális, Egészségügyi és Karitatív Szolgáltató Iroda). Továbbfejlesztettük az Egri Civil Kapu portált, helyet és teret adva több jelentős kezdeményezésnek (PROHÁLÓ, NOÉ). Elkészítettük az országos civil adatbázis megvalósíthatósági tanulmányát. A CIVILTÁRS Trust Programirodával együttműködve konferenciát tartottunk a civil szervezetek vonatkozó jogszabály módosítási és alkotási igények felmérése érdekében. Befejeztük a KÖRE programot, de továbbiakban is elő kívánjuk segíteni az országos civil együttműködési rendszer kialakulását ezért előkészítettük a KÖRTE programot, amely fő célkitűzése a különböző településeken dolgozó civil fórumok közötti információs kapcsolat kialakítása.

A szemléletformálási nevelési programot a különböző korosztályok körében megvalósított rétegsajátosságokra épülő projektek alkották. Az összetett program a Zöldszíves Juhar Ágat, a Vörösbegy Természetbúvár Közösséget foglalja magában. Az elmúlt évben is több rendezvényt szerveztünk. (Víz Világnapja, Föld Napja, Madarak Fák Napja, Környezetvédelmi Világnap, Zöld Mikulás).Az információtovábbításban meghatározott szerepet játszottak kiadványaink. Megjelentettük a Zöld Hangok kiadványt, és folyamatosan elkészült a Civil Hírlevél. Sor került az „Első Lépések” könyv kiadására is amely a civil szervezetek együttműködése érdekében végzett munkánkat mutatja be.

Több nemzetközi szervezettel élő kapcsolatot tartunk (pl.: MOTT Alapítvány, WWF, REC). Rendszeresen részt vettünk a környezet- és természetvédő szervezetek országos Egyeztető Fórumán. Ügyvezetőnk kezdeményező munkát végzett a Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsában.

Az elmúlt évben a koordinációs és szolgáltató irodáinkat tovább korszerűsítettük. Színes lézernyomtatót szereztünk be, szoftverfejlesztést végeztünk. Tovább működtettük a www. eck. hu és a www. hermesz. hu portált, amelyet folyamatosan ellátunk hírekkel. Tagcsoportjaink és tagjaink részére folyamatos kommunikációs szolgáltatást biztosítunk. Jelenleg az iroda négy munkatársat foglalkoztat. A könyvelést a Gratis 2000. Kft végzi. A webmester egyéni vállalkozóként látja el feladatait. Két főt eseti megbízás alapján foglalkoztatunk, ügyeleti és takarítási feladattal. Polgári szolgálat keretében egy fiatal számára biztosítottunk munkát.

2005
A Szervezet taglétszáma 2005. év végén 4293 fő, akik mintegy 45 helyi szervezetben segítették elé az alapszabályunkban rögzített célkitűzések megvalósítását. Munkánkat helyi szervezeteink, tagjaink lakóhelyükön végzett tevékenységére alapoztuk és nélkülözhetetlen bázist jelentett szakértőink tevékenysége, amelyet célkitűzéseink megvalósítása érdekében a különböző projektek és feladatok megvalósítása érdekében végeztek.
Szövetségünk az elmúlt évben is fellépett a környezet- és természetvédelmi problémák tényekkel megalapozott szakszerű felfogása érdekében. Támogatta mindazokat a törekvéseket, amelyek elősegítették a környezetvédelmi nevelés javítását, és az épített, valamint természeti környezettel kapcsolatos pozitív értékrendek kialakítását.
Szövetségünk elmúlt évi tevékenységének középpontjában azok a gyakorlatias programok álltak, amelyeket programvezetői feladatra vállalkozó, önálló tagszervezeteink, csoportjaink, tagjaink, szakértőink felvállaltak, megterveztek, magvalósításuk érdekében munkacsoportot hoztak létre és közös erőfeszítéssel - anyagi forrásokat feltárva, elnyerve, megvalósítottak.

Az elmúlt években a legnagyobb eredményt a Kis-tó projekt munkája területén értük el. A vizes élőhelyek megmentése érdekében indított programba eddig hatvan szervezet és magánszemély kapcsolódott be és ötvenöt tó védelméért lépett fel. Országosan is nagy érdeklődés kísérte a kis tavak megmentése érdekében kiadott felhívásainkat, és a munkánk eredményeit tartalmazó tanulmányköteteket. Jelentős eredménynek tekintjük, hogy teljes körűen nyilvánosságra hoztuk az országos kis-tó katasztert, amely tartalmazza a további munkához szükséges legfontosabb adatokat. Kiadtuk 2005 tavaszán a hatodik tanulmánykötetünket. Építési engedélyt kaptunk a Kis-tó oktatóközpontra és komplex, konzorcionális pályázat előkészítését kezdtük meg. Sikeres pályázás esetén, megvalósítása jól szolgálhatja a vízi élőhelyek megóvásával kapcsolatos szemléletformálást, illetve megfelelő hátteret biztosíthat a kis-tavak érdekében végzett további tevékenységünkhöz. A természetvédelem területén eredményes munkát végzett a „Tűzliliom” Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont egyesület és a Falco Csoport a helyi védettségű területek megőrzése, és a velük kapcsolatos ismeretek terjesztése érdekében.

Regionális szinten szerveztük meg az elmúlt évben tanácsadó szolgálatunkat. A Regionális Zöld Telefon Szolgálat (06-80-204276) - célkitűzéseink szellemében - 2005-ben mintegy ötven esetben konkrét tanácsadással és mintegy 40 esetben konkrét hatósági intézkedés elősegítésével járultunk hozzá a lakosság által jelzett környezet és természetvédelmi problémák megoldásához.. A szakszerű ügyintézést mintegy húsz szakember segítette. A Magyar Autóklub Észak-magyarországi Szervezetével és a Hatvani Környezetvédő Egyesülettel kialakított kapcsolat jól szolgálta a gépjármű közlekedés káros környezeti hatásainak csökkentését és a szakszerű ügyintézést.

Szervezetünk Eger Város, Heves Megye Önkormányzataival és az Ifjúsági Családügyi Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériummal megkötött szerződés alapján 2005-ben is színvonalasan működtette az Egri Civil Házat, amely városi és megyei szintű feladatokat látott el. Az Egri Civil Ház program keretében létrehozott Heves Megyei Nonprofit Információs és Szolgáltató Központ feladatát képezte: nonprofit tanácsadás, adatbázis és könyvtár kialakítása, önálló hírlevél megjelentetése, Internetes portál működtetése, kapcsolat más regionális, országos és nemzetközi hálózatokkal, nonprofit szervezeteknek szóló alapképzések (szervezetfejlesztés, lobbyzás, érdekképviselet, konfliktuskezelés, pályázatírás, projektmenedzsment, partnerségi praktikák, jövőképtervezés, stb.), terembiztosítás rendezvények lebonyolítására. Az információs, szolgáltatási bázis jól szolgálta a más szakterületen dolgozó, társadalmi szervezetekkel kialakuló kapcsolataink fejlődését, és az általuk működtetett szolgáltató irodák tevékenységét. (FOT, Szociális, Egészségügyi és Karitatív Szolgáltató Iroda). Továbbfejlesztettük az Egri Civil Kapu portált, helyet és teret adva több jelentős kezdeményezésnek (PROHÁLÓ, NOÉ). Jelentősen fejlesztettük a Civil Ház infrastruktúráját (világításkorszerűsítés, tároló szekrények, csatornajavítás, stb.) Közzétettük az országos civil adatbázis megvalósíthatósági tanulmányát. Beindítottuk a KÖRTE programot, amely fő célkitűzése a különböző településeken dolgozó civil fórumok közötti információs és együttműködési kapcsolat kialakítása. Ősszel tanulmányutat szerveztünk Szlovákiába a Heves megyei civil szervezetek képviselőinek.

A szemléletformálási nevelési összetett program a Zöldszíves Juhar Ágat, és a Vörösbegy Természetbúvár Közösséget foglalja magában. Az elmúlt évben is több rendezvényt szerveztünk. (Gombaismereti verseny, Víz Világnapja, Föld Napja, sárhegyi természetismereti akadályverseny, a kiemelkedő munkát végző csoportok elismerése, egri „Autómentes Nap”, „Eger Ünnepe”, Zöld Mikulás”, játékos természetbúvár délelőtt, rajzpályázatok, módszertani találkozók stb.). Az információtovábbításban meghatározott szerepet játszottak kiadványaink. Megjelentettük a Zöld Hangok kiadványt, és folyamatosan elkészült a Civil Hírlevél. Széles körben terjesztettük az „Első Lépések” kiadványt, amely a civil szervezetek együttműködése érdekében végzett munkánkat mutatja be.

A szervezet típusa speciális projektorientált, nonprofit jellemzőket mutató mátrix. A koordináció személyorientált, a konfiguráció adhokratív. Emellett a szövetség informális, decentralizált jegyeket mutat, amelyben meghatározó szerepe van a szervezeti kultúrának. Koordinációs és szolgáltató irodánk az elmúlt évben szakszerű hétteret biztosított a munkaprogramban rögzített célkitűzések megvalósításához. Tovább működtettük a www. eck. hu és a www. hermesz. hu portált, amelyet folyamatosan ellátunk hírekkel. Tagcsoportjaink és tagjaink részére folyamatos kommunikációs szolgáltatást biztosítottunk.

A központi iroda öt munkatársat foglalkoztat. A könyvelést a Gratis 2000 Kft. végzi. A webmester egyéni vállalkozóként látja el feladatait. Három főt részmunkaidőben dolgozik, nyilvántartási, ügyeleti és takarítási feladattal.
Szakképesítés szerint: egy fő környezetgazdálkodási agrármérnök, egy fő mezőgazdasági menedzser agrármérnök, egy fő közgazdász, két fő személyügyi menedzser, két fő középfokú ügyintézői képesítésű. A szervezet korszerű irodatechnikával rendelkezik, mintegy 15 számítógép (asztali és hordozható), Budapesten hostingolt nagy teljesítményű szerver, belső hálózat, digitális fénymásoló, lézernyomtatók, scanner, telefax, négy telefonvonal, állandó szélessávú Internetkapcsolat, projektor, diavetítő, írásvetítő, digitális fényképezőgépek, videólejátszó, televízió, terepi vízvizsgálati műszerek, állnak rendelkezésre. Eger belvárosában mintegy három irodában működik. Tiszanánán telephelye van.

Életfa Környezetvédő Szövetség jelenleg futó programjai az Országos Kis-tó, a Regionális Zöld Telefon Szolgálat, a Juhar Ág, a Vörösbegy, a Hermész, Zöld Hangok, Tisza-tó, Erdővédelmi, Természetvédelmi területek, KIK, KÖRTE és Civil Ház.

Több nemzetközi és hazai szervezettel, hálózattal élő kapcsolatot tartunk és célorientált együttműködést valósítunk meg (pl.: MOTT Alapítvány, Inforce, MTVSZ, proHáló, CISZOK Védegylet stb.). Rendszeresen részt vettünk a környezet- és természetvédő szervezetek országos találkozóin. Ügyvezetőnk részt vett a Nemzeti Civil Alapprogram tevékenységének megalapozásában, a Nonprofit Információs Szolgáltató Központ pedig a pályázatokkal kapcsolatos szervezési és kommunikációs feladatok megoldásában. Szervezetünk állandó meghívottja a Heves Megyei Közgyűlésnek, szerepel az Országgyűlés lobby listáján. Főbb támogatóink a MOTT Alapítvány, Környezetvédelemi és Vízügyi Minisztérium, ICSSZEM, NCA, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, Heves Megye Önkormányzata.

2006
A Szervezet taglétszáma 2006. év végén 4257 fő, akik mintegy 44 helyi szervezetben segítették elő az alapszabályunkban rögzített célkitűzések megvalósítását. Munkánkat helyi szervezeteink, tagjaink lakóhelyükön végzett tevékenységére alapoztuk.

Tevékenységünk középpontjában, 2006 évben is a gyakorlatias programok álltak. A programok megvalósítását a programvezetői feladatra vállalkozó, önálló tagszervezeteink, csoportjaink, tagjaink, szakértőink vállalták fel. Munkacsoportokat hoztak létre, és közös erőfeszítéssel - anyagi forrásokat feltárva, elnyerve – megvalósították a projekteket.

Szövetségünk az elmúlt évben is fellépett a környezet- és természetvédelmi problémák tényekkel megalapozott szakszerű felfogása érdekében. Támogatta mindazokat a törekvéseket, amelyek elősegítették a környezetvédelmi nevelés javítását, és az épített, valamint természeti környezettel kapcsolatos pozitív értékrendek kialakítását. A Regionális Zöld Telefon Szolgálat (06-80-204276) - célkitűzéseink szellemében - 2006-ban mintegy nyolcvan esetben konkrét tanácsadással és mintegy 40 esetben konkrét hatósági intézkedés elősegítésével járult hozzá a lakosság által jelzett környezet és természetvédelmi problémák megoldásához. A szakszerű ügyintézést mintegy húsz szakember segítette. A Magyar Autóklub Észak-magyarországi Szervezetével és a Hatvani Környezetvédő Egyesülettel kialakított kapcsolat jól szolgálta a gépjármű közlekedés káros környezeti hatásainak csökkentését és a szakszerű ügyintézést. Egerben az illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása érdekében ősszel két sikeres akciót szerveztünk.

Felhívásaink, és a munkánk eredményeit tartalmazó tanulmánykötetek jól szolgálták a kis-tavak megmentését. A vizes élőhelyek érdekében indított országos program széleskörű tevékenységébe eddig hatvan szervezet és magánszemély kapcsolódott be és hatvanegy tó védelméért lépett fel. Veszprémben a Környezet- és Természetvédő Szervezetek Országos Találkozóján sikeresen szerveztük meg és vezettük le a Vizes Szekciót, melyet igen nagy érdeklődés kísért. Széles körben terjesztettük az országos kis-tó katasztert, amely tartalmazza a további munkához szükséges legfontosabb adatokat. Előkészítettük 2006-ban a hatodik tanulmánykötetünket, amelynek kiadására 2007 tavaszán kerülhet sor. A Kis-tó oktatóközpont megvalósítása érdekében konzorciumot alakítottunk, komplex pályázatot készítettünk elő, amelynek beadására 2007-ben jó esélyeink vannak. Felépítése jól szolgálhatja a vízi élőhelyek megóvásával kapcsolatos szemléletformálást, illetve megfelelő hátteret biztosíthat a kis-tavak érdekében végzett további tevékenységünkhöz. A természetvédelem és a környezeti nevelés és szemléletformálás területén eredményes munkát végzett a „Tűzliliom” Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont egyesület és a Falco Csoport a helyi védettségű területek megőrzése, és a velük kapcsolatos ismeretek terjesztése érdekében.

Szervezetünk Eger Város, Heves Megye Önkormányzataival az Ifjúsági Családügyi Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériummal, és a Szociális És Munkaügyi Minisztériummal megkötött szerződések alapján 2006-ban is színvonalasan működtette az Egri Civil Házat, azon belül is a Heves Megyei Civil Szolgáltató Központot, amely városi és megyei szintű feladatokat látott el. A központ feladatát képezte: a szervezetek információval való ellátása, folyamatos tanácsadási rendszer működtetése a civil szervezeteket érintő témákban, úgymint pénzügyi, könyvelési, adózási, jogi, közhasznúsági kérdések, valamint pályázati technikákra, módszerekre vonatkozóan.
Pályázat figyelés, pályázati tanácsadás (NCA pályázatok). Módszertani segítség, technikai háttér biztosítása a tudatos és hiteles civil önszerveződések létrejöttéhez és működéséhez (Egri Civil Kerekasztal és 7 szekciója, Heves Megyei Civil Tanács, 7 kistérségi Koordinációs Tanács). Adatbázis és dokumentációtár építése, önálló hírlevél megjelentetése, Internetes portál működtetése (www.eck.hu), kapcsolatépítés más regionális, országos és nemzetközi hálózatokkal (CISZOK, EU-háló, proHáló). Nonprofit szervezeteknek szóló ingyenes képzések szervezése (szervezetfejlesztés, lobbyzás, érdekképviselet, konfliktuskezelés, pályázatírás, projektmenedzsment, partnerségi praktikák, jövőképtervezés, stb.). tanácskozások, fórumok, műhelymunkák szervezése, terembiztosítás rendezvények lebonyolítására. Az információs, szolgáltatási bázis jól szolgálta más szakterületeken dolgozó, társadalmi szervezetekkel kialakuló kapcsolataink fejlődését, és az általuk működtetett szolgáltató irodák tevékenységét.

A Heves megyei kistérségi és városi együttműködések fejlesztése érdekében indítottuk a „Tudatos és tartós együttműködésért Heves megyében” programot, amelyet a Civil Önszerveződés Területi és Szakmai Együttműködés Kollégiuma támogatott. Együttműködtünk a Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szolgáltató központokkal a regionális tanácsadási tevékenység fejlesztését szolgáló program megvalósításában. Az „Együttműködés és projektmenedzsment” programunk keretében é- melyet az NCA Civil Szolgáltató és Fejlesztő Kollégiuma támogatott – Egerben és 3 kistérségben együttműködési és konfliktuskezelés készségeket fejlesztő tréningeket valamint a Megyei Civil Tanács illetve az Egri Civil Kerekasztal tagjai részére továbbképzéseket szerveztünk.

Eredményesen működtettük az Egri Civil Kapu portált, helyet és teret adva több jelentős kezdeményezésnek (PROHÁLÓ, NOÉ, KÖRTE-PROGRAM, CIVILKAPU). Jelentősen fejlesztettük a Civil Ház infrastruktúráját (5. terem felújítása, nagyterem, kisterem festése, nyílászárók szigetelése, tető, csatornajavítás stb.) Sikeresen folytattuk a KÖRTE programot, amely fő célkitűzése a különböző településeken dolgozó civil fórumok közötti információs és együttműködési kapcsolat kialakítása. Az őszi Eger Ünnepe rendezvény keretében bemutatósátrat működtettünk valamint nemzetközi és országos konferenciát szerveztünk a civil együttműködések közötti kommunikáció beindítása érdekében. Egyből 1% elnevezéssel – partnereinkkel együtt - országos SZJA felajánlást elősegítő kommunikációs kampányt szerveztünk. Tavasszal tanulmányutat szerveztünk Szlovákiába a Heves megyei civil szervezetek képviselőinek és előkészítettünk egy lengyelországi tapasztalatcserét.
A szemléletformálási nevelési összetett program a Zöldszíves Juhar Ágat, a Vörösbegy Természetbúvár Közösséget és a Környezetvédők Ifjúsági Körét foglalja magában. Az elmúlt évben is több rendezvényt szerveztünk. (Környezetvédelmi őrjáratok, Madárismereti verseny, Víz Világnapja, Föld Napja, Madarak Fák Napja - Eged-hegyi természetismereti akadályverseny, a kiemelkedő munkát végző csoportok elismerése, egri „Autómentes Nap”, „Eger Ünnepe”, Zöld Mikulás”, rajzpályázatok, módszertani találkozók stb.). Az információtovábbításban meghatározott szerepet játszottak kiadványaink. Megjelentettük a Zöld Hangok kiadványt, és folyamatosan elkészült a Civil Hírlevél.

A szervezet típusa speciális projektorientált, nonprofit jellemzőket mutató mátrix. A koordináció személyorientált, a konfiguráció adhokratív. Emellett a szövetség informális, decentralizált jegyeket mutat, amelyben meghatározó szerepe van a szervezeti kultúrának. Koordinációs és szolgáltató irodánk az elmúlt évben szakszerű hétteret biztosított a munkaprogramban rögzített célkitűzések megvalósításához. Tovább működtettük a www. eck. hu a www. hermesz. hu a korte-program.hu, és létrehoztuk a civilkapu.hu portált, amelyet folyamatosan ellátunk hírekkel. Tagcsoportjaink és tagjaink részére folyamatos kommunikációs szolgáltatást biztosítottunk.

A központi iroda öt munkatársat foglalkoztat. A könyvelést a Gratis 2000 Kft. végzi. A webmester egyéni vállalkozóként látja el feladatait. Három főt részmunkaidőben dolgozik, nyilvántartási, ügyeleti és takarítási feladattal. Szakképesítés szerint: egy fő környezetgazdálkodási agrármérnök, egy fő mezőgazdasági menedzser agrármérnök, egy fő közgazdász, két fő személyügyi menedzser, két fő középfokú ügyintézői képesítésű. A szervezet korszerű irodatechnikával rendelkezik, mintegy 15 számítógép (asztali és hordozható), Budapesten hostingolt nagy teljesítményű szerver, belső hálózat, digitális fénymásoló, lézernyomtatók, scanner, telefax, négy telefonvonal, állandó szélessávú Internetkapcsolat, projektor, diavetítő, írásvetítő, digitális fényképezőgépek, videólejátszók, televízió, terepi vízvizsgálati műszerek, állnak rendelkezésre. Eger belvárosában mintegy három irodában működik. Tiszanánán telephelye van.

Életfa Környezetvédő Szövetség jelenleg futó programjai az Országos Kis-tó, a Regionális Zöld Telefon Szolgálat, a Környezetvédelmi oktatás-előadássorozat, Juhar Ág, a Vörösbegy, a KIK, Partnerség, Együttműködés és projektmenedzsment, Regionális tanácsadási program, Civil Hírlevél és mellékletei, Tanulmányút, Tiszta Egerért, KÖRTE és Civil Ház, Kis-tó Oktatóközpont.

Több nemzetközi és hazai szervezettel, hálózattal élő kapcsolatot tartunk és célorientált együttműködést valósítunk meg (pl.: KÖT, HUMUSZ, Energia Klub, MOTT Alapítvány, Inforce, MTVSZ, NIOK, CISZOK stb.). Több program megvalósításánál működtünk és működünk együtt a proHáló hálózattal, amely alapításában részt vettünk és tevékenységébe aktívan bekapcsolódtunk. Rendszeresen részt veszünk a környezet- és természetvédő szervezetek országos találkozóin. A Nonprofit Információs Szolgáltató Központ aktívan közreműködik az NCA rendszerének működtetésével kapcsolatos szervezési és kommunikációs feladatok megoldásában (ESZA Kht. megállapodás). Szervezetünk állandó meghívottja a Heves Megyei Közgyűlésnek, szerepel az Országgyűlés civil szervezeti listáján. Főbb támogatóink a MOTT Alapítvány, Környezetvédelemi és Vízügyi Minisztérium, ICSSZEM, SZMM, NCA, SZJA 1%, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, Heves Megye Önkormányzata.

2007
A Szervezet taglétszáma 2007. év végén 4211 fő, akik mintegy 43 helyi szervezetben segítették elő az alapszabályunkban rögzített célkitűzések megvalósítását. Tevékenységünk középpontjában, 2007 évben is a gyakorlatias programok álltak. Munkánkat helyi szervezeteink, tagjaink lakóhelyükön végzett tevékenységére alapoztuk. A programok megvalósítását a programvezetői feladatra vállalkozó, önálló tagszervezeteink, csoportjaink, tagjaink, szakértőink vállalták fel. Munkacsoportokat hoztak létre, és közös erőfeszítéssel - anyagi forrásokat feltárva, elnyerve – valósították meg a projekteket.

A vizes élőhelyek érdekében indított Országos Kis-tó Program széleskörű tevékenységébe eddig hatvankét szervezet és magánszemély kapcsolódott be és hatvankettő tó védelméért lépett fel. Felhívásaink, és a munkánk eredményeit tartalmazó tanulmánykötetek jól szolgálták a kis-tavak megmentését. Széles körben terjesztettük az országos kis-tó katasztert, amely tartalmazza a további munkához szükséges legfontosabb adatokat. A hatodik tanulmánykötet 2007-ben sikeresen kiadtuk. A Kis-tó oktatóközpont megvalósítása érdekében konzorciumot alakítottunk, komplex pályázatot készítettünk elő, amelyet 2007-ben beadtunk a Norvég Alapra, de sajnos nem került be a második pályázati körbe. A kidolgozott anyag alapján további támogatókat keresünk célkitűzéseink megvalósítása érdekében. Felépítése jól szolgálhatja a vízi élőhelyek megóvásával kapcsolatos szemléletformálást, illetve megfelelő hátteret biztosíthat a kis-tavak érdekében végzett további tevékenységünkhöz. A természetvédelem és a környezeti nevelés és szemléletformálás területén eredményes munkát végzett a „Tűzliliom” Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont Egyesület a helyi védettségű területek megőrzése, és a velük kapcsolatos ismeretek terjesztése érdekében.

A Regionális Zöld Telefon Szolgálat (06-80-204276) - célkitűzéseink szellemében - 2007-ben mintegy kilencven esetben konkrét tanácsadással és mintegy 35 esetben konkrét hatósági intézkedés elősegítésével járult hozzá a lakosság által jelzett környezet és természetvédelmi problémák megoldásához. A szakszerű ügyintézést mintegy húsz szakember segítette. A Magyar Autóklub Észak-magyarországi Szervezetével és a Hatvani Környezetvédő Egyesülettel kialakított kapcsolat jól szolgálta a gépjármű közlekedés káros környezeti hatásainak csökkentését és a szakszerű ügyintézést. Egerben az illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása érdekében – a „Tiszta Egerért” program keretében - ősszel egy sikeres akciót szerveztünk.

A szemléletformálási nevelési összetett program a Zöldszíves Juhar Ágat, a Vörösbegy Természetbúvár Közösséget és a Környezetvédők Ifjúsági Körét foglalja magában. Az elmúlt évben is több rendezvényt szerveztünk. (Bükki Nemzeti Parkról szervezett verseny, Föld Napja, Madarak Fák Napja - Felsőtárkányi Természetismereti Akadályverseny, a kiemelkedő munkát végző csoportok elismerése, egri „Autómentes Nap”, „Eger Ünnepe”, környezetismereti és sport verseny, Zöld Mikulás”, rajzpályázatok, módszertani találkozók, előadások stb.). Az információtovábbításban, szemléletformálásban meghatározott szerepet játszottak kiadványaink. Megjelentettük a Zöld Hangok kiadványt, és folyamatosan elkészült a Civil Hírlevél.

Szervezetünk Eger Város Önkormányzatával és a Szociális És Munkaügyi Minisztériummal megkötött szerződések alapján 2007-ben is színvonalasan működtette az Egri Civil Házat, azon belül is a Heves Megyei Civil Szolgáltató Központot, amely városi és megyei szintű feladatokat látott el. Az információs, szolgáltatási bázis jól szolgálta más szakterületeken dolgozó, társadalmi szervezetekkel kialakuló kapcsolataink fejlődését, és az általuk működtetett szolgáltató irodák tevékenységét. Az „Észak-magyarországi regionális civil tanácsadó szolgálat” keretében 2006. szeptembere óta (BAZ, Nógrád, Heves megyék) kialakításra és működtetésre került egy olyan tanácsadó szolgálat is, amely a régióban működő illetve alakuló civil szervezetek számára egyénre szabott és csoportos tanácsadó szolgáltatást nyújt, mely közvetlen szakértői közreműködéssel, speciális szakmai ismeretek átadásával segíti a szervezetek munkáját.

A megyei civil szektor önálló kiadványa az általunk kiadott Civil Hírlevél. A beszámolási időszakban 5 lapszámot jelentettünk meg, alkalmanként 6-700 példányban. Az ESZA Kht-val megkötött külön szerződésünk értelmében a civil szervezetek számára biztosítottuk a pályázatokhoz szükséges adatlapokat, pályázati útmutatókat. Segítettünk az internetes letöltésben, a pályázati adatlap kitöltésében és beadásában és feltöltésében. A szervezetek pályázati esélyeit segítendő Szakmai Információs Napot szerveztünk a szervezetek számára az NCA pályázati kiírással kapcsolatos tudnivalókról (2007. április 25-én és 2008. február 28-án). A „Civil szervezetfejlesztés és szervezetfejlesztők képzése Heves megyében” címmel képzéssorozatot indítottunk Egerben, Füzesabonyban, Hatvanban és Gyöngyösön 8-10 fős csoportokban. A képzések a partnerség személyi feltételeinek alakítását szolgálják, amellyel távlatosan biztosítható a közösségi tervezés, forrásteremtés és részvételi demokrácia fejlesztése.

2007. őszén csatlakoztunk a Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) és a CISZOK hálózat 3 éves E-civil programjához, melyet a Microsoft Korlátlan Lehetőségek programja támogat. Ennek keretében Közösségi Technológiai Központ kialakítására került sor az Egri Civil Ház 5. sz. irodájában, ahol 3 számítógép és 4 db laptop áll a szervezetek rendelkezésére, s ahol megkezdődött az alap és középszintű informatikai ismeretek oktatása is. Az eszközhasználaton és képzésen túl a központunk munkatársai személyes segítséget nyújtottak annak érdekében, hogy a civil szervezetek a számítógép és az Internet adta lehetőségeket minél jobban tudják hasznosítani mindennapi munkájukban. (E-mail, ügyfélkapu, EPER)

Bekapcsolódtunk be a NIOK által indított CivilTech Informatikai Adományozói Programba, mely a Microsoft támogatásával jött létre annak érdekében, hogy a magyar civil szervezetek is hozzáférhessenek a legnagyobb szoftver-és hardvergyártó cégek adományaihoz. Az érdeklődő szervezetek a programmal kapcsolatosan irodánkban kaphatnak felvilágosítást, illetve a www.civiltech.hu portálon keresztül segítségünkkel regisztrálhatnak és jelentkezhetnek az adományokra, amennyiben jogosultak.

Eredményesen működtettük az Egri Civil Kapu portált, helyet és teret adva több jelentős kezdeményezésnek (PROHÁLÓ, KÖRTE-PROGRAM, CIVILKAPU). Folyamatos figyelmet fordítottunk a Civil Ház épületének karbantartására. Sikeresen folytattuk a KÖRTE programot, amely fő célkitűzése a különböző településeken dolgozó civil fórumok közötti információs és együttműködési kapcsolat kialakítása. Az őszi Eger Ünnepe rendezvény keretében bemutatósátrat működtettünk, valamint nemzetközi konferenciát szerveztünk a civil hálózatok fejlesztése érdekében. Tavasszal tanulmányutat szerveztünk Lengyelországba.

A szervezet típusa speciális projektorientált, nonprofit jellemzőket mutató mátrix. A koordináció személyorientált, a konfiguráció adhokratív. Emellett a szövetség informális, decentralizált jegyeket mutat, amelyben meghatározó szerepe van a szervezeti kultúrának. Koordinációs és szolgáltató irodánk az elmúlt évben szakszerű hátteret biztosított a munkaprogramban rögzített célkitűzések megvalósításához. Tovább működtettük az eck. hu az eletfa.org.hu a korte-program.hu, és a civilkapu.hu portált, amelyet folyamatosan ellátunk hírekkel.

A központi iroda öt munkatársat foglalkoztat. A könyvelő és a webmester egyéni vállalkozóként látja el feladatait. Három fő részmunkaidőben dolgozik, nyilvántartási, ügyeleti és takarítási feladattal. Szakképesítés szerint: egy fő környezetgazdálkodási agrármérnök, egy fő mezőgazdasági menedzser agrármérnök, egy fő közgazdász, egy fő humán menedzser, egy fő személyügyi menedzser, két fő középfokú ügyintézői képesítésű. A szervezet korszerű irodatechnikával rendelkezik, mintegy 18 számítógép (asztali és hordozható), Budapesten hostingolt nagy teljesítményű szerver, belső hálózat, digitális fénymásoló, lézernyomtatók, scanner, telefax, két ISDN telefonvonal, állandó szélessávú Internet kapcsolat, projektor, diavetítő, írásvetítő, digitális fényképezőgépek, videólejátszók, televízió, terepi vízvizsgálati műszerek, állnak rendelkezésre. Eger belvárosában mintegy három irodában működik. Tiszanánán telephelye van.

Életfa Környezetvédő Szövetség jelenleg futó programjai az Országos Kis-tó, a Regionális Zöld Telefon Szolgálat, Juhar Ág, a Vörösbegy, a KIK, Regionális civil tanácsadási program, Civil Hírlevél és mellékletei, Tanulmányutak, Tiszta Egerért, KÖRTE és Civil Ház, Vízi - Oktatóközpont, civil szervezetfejlesztés és szervezetfejlesztők képzése, kistérségi érdekképviselet gyakorlata.

Kapcsolatokat építettünk és ápoltunk más hasonló szolgáltatásokat végző szervezetekkel. Pl. NIOK, Bartakovics Béla Közösségi Ház, Helyőrségi Művelődési Otthon, Ifjúsági Szolgáltató Centrum, Heves Megyei Munkaügyi Központ, Európa Direct Információs Pont, Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete, ESZA Kht, Esélyek Háza, OFA Hálózat Észak-magyarországi Regionális Iroda, Észak- Magyarországi Regionális Ügynökség, Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület, Grassalkovich Oktatási Alapítvány, Füzesabonyi Kistérségi Civil Tanács, stb. Ezekkel a szervezetekkel kölcsönösen tájékoztattuk egymást, illetve az együttműködés keretében képzéseket, közös projekteket valósítottunk meg.

Több nemzetközi és hazai szervezettel, hálózattal élő kapcsolatot tartunk és célorientált együttműködést valósítunk meg (pl.: KÖT, HUMUSZ, Energia Klub, MOTT Alapítvány, Inforce, MTVSZ, NIOK, CISZOK stb.). Több program megvalósításánál működtünk és működünk együtt a proHáló hálózattal, amely alapításában részt vettünk és tevékenységébe aktívan bekapcsolódtunk. Rendszeresen részt veszünk a környezet- és természetvédő szervezetek országos találkozóin. A Nonprofit Információs Szolgáltató Központ aktívan közreműködik az NCA rendszerének működtetésével kapcsolatos szervezési és kommunikációs feladatok megoldásában (ESZA Kht. megállapodás). Szervezetünk állandó meghívottja a Heves Megyei Közgyűlésnek, szerepel az Országgyűlés civil szervezeti listáján. Főbb támogatóink a MOTT Alapítvány, Környezetvédelemi és Vízügyi Minisztérium, SZMM, NCA, SZJA 1%, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ.

2008
A regionális szervezetünk taglétszáma 2008. év végén 4223 fő, akik mintegy 43 helyi szervezetben segítették elő az alapszabályunkban rögzített célkitűzések megvalósítását. Munkánkat, rendszeresen 40 fő, alkalmanként a nagyobb akcióinkat mintegy húsz fő önkéntes segítette. A programok megvalósítását a programvezetői feladatra vállalkozó, önálló tagszervezeteink, csoportjaink, tagjaink, szakértőink vállalták fel. Munkacsoportokat hoztak létre, és közös erőfeszítéssel - anyagi forrásokat feltárva, elnyerve – valósították meg a projekteket.

Az Országos Kis-tó Program tevékenységébe eddig hatvankét szervezet és magánszemély kapcsolódott be és hatvankettő tó védelméért lépett fel. Elkészült az országos kis-tó kataszter és hat tanulmánykötet adtunk ki. További célunk a kataszter megyénkénti pontosítása és felülvizsgálata. A Vízi- oktatóközpont megvalósítása érdekében konzorciumot alakítottunk, komplex pályázatot készítettünk elő, amely megvalósításához támogatókat keresünk.

A Regionális Zöld Telefon Szolgálat (06-80-204276) - célkitűzéseink szellemében – évente - mintegy kilencven esetben konkrét tanácsadással és mintegy 35 esetben konkrét hatósági intézkedés elősegítésével járult hozzá a lakosság által jelzett környezet és természetvédelmi problémák megoldásához. A jövőben a szolgálat tevékenysége kapcsolódik az országos KÖTHÁLÓ tevékenységéhez is. A szakszerű ügyintézést mintegy húsz szakember segítette. Egerben az illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása érdekében – a „Tiszta Egerért” akció keretében – őszi időszakokban sikeres akciókat szerveztünk.

A szemléletformálási nevelési összetett program a Zöldszíves Juhar Ágat, a Vörösbegy Természetbúvár Közösséget és a Környezetvédők Ifjúsági Körét foglalja magában. Az elmúlt években is több rendezvényt szerveztünk. (Bükki Nemzeti Parkról szervezett verseny, Föld Napja, Madarak Fák Napja - Felsőtárkányi Természetismereti Akadályverseny, a kiemelkedő munkát végző csoportok elismerése, egri „Autómentes Nap”, „Eger Ünnepe”, környezetismereti és sport verseny, Zöld Mikulás”, rajzpályázatok, módszertani találkozók stb.). Az információtovábbításban, szemléletformálásban meghatározott szerepet játszott a szemléletformáló anyagok terjesztése és a „Zöld Hangok” kiadvány megjelentetése.
Az elmúlt évben is színvonalasan működtettük az Egri Civil Házat, szolgáltató központot, amely városi és megyei szintű feladatokat látott el és mintegy ötszáz szervezettel tart élő kapcsolatot. Az elmúlt időszakban jelentősen hozzájárultunk a kistérségi civil összefogások fejlődéséhez és a megyei egyeztetési fórumok kialakulásához. Az „Észak-magyarországi regionális civil tanácsadó szolgálat” keretében 2006 szeptembere óta (BAZ, Nógrád, Heves megyék) kialakításra és működtetésre került egy olyan tanácsadó szolgálat is, amely a régióban működő illetve alakuló civil szervezetek számára egyénre szabott és csoportos tanácsadó szolgáltatást nyújt, mely közvetlen szakértői közreműködéssel, speciális szakmai ismeretek átadásával segíti a szervezetek munkáját. A megyei civil szektor önálló kiadványa az általunk kiadott Civil Hírlevél. Évente általában 5 lapszámot jelentettünk meg, alkalmanként 6-700 példányban.

A civil szervezetek számára indított képzéseink évenkénti gyakorisággal a szervezetfejlesztést és a partnerség személyi feltételeinek alakítását szolgálták. Csatlakoztunk a NIOK. 3 éves E-civil programjához, melyet a Microsoft Korlátlan Lehetőségek programja támogat. Ennek keretében Közösségi Technológiai Központ kialakítására került sor az Egri Civil Ház 5. sz. irodájában, ahol 4 számítógép és 6 db laptop áll a szervezetek rendelkezésére, s ahol megkezdődött az alap és középszintű informatikai ismeretek oktatása is. Az eszközhasználaton és képzésen túl szervezetünk munkatársai személyes segítséget nyújtottak annak érdekében, hogy a civil szervezetek a számítógép és az internet adta lehetőségeket minél jobban tudják hasznosítani mindennapi munkájukban (E-mail, ügyfélkapu, EPER). Bekapcsolódtunk a CivilTech Informatikai Adományozói Programba is. Új területként előkészítettük az „ÖTLET” programot, amellyel kapcsolódunk a regionális önkéntesek foglalkoztatását elősegítő projekthez. Konzorciumi partnerként a jövőben részt veszünk a TAMOP 5.5.3 programban.

Folyamatosan működtettük az Egri Civil Kapu portált, helyet és teret adva több jelentős kezdeményezésnek (PROHÁLÓ, KÖRTE-PROGRAM, CIVILKAPU). Sikeresen folytattuk a KÖRTE országos programot. Az évente megrendezett őszi Eger Ünnepe rendezvény keretében bemutatósátrat működtettünk, valamint nemzetközi konferenciát szerveztünk a civil hálózatok fejlesztése érdekében. A közösségi alapítványokkal kapcsolatos külföldi tapasztalatok megismerése érdekében tapasztalatcseréket szerveztünk, és megkezdtük az egri közösségi alapítvány kialakítását. Tanulmányutakat szerveztünk Lengyelországba, Szlovákiába és Romániába, folyamatban van szerb, cseh és német kapcsolatok kiépítése. Öt munkatársat foglalkoztatunk. A könyvelő és a webmester egyéni vállalkozóként látja el feladatait. Szakképesítés szerint: egy fő környezetgazdálkodási agrármérnök, egy fő mezőgazdasági menedzser agrármérnök, egy fő közgazdász, egy fő humán menedzser, egy fő személyügyi menedzser, két fő középfokú ügyintézői képesítésű. A szervezet korszerű irodatechnikával rendelkezik. Eger belvárosában mintegy három irodában működik. Tiszanánán telephelye van. Életfa Környezetvédő Szövetség legnagyobb programjai voltak az elmúlt évben az Országos Kis-tó, a Regionális Zöld Telefon Szolgálat, a Környezetvédelmi Klub, Juhar Ág, a Vörösbegy, a KIK, Partnerség, Együttműködés és projektmenedzsment, Regionális tanácsadási program, Civil Hírlevél és mellékletei, Tanulmányút, Tiszta Egerért, KÖRTE és Civil Ház, Vízi-oktatóközpont.

Kapcsolatokat építettünk és ápoltunk más hasonló szolgáltatásokat végző regionális és megyei szervezetekkel (Pl. Bartakovics Béla Közösségi Ház, Helyőrségi Művelődési Otthon, Európa Direct Információs Pont, Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete, OFA Hálózat Észak-magyarországi Regionális Iroda, Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület, Grassalkovich Oktatási Alapítvány, Kereskedelmi és Ipar Kamara, Kárpátok Nemzetközi Alapítvány, stb.). Több nemzetközi és hazai szervezettel, hálózattal élő kapcsolatot tartottunk és célorientált együttműködést valósítottunk meg (pl.: KÖT, HUMUSZ, Energia Klub, MOTT Alapítvány, Inforce, MTVSZ, NIOK, CISZOK stb.). Több program megvalósításánál működtünk és működünk együtt a proHáló hálózattal, amely alapításában részt vettünk és tevékenységébe aktívan bekapcsolódtunk. Rendszeresen részt veszünk a környezet- és természetvédő szervezetek országos találkozóin. Szervezetünk állandó meghívottja a Heves Megyei Közgyűlésnek, szerepel az Országgyűlés civil szervezeti listáján.
Főbb támogatóink az elmúlt időszakban MOTT Alapítvány, Környezetvédelemi és Vízügyi Minisztérium, SZMM, NCA, SZJA 1%, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, Heves Megye Önkormányzata.

2009
Szervezetünk tevékenységét elsősorban az északi régióban fejti ki, célja, hogy átfogó keretet biztosítson a környezet- és természetvédelmi törekvéseknek, összefogást teremtve ösztönözzön arra, hogy a megalapozott felismeréseket következetes cselekvés kövesse. Szövetségünk az elmúlt évben is fellépett a környezet- és természetvédelmi problémák tényekkel megalapozott szakszerű felfogása érdekében. Elősegítette az állampolgárok, különféle szervezeteik és az önkormányzatok közötti együttműködést, kommunikációt. Hozzájárult egy dinamikus, a kormányzati, önkormányzati és profitorientált szektorral harmonikusan együttműködő, sajátos szerepét vállaló nonprofit szektor kialakulásához, működéséhez, fejlődéséhez.
A regionális szervezetünk taglétszáma 2009. év végén 4231 fő, akik mintegy 43 helyi szervezetben segítették elő az alapszabályunkban rögzített célkitűzések megvalósítását. Munkánkat, rendszeresen 40 fő, alkalmanként a nagyobb akcióinkat mintegy húsz fő segítette. A programok megvalósítását a programvezetői feladatra vállalkozó, önálló tagszervezeteink, csoportjaink, tagjaink, szakértőink vállalták fel. Munkacsoportokat hoztak létre, és közös erőfeszítéssel - anyagi forrásokat feltárva, elnyerve – valósították meg a projekteket.

Az Országos Kis-tó Program keretében pontosítottuk az országos kis-tó kataszter adatait, hat tanulmánykötet terjesztettünk. A Vízi- oktatóközpont megvalósítása érdekében, komplex pályázatot készítettünk elő, amely megvalósításához támogatókat keresünk.

A Regionális Zöld Telefon Szolgálat (06-80-204276) - célkitűzéseink szellemében mintegy kilencven esetben konkrét tanácsadással és mintegy 40 esetben konkrét hatósági intézkedés elősegítésével járult hozzá a lakosság által jelzett környezet és természetvédelmi problémák megoldásához. A jövőben a szolgálat tevékenysége kapcsolódik az országos KÖTHÁLÓ tevékenységéhez is. A szakszerű ügyintézést mintegy húsz szakember segítette. Egerben az illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása érdekében – a „Tiszta Egerért” akció keretében – őszi időszakban sikeres akciót szerveztünk.

A Lakóhelykultúra program keretében az Egri Kertbarát Kör Egyesület az elmúlt időszakban szakmai előadásokat és tanulmányutakat szervezett. A Losonczi völgyi forrást és környékét folyamatosan rendben tartja. Az „Eger Ünnepe” rendezvényen színvonalas bemutatót szervezett az egyesület. Az Egri Városszépítő Egyesület, jelentős programot bonyolít le a városképi jelentőségű épületek homlokzatán lévő üres szoborfülkék szobrokkal való pótlása és az ipari történeti emlékek feltárása érdekében. Az Állatokat Védjük Együtt Alapítvány eredményesen működteti az Állatmenhelyet, biztosították a befogadott állatok gondozását és erőfeszítéseket tettek elhelyezésük érdekében.

A szemléletformálási nevelési összetett program a Zöldszíves Juhar Ágat, a Vörösbegy Természetbúvár Közösséget és a Környezetvédők Ifjúsági Körét foglalja magában. Az elmúlt évben is több rendezvényt szerveztünk. (madárismereti vetélkedő, Föld Napja, Madarak Fák Napja - Lesréti Természetismereti Akadályverseny, a kiemelkedő munkát végző csoportok elismerése, egri „Autómentes Nap”, „Eger Ünnepe”, Zöld Mikulás”, rajzpályázatok, módszertani találkozók stb.). Az információtovábbításban, szemléletformálásban meghatározott szerepet játszott a szemléletformáló anyagok terjesztése.
A Tűzliliom Környezetvédelmi Oktatóközpont Egyesület az elmúlt évben 10 továbbképző foglalkozáson összesen több mint 200 pedagógus és 53 más felnőtt részére előadás, módszertani tréning és terepi bemutató foglalkozás keretében biztosítottunk lehetőséget a legújabb környezeti nevelési módszerek elsajátítására. Nagy siker volt a „Piciny kezekkel a Földért” című óvodai városi vetélkedő, amelyen Eger 17 óvodája részt vett. Legfontosabb konferenciájuk a Környezettudományi Doktoranduszok és Diplomázók Fóruma volt, amelyen 21 előadás hangzott el. Akcióik mozgósító erejűek voltak, összességében mintegy 1500 fő vett programjaikban.

Az elmúlt évben is színvonalasan működtettük az Egri Civil Házat, szolgáltató központot, amely városi és megyei szintű feladatokat látott el és mintegy hétszáztizennyolc szervezettel tart élő kapcsolatot. Az elmúlt időszakban jelentősen hozzájárultunk a kistérségi civil összefogások fejlődéséhez és a megyei egyeztetési fórumok kialakulásához. Folyamatosan működtetünk egy olyan tanácsadó szolgálatot, amely a megyénkben működő illetve alakuló civil szervezetek számára egyénre szabott és csoportos tanácsadó szolgáltatást nyújt, mely közvetlen szakértői közreműködéssel, speciális szakmai ismeretek átadásával segíti a szervezetek munkáját.

A civil szervezetek számára indított képzésünk a partnerség személyi feltételeinek kialakítását szolgálta. Továbbra is részt vettünk a NIOK Alapítvány E-civil programjában, melyet a Microsoft Korlátlan Lehetőségek programja támogat. Ennek keretében működtetjük a Közösségi Technológiai Központot az Egri Civil Ház 5. sz. irodájában, ahol 4 számítógép és 6 db laptop áll a szervezetek rendelkezésére. Folytatódott az alap és középszintű informatikai ismeretek oktatása. Az eszközhasználaton és képzésen túl szervezetünk munkatársai személyes segítséget nyújtottak annak érdekében, hogy a civil szervezetek a számítógép és az Internet adta lehetőségeket minél jobban tudják hasznosítani mindennapi munkájukban (e-mail, ügyfélkapu, EPER). Folytattuk a CivilTech Informatikai Adományozói Programot. Új területként bekapcsolódtunk az „ÖTLET” programba, amellyel kapcsolódunk a regionális önkéntesek foglalkoztatását elősegítő projekthez. Konzorciumi partnerként részt veszünk a TÁMOP 5.5.3-08/02-2008-0031 programban. Aktívan részt vettünk a proHáló Hálózat országos tevékenységében, a Nemzetközi Munkacsoport vezetésével. Nemzetközi konferencia szervezését készítettük elő nemzetközi szolgáltató hálózatok működésének megismerése érdekében. Heves Megyei Egyeztető Fórumot szerveztünk a területfejlesztés, hálózati együttműködés és közösségi alapítványok marketing tevékenysége témakörben. Vezettük az Egri Civil Kerekasztal Környezetvédelmi és Urbanisztikai Szekcióját.

Folyamatosan működtettük az Egri Civil Kapu szervert, helyet és teret adva több jelentős portálnak (ELETFA.ORG, ECK, PROHÁLÓ, KÖRTE-PROGRAM, CIVILKAPU, CIVILHÁZ.ECK). Az Eger Ünnepe rendezvény keretében bemutatósátrat működtettünk. Lebonyolítottuk a tavaszi, közösségi alapítványok témával foglalkozó nemzetközi konferenciát, folytattuk az egri közösségi alapítvány kialakítását és sikeres pályázatot írtunk a varsói Filantrópia szervezethez. Tanulmányutat szerveztünk, Kutna Horába és előkészítettük az Esslingeni tapasztalatcserét. Hét munkatársat foglalkoztatunk, ötöt teljes, kettőt részmunkaidőben. A könyvelő és a webmester egyéni vállalkozóként látja el feladatait. Szakképesítés szerint: egy fő környezetgazdálkodási agrármérnök, egy fő mezőgazdasági menedzser agrármérnök, egy fő közgazdász, egy fő humán menedzser, egy fő személyügyi menedzser, négy fő középfokú képesítésű. A szervezet korszerű irodatechnikával rendelkezik. Eger belvárosában mintegy három irodában működik. Tiszanánán építési telke van. Életfa Környezetvédő Szövetség legnagyobb programjai voltak az elmúlt évben az Országos Kis-tó, a Regionális Zöld Telefon Szolgálat, a Környezetvédelmi Klub, Juhar Ág, a Vörösbegy, a Heves Megyei Hálózati Együttműködés, SZJA 1% kampány, Tanuló vezető”, Civil Érdek - Közösségi Érdek, RETESZ (regionális tanácsadási program), Tanulmányút, Tiszta Egerért, Civil Ház.

Kapcsolatokat építettünk és ápoltunk más hasonló szolgáltatásokat végző regionális és megyei szervezetekkel (Pl. Bartakovics Béla Közösségi Ház, Helyőrségi Művelődési Klub, Európa Direct Információs Pont, Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete, OFA Hálózat Észak-magyarországi Regionális Iroda, Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület, Grassalkovich Oktatási Alapítvány, Kereskedelmi és Ipar Kamara, Kárpátok Nemzetközi Alapítvány, stb.). Több nemzetközi és hazai szervezettel, hálózattal élő kapcsolatot tartottunk és célorientált együttműködést valósítottunk meg (pl.: KÖT, HUMUSZ, Energia Klub, MOTT Alapítvány, Inforce, MTVSZ, NIOK, CISZOK Hálózat stb.). Több program megvalósításánál működtünk és működünk együtt a proHáló hálózattal, amely alapításában részt vettünk és tevékenységébe aktívan bekapcsolódtunk. Részt vettünk a környezet- és természetvédő szervezetek országos találkozóján. Szervezetünk állandó meghívottja a Heves Megyei Közgyűlésnek, szerepel az Országgyűlés civil szervezeti listáján.
Főbb támogatóink az elmúlt időszakban Környezetvédelemi és Vízügyi Minisztérium, SZMM, NCA, SZJA 1%, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata.

2010.
A Regionális Zöld Telefon Szolgálat (06-80-204276) - célkitűzéseink szellemében mintegy százötven esetben konkrét tanácsadással és mintegy 60 esetben konkrét hatósági intézkedés elősegítésével járult hozzá a lakosság által jelzett környezet és természetvédelmi problémák megoldásához. A szolgálat tevékenysége szervesen kapcsolódott az országos KÖTHÁLÓ tevékenységéhez. A szakszerű ügyintézést mintegy húsz szakember segítette. Egerben az illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása érdekében – a „Tiszta Egerért” akció keretében hatékony akciót szerveztünk. A sikeresen megvalósított Országos Kis-tó Program keretében tanulmányköteteket terjesztettünk.

A szemléletformálási nevelési összetett program a Zöldszíves Juhar Ágat, a Vörösbegy Természetbúvár Közösséget és a Környezetvédők Ifjúsági Körét foglalta magában. Az elmúlt évben is mintegy kétszázhúsz gyermek számára - akik közül sokan hátrányos helyzetűek - több rendezvényt szerveztünk. (víz világ a verseny, Föld Napja, Madarak Fák Napja - Novaji Természetismereti Akadályverseny, a kiemelkedő munkát végző csoportok elismerése, részvétel az egri „Autómentes Napon”, „Eger Ünnepe”, Madáretetési akció, Zöld Mikulás”, rajzpályázatok, módszertani találkozók stb.). Nevelési programunk keretében kapcsolatot tartunk a Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézménnyel.

Az elmúlt évben is színvonalasan működtettük az Egri Civil Házat, szolgáltató központot, amely városi és megyei szintű feladatokat látott el és mintegy hétszáznegyvenhárom szervezettel tart élő kapcsolatot. A Civil Házban szelektív hulladékgyűjtési pontot tartunk fent. Energiatakarékos világítóberendezéseket szereltettünk fel. Az elmúlt időszakban jelentősen hozzájárultunk a kistérségi civil összefogások fejlődéséhez és a megyei egyeztetési fórum kialakulásához. Kialakítottunk és működtetünk egy olyan tanácsadó szolgálatot, amely a megyénkben működő illetve alakuló civil szervezetek számára egyénre szabott és csoportos tanácsadó szolgáltatást nyújt, mely közvetlen szakértői közreműködéssel, speciális szakmai ismeretek átadásával segíti a hátrányosabb helyzetű szervezetek munkáját.

Továbbra is működtettük a Közösségi Technológiai Központot az Egri Civil Ház 5. sz. irodájában, ahol 4 számítógép és 6 db laptop állt a szervezetek rendelkezésére. Az eszközhasználaton túl szervezetünk munkatársai személyes segítséget is nyújtottak annak érdekében, hogy a civil szervezetek a számítógép és az internet adta lehetőségeket minél jobban tudják hasznosítani mindennapi munkájukban (e-mail, ügyfélkapu, EPER), és az elektronikus lehetőségek felhasználásával csökkentsék papírfelhasználásukat.

Folytattuk a megyei CivilTech Informatikai Adományozói Programot. Csatlakoztunk az „ÖTLET” programhoz, és sikeresen bekapcsolódunk a regionális önkéntesek foglalkoztatását elősegítő projektbe. Az önkéntes törvény előírásainak megfelelően két önkéntest foglalkoztattunk. Konzorciumi partnerként részt veszünk a TAMOP 5.5.3 megyei szervezetfejlesztési programban. Aktívan részt vettünk a proHáló Hálózat országos tevékenységében, a Nemzetközi Munkacsoport vezetésével. Nemzetközi konferenciát rendeztünk a nemzetközi szolgáltató hálózatok megismerése érdekében. Fókuszban a hálózatok címmel tapasztalatcserét szerveztünk Ukrajnában. Tagként részt veszünk a Megyei Civil Tanácsban és az Egri Civil Kerekasztal Környezetvédelmi és Urbanisztikai Szekciójában.

Folyamatosan működtettük az Egri Civil Kapu szervert, helyet és teret adva több jelentős portálnak (ELETFA.ORG, ECK, PROHÁLÓ, CIVILHÁZ.ECK). Az Eger Ünnepe rendezvény keretében bemutatósátrat működtettünk. Előkészítettük a közösségi alapítványok témával foglalkozó nemzetközi konferenciát, és alapítóként folytattuk az egri közösségi alapítvány kialakítását. Tanulmányutat szerveztünk, Esslingenbe és előkészítettük a Gyergyószentmiklósi tapasztalatcserét.

Regionális szervezetünk taglétszáma 2010. év végén 4262 fő, akik mintegy 44 helyi szervezetben segítették elő az alapszabályunkban rögzített célkitűzések megvalósítását. Munkánkat, rendszeresen 42 fő, alkalmanként a nagyobb akcióinkat mintegy huszonöt fő segítette. Az önkéntesek által végzett munka becsült értéke 2010-ben 1267 eFt.

A programok megvalósítását a programvezetői feladatra vállalkozó, önálló helyi szervezeteink, szakértőink vállalták fel. Közös erőfeszítéssel - anyagi forrásokat feltárva, elnyerve – valósították meg a projekteket, amelyek koordinációja, és megvalósítása érdekében hét munkatársat foglalkoztattunk, ötöt teljes, kettőt részmunkaidőben. A webmester egyéni vállalkozóként látta el feladatait. A könyvelést szolgáltató vállalkozás látja el. Szakképesítés szerint: egy fő környezetgazdálkodási agrármérnök, egy fő mezőgazdasági menedzser agrármérnök, egy fő közgazdász, egy fő humán menedzser, egy fő személyügyi menedzser, négy fő középfokú képesítésű. Munkatársaink részt vettek könyvelői és KÖTHÁLÓ képzéseken.

A szervezet korszerű irodatechnikával rendelkezik. Eger belvárosában mintegy három irodában működik. Tiszanánán építési telke van. Az Életfa Környezetvédő Szövetség legnagyobb programjai voltak az elmúlt évben a Regionális Zöld Telefon Szolgálat, a Környezetvédelmi Klub, Juhar Ág, a Vörösbegy, a Heves Megyei Hálózati Együttműködés, SZJA 1% kampány, Tanulmányút, Tiszta Egerért, Civil Ház.

Kapcsolatokat építettünk és ápoltunk más hasonló szolgáltatásokat végző regionális és megyei szervezetekkel (Pl. Bartakovics Béla Közösségi Ház, Helyőrségi Művelődési Klub, Európa Direct Információs Pont, Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete, OFA Hálózat Észak-magyarországi Regionális Iroda, Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület, Grassalkovich Oktatási Alapítvány, Kereskedelmi és Ipar Kamara, Kárpátok Nemzetközi Alapítvány, stb.). Több nemzetközi és hazai szervezettel, hálózattal élő kapcsolatot tartottunk és célorientált együttműködést valósítottunk meg (pl.: KÖTHÁLÓ, HUMUSZ, Energia Klub, MOTT Alapítvány, INFORCE, MTVSZ, NIOK, CISZOK Hálózat stb.).

Több program megvalósításánál működtünk és működünk együtt a proHáló hálózattal, amely alapításában részt vettünk és tevékenységébe aktívan bekapcsolódtunk. Részt vettünk a környezet- és természetvédő szervezetek országos találkozóján. Szervezetünk állandó meghívottja volt a Heves Megyei Közgyűlésnek, szerepel az Országgyűlés civil szervezeti listáján.

Az elmúlt évben bővült támogatóink köre, fenntarthatóbbá vált működésünk. Az SZJA 1%-os bevételünk 217eFt volt. Szlovák partnerünkkel a Fundament Polgári Társulással együttműködve INTEREG pályázatot nyertünk. Főbb támogatóink az elmúlt időszakban Környezetvédelemi és Vízügyi Minisztérium, SZMM, KIM, NCA, SZJA 1%, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, és az EU. Támogatású TÁMOP 5.5.3-08/02-2008-0031 számú projekt.

2011
Szervezetünk - jelenlegi jogállása szerint - közhasznú tevékenységet végez, és az alábbiakban felsorolt állami feladatok ellátásában vesz részt.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 97. § (1), (2) a 98. § (1), (2), 99. § (1) a) szakasza és pontja alapján: a Környezeti Tanácsadó Iroda és az azon belül működtetett Zöld Telefon Szolgálat (06-80-204276) - célkitűzéseink szellemében mintegy száztíz esetben konkrét tanácsadással és mintegy 30 esetben konkrét hatósági intézkedés elősegítésével járult hozzá a Heves megye lakossága által jelzett környezet és természetvédelmi problémák megoldásához. A szolgálat tevékenysége szervesen kapcsolódott az országos KÖTHÁLÓ tevékenységéhez. Az EU 2011 program a Magyar Elnökség tájékoztatási munkáját egészítette ki. Az Eger Ünnepe rendezvény keretében bemutatósátrat működtettünk.
Az 55. § (1) szakasza alapján: a szemléletformálási nevelési összetett program a Zöldszíves Juhar Ágat, a Vörösbegy Természetbúvár Közösséget és a Környezetvédők Ifjúsági Körét foglalta magában. Az elmúlt évben is mintegy kétszáznegyven gyermek számára – óvodások és általános iskolai tanulók, akik közül sokan hátrányos helyzetűek - több rendezvényt, akciót szerveztünk, (gyógynövény-ismereti verseny, Föld Napja, Madarak Fák Napja – Érsekkerti Természetismereti Akadályverseny Egerben, a kiemelkedő munkát végző csoportok elismerése, részvétel az egri „Autómentes Napon”, „Zöld Mikulás”, féléves feladatsorok, módszertani találkozók, stb.). Nevelési programunk keretében kapcsolatot tartunk a Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézménnyel.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (5) szakasza és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 75. § és 76 § (2) e), f), h) szakasza és pontjai alapján: az elmúlt évben is színvonalasan működtettük az Egri Civil Házat, szolgáltató központot, amely városi és megyei és egyes programjaink keretében országos és nemzetközi szintű feladatokat látott el, valamint mintegy hétszázötven – Heves megyei civil szervezettel tart élő kapcsolatot. A Civil Ház 46 szervezetnek nyújt háttér infrastruktúrát. Szelektív hulladékgyűjtési pontot tartunk fent és energiatakarékos világítóberendezéseket üzemeltetünk. Kialakítottunk és működtetünk egy olyan tanácsadó szolgálatot, amely a megyénkben működő illetve alakuló civil szervezetek számára egyénre szabott és csoportos tanácsadó szolgáltatást nyújt, mely közvetlen szakértői közreműködéssel, speciális szakmai ismeretek átadásával segíti a hátrányosabb helyzetű szervezetek munkáját. Tagként részt veszünk a Megyei Civil Tanácsban és az Egri Civil Kerekasztal Környezetvédelmi és Urbanisztikai Szekciójában. Továbbra is működtettük a Közösségi Technológiai Központot az Egri Civil Ház 5. sz. irodájában, ahol 4 számítógép és 6 db laptop állt a szervezetek rendelkezésére. Az eszközhasználaton túl szervezetünk munkatársai személyes segítséget is nyújtottak annak érdekében, hogy a civil szervezetek a számítógép és az internet adta lehetőségeket minél jobban tudják hasznosítani mindennapi munkájukban (e-mail, ügyfélkapu, EPER), és az elektronikus lehetőségek felhasználásával csökkentsék papírfelhasználásukat. Folyamatosan működtettük az Egri Civil Kapu szervert, helyet és teret adva több jelentős portálnak (eletfa.org.hu, eck.hu, prohalo.hu, civilhaz.eck.hu). Folytattuk a megyei CivilTech Informatikai Adományozói Programot. Elősegítettük az egri közösségi alapítvány programjainak megvalósítását.

3. Fenti tevékenységünk keretében legnagyobb programjaink 2011 évben a következőek voltak: Az EU 2011 pályázati program a Magyar Elnökség tájékoztatási munkáját egészítette ki a nonprofit közönség, különösen a környezetvédelmi szakmai közösség munkájával, véleményével. A program során egy konzultációt segítő többnyelvű weblap készült el eu2011.eck.hu címen, ahol az elnökség munkáját folyamatosan figyelemmel kísértük, véleményeztük. Átvettük az Elnökség híreit (RSS), megjelentettük bannereit. Más nonprofit weblapokkal is sikerült együttműködést kiépítenünk. Nonprofit összefogásban három szakmai kiadvány született az Elnökség munkájának kiemeltebb, fontosabb fejezeteiből, a Közös Agrárpolitika, a Duna Régió Stratégia és a Közös Energiapolitika témaköréből. A kiadványokat terjesztettük és folyamatosan terjesztjük az Életfa Környezetvédő Szövetség kitelepülésein, rendezvényein, valamint az érdeklődőket az eu2011.eck.hu oldalara irányítottuk.

Hálózatépítés és fejlesztés Heves és Besztercebánya megyében, valamint az ehhez kapcsolódó partnerségi programok generálása és fejlesztése (HUSK/0901/1.5.1/0233) program keretében a Fundament Polgári Társulás Besztercebánya megyében képzéseket szervezett és bonyolított le (közigazgatási menedzsment és alapszintű IKT képzés), míg szervezetünk Heves megyében civil hálózatfejlesztési képzéseket és alap- és középszintű informatikai képzéseket rendezett. A partnerek közös tevékenységei a partnerségépítés (kistérségi civil hálózatépítés, egymás jó gyakorlatainak megismerése továbbadása tapasztalatcserék során) és a projektfejlesztés (szakértői csoport létrehozása, szakértői hálózat kialakítása mindkét megyében), valamint a projektek tervezése, előkészítése és végrehajtása volt. A tevékenységekhez tartozó adatgyűjtés, adatbázisok kialakítása, működtetése, konferenciák, fórumok, workshopok, mindkét fél feladatát képezték.

Közösségi Alapítványok jó gyakorlatai (2011. április 7-9), háromnapos szakmai konferenciát a tervezett időben és időtartamban sikerült megtartani. A proHáló Hálózat tagjai, a résztvevő közösségi alapítványok vezetői, képviselői és az Egri Civil Kerekasztal valamint az egri civil szervezetek, intézmények képviselői ismereteket szereztek a közösségi alapítványok működéséről, céljairól. A konferencián a fenti témában hasznos tapasztalatcsere folyt a külföldi közösségi alapítványok képviselői, vezetői és a magyarországi résztvevők között. Egymás jó gyakorlatainak megismerése, valamint a megismert tapasztalatok felhasználása tovább erősítette a magyarországi kezdeményezéseket és további szervezeteket ösztönzött arra, hogy kezdeményezzék közösségi alapítványok kialakítását, létrehozását a civil szektor fejlődésének érdekében. A konferenciára három országból érkeztek közreműködő partnerek Akadémia a Lengyelországi Filantrópia Fejlesztésért (Lengyelország), Besztercebányai Egészséges Város Közösségi Alapítvány (Szlovákia), Székelyudvarhelyi Közösségi alapítvány (Románia).

A proHáló Hálózat továbbfejlesztése projekt keretében az arculati kézikönyv, a feladatvállalás és értékelés módszertana, védjegy használati szabályok, tagfelvétel eljárás rendje szakértői felkérései, a munkafolyamat beindítása 2010 júniusában történt. Szakértői team megbeszélése került sor a Nevelők Háza Egyesület szervezésében 2010. november 30-án, Budapesten, 5 fő részvételével, ahol az arculati kézikönyv, védjegy használat szabályai voltak napirenden. Feladatvállalás és értékelés módszertana, tagfelvételi eljárás rendje témában 2010. december 21-én tartott szakértői team megbeszélést Budapesten 5 fő részvételével az Alföldi Civilekért Alapítvány. A Hálózati Tanács ülése 2011. január 13-án volt Budapesten 6 fő részvételével, amelyet a Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány szervezett, a munkafolyamat áttekintése érdekében. Szakértői team megbeszélésre került sor 5 fő részvételével Budapesten 2011. január 27-én az arculati kézikönyv, védjegy használat szabályok tervezetének elkészítése és egyeztetése témában, amelyet a Nevelők Háza Egyesület tartott. Szakértői team megbeszélése 2011. február 24-én volt a feladatvállalás és értékelés módszertana, tagfelvételi eljárás rendje, tervezetek kiadása érdekében Budapesten 5 fő részvételével, amelyet az Alföldi Civilekért Alapítvány tartott. Hálózati Tanács ülése 2011. március 04-én az arculati kézikönyv - védjegy használati szabályok, a feladatvállalás és értékelés módszertana, tagfelvétel eljárás rendje anyagok egyeztetett anyagainak áttekintése, pontosítása, és Hálózati Találkozó elé terjesztése témában volt Budapesten 4 fő részvételével, a Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány szervezésében. Hálózati Találkozón 2011. május 25-26-án fogadtuk el a kézikönyv tartalmát, Kunbábonyban 20 fő részvételével, amelyet az Életfa Környezetvédő Szövetség rendezett.

Civil Hálózatok Honlapja program célkitűzései szerint a feladatspecifikációban megadott elvárások szerint - hálózati koordinációban - elkészítettük a civil hálózatok honlapját A weblap a technikai elvárásoknak megfelelően készült el (Xhtml, átjárhatóság). A fejlesztési csoport a fejlesztést végig figyelemmel kísérte, részt vett a tesztelésben és az adatfeltöltésben. A pályázati projekt megvalósításában az Életfa Környezetvédő Szövetség munkatársai, szakértői és a proHáló marketing munkacsoport tagjai vettek részt. A weblap értékeinek kommunikálásához PPT-bemutatót, bannereket és plakátot készítettünk, valamint egy letölthető PDF ismertetőt. Ezek segítségével a weblap szolgáltatásairól hírt adhattunk 16 nonprofit weblapon, élőszóban a hálózat konferenciáin, rendezvényein és tagszervezeteink szolgáltatási irodáiban. A PR tevékenység, hálózatok honlapra irányítása részt elsősorban online hirdetési kampányban bonyolítottuk le, a látogatók száma bizonyítottan több ezer fő volt havonta, Oktatási anyagot készítettünk a proHáló hálózat tagszervezetei számára, és két alkalommal szerveztünk oktatást a weblap adminisztrátori használatáról. A honlap oktatását Skype kiscsoportos megbeszélésekben bonyolítottuk le, az oktatási anyagot pedig online elérhetővé tettük, és e-mailben elküldtük.

Területi elvre épített érdekképviseleti rendszer továbbfejlesztése Heves megyében projekt keretében mind a 7 kistérségben partnerségi fórum összehívására került sor. 2011. március 25-26-án szakmai műhelymunkára került sor a Megyei Civil Tanács tagok részvételével. Témái között szerepelt a megyei konferencia előkészítése, a kistérségi konferenciák tapasztalatai alapján a civil szervezetek együttműködésének, érdekvédelmi tevékenységének jövőbeni feladatainak megbeszélése, a megyei civil stratégia, megyei szakmai programok előkészítése, a helyi érdekképviselet időszerű kérdései. Ez egyben egy nagyon jó két napos csapatépítő és stratégiaalkotó tábor is volt a résztvevő 34 fő részére. A megyei konferenciát 2011. május 14-én a Civil Expo rendezvénye keretében 59 fő részvételével Füzesabonyban tartottuk. Itt került sor az új Megyei Civil Tanács legitimizálására, a monotoring tevékenység tapasztalatainak megvitatására. A monitoring tevékenység összegzéseként elkészült „A civil képviselet és kontroll rendszere és gyakorlata Heves megyében” című kiadványt jelentettünk meg 500 példányban.
2011. május 18-án elutaztunk az Észak-magyarországi Regionális Civil Egyeztető Fórum és Regionális Fejlesztési Tanács által szervezett Észak-magyarországi Regionális Civil Konferenciára, ahol a „Jó gyakorlatok” a civil együttműködés területén előadás keretében bemutattuk a Heves megyei érdekképviseleti modellt. 2011. május 14-én a Heves Megyei Civil Tanács tagjai találkoztak illetve megyei konferenciát tartottunk Füzesabonyban. A résztvevők a Füzesabonyi CIVIL EXPO rendezvényein is részt vettek. Az egész napos találkozón nemcsak a megyénk civil szervezeteivel találkozhattak, hanem a pestújhelyi és salgótarjáni civil szervezetek delegációival is. 2011. május 20-21. részt vettünk a Várpalotai Civil Napon, ahol 4 fő képviselte megyénket, s bemutatásra került a megyei érdekképviseleti modell. A közös fórumon, tapasztalatcserén 16 fő vett részt. Technikai és szakmai segítséget nyújtottunk 13 alkalommal az Egri Civil Kerekasztal ülésének megrendezéséhez, lebonyolításához.

Hálózati együttműködés jó gyakorlatai (2011. szeptember 16-18) konferencián megismertettük külföldi partnereinkkel a Magyarországon működő jó gyakorlatokat, ugyanakkor tapasztalatokat szereztünk a Szlovákiában, Ukrajnában és Romániában kialakult, vagy kialakulóban lévő hálózati együttműködés jó gyakorlatairól. A hasznos tapasztalatcsere eredményeként jó ötleteket szerezhettünk és adhattunk a hálózati együttműködés továbbfejlesztéséhez. A jó gyakorlatok megismerése érdekében szervezett tapasztalatcsere hozzájárult a külföldi és magyarországi hálózatok együttműködési kapcsolatainak fejlesztéséhez. A tapasztalatcsere a konkrét szakmai ismeretek átadása mellett lehetőséget teremtett a hálózati együttműködés jó gyakorlatainak nemzetközi összevetésére. A gyakorlatias ismeretátadás hozzájárult a résztvevők hálózati tevékenységeinek továbbfejlesztéséhez. A tapasztalatcsere elősegítette további hálózatok létrehozását, ezáltal fejlesztve a nem kormányzati szektort. Az eseményről készült szakmai anyagot minden résztvevő terjesztette saját területi hálózataiban, ezúton hozzájárulva fejlődésükhöz. Az érintett hálózatok az Ukrán-Magyar Területfejlesztési Iroda Információs Hálózata, a Dél-Szlovákiai Civil Információs Hálózat, a Civilek Háromszékért Szövetség, az Egri Civil Fórum a Heves Megyei Civil Tanács, és a Füzesabonyi Kistérségi Civil Tanács volt. Tapasztalatainkat közreadtuk, szakmai anyagot terjesztettünk. Letölthető formában más szervezetek számára is közzé tettünk az eletfa.org.hu és eck.hu portálokon. Partnereink voltak: Fundament Polgári Társulás (Szlovákia), Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért (Románia), Ukrán- Magyar Területfejlesztési Iroda (Ukrajna). A tapasztalatcserén 12 fő vett részt a partner szervezetektől és 8 fő az Életfa Környezetvédő Szövetség és a Heves megyei civil hálózatok képviseletében. Összesen tizenhat szervezettől.

Négynapos tanulmányút megszervezése az Életfa Környezetvédő Szövetség és az Egri Civil Kerekasztal, valamint a Heves megyei civil szervezetek tagjainak részére Romániába, Gyergyószentmiklósra 2011. szeptember 22-25.-én. A tanulmányúton 14 fő vett részt az Életfa Környezetvédő Szövetség tagjai és a Heves megyei Civil Kerekasztal tagjai, valamint Heves megyei civil szervezetek képviselői közül, valamint 13 fő romániai civil szervezeti taggal folytattunk tapasztalatcserét. Együttműködő partnerünk volt: Gyergyói Cukorbetegek Egyesülete, Gyergyószentmiklós, Románia. Közreműködő partnereink voltak: - gyergyószentmiklósi, csíkszeredai és magyarországi civil szervezetek Együttműködő partnereinkkel folyamatos kapcsolatra, információcserére törekedtünk az alábbi témákban:
- Civil információs, szolgáltató központok együttműködése,
- Internetes kommunikáció kiépítésének lehetőségei és tapasztalatai,
- A városi civil referensi poszt jelentősége, lehetséges tevékenységi köre,
- Önkormányzati források, pályázati lehetőségek, kritériumok,
- Megyei, városi, kistérségi civil együttműködések kialakítása,
- Civil szervezetek bekapcsolódási lehetőségei az önkormányzati döntéshozó folyamatba,
- Civil együttműködési fórumok tevékenysége, az összefogás lehetőségei, közreműködés módszerei az önkormányzati források pályázati úton történő elosztásában,
- Civil együttműködések helyzete és lehetőségei az Európai Unióban és a Kárpátok régióban,
- A civil önkormányzati együttműködés és a civil önkormányzati partnerség tartalma.

Érdekképviseleti alapú szakmai és területi együttműködés továbbfejlesztése Heves megyében projekt keretében a fő célunk a Heves megyei civil érdekképviseleti rendszer gyakorlatának továbbfejlesztése volt. Ennek kapcsán fontos aktuális feladatunk volt az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvénytervezetről a civil szervezetek tájékoztatása, a vélemények begyűjtése, megfogalmazása, egy egységes állásfoglalás kialakítása, s ennek továbbítása megyénk országgyűlési képviselői felé. A program keretében mintegy 18 alkalommal került sor, települési kerekasztal találkozókra, kistérségi és megyei szintű megbeszélésekre, Gyöngyösön, Füzesabonyban, Kerecsenden és Egerben. Készült egy állásfoglalás, melyet megküldtük valamennyi szolgáltató tevékenységet végző kistérségi, megyei és országos partner szervezetünknek, a Megyei Civil Tanács tagjainak, a kistérségi konferenciáinkon résztvevő szervezeteknek. Az érdekképviseleti munkát folytató szervezetek, civil delegáltak intenzív hétvégéjére került sor 2011. szeptember 10-11-én Poroszlón. Találkozót szerveztünk a Salgótarjáni Civil Kerekasztal tagjaival 2011. augusztus 30-án. 2011. június 16-án a városi civil referens kérésére mozgósítottuk az Egri Városháza dísztermében megrendezett „Új civil törvény” tudományos konferenciára a civil szervezetek képviselőit, akik jelentős számban jelentek meg.

Regionális szervezetünk taglétszáma 2011. év végén 4211 fő, akik mintegy 44 helyi szervezetben segítették elő az alapszabályunkban rögzített célkitűzések megvalósítását. Munkánkat, rendszeresen 22 fő, alkalmanként a nagyobb akcióinkat mintegy tíz fő segítette.
Öt munkatársat foglalkoztattunk, négyet teljes, egyet részmunkaidőben. A webmester egyéni vállalkozóként látta el feladatait. A könyvelést szolgáltató vállalkozás látja el. Szakképesítés szerint: egy fő környezetgazdálkodási agrármérnök, egy fő mezőgazdasági menedzser agrármérnök, egy fő közgazdász, egy fő humán menedzser, egy fő személyügyi menedzser, kettő fő középfokú képesítésű. Munkatársaink részt vettek könyvelői és KÖTHÁLÓ képzéseken. A szervezet korszerű irodatechnikával rendelkezik. Eger belvárosában mintegy három irodában működik. Tiszanánán építési telke van.

Kapcsolatokat építettünk és ápoltunk más hasonló szolgáltatásokat végző regionális és megyei szervezetekkel (Pl. Bartakovics Béla Közösségi Ház, Helyőrségi Művelődési Klub, Európa Direct Információs Pont, Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete, OFA Hálózat Észak-magyarországi Regionális Iroda, Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület, Grassalkovich Oktatási Alapítvány, Kereskedelmi és Ipar Kamara, Kárpátok Nemzetközi Alapítvány, stb.). Több nemzetközi és hazai szervezettel, hálózattal élő kapcsolatot tartottunk és célorientált együttműködést valósítottunk meg (pl.: KÖTHÁLÓ, HUMUSZ, Energia Klub, MOTT Alapítvány, INFORCE, MTVSZ, NIOK, stb.). Részt vettünk a környezet- és természetvédő szervezetek országos találkozóján.

2012
A nehéz és változó környezet nehéz feladatok elé állította szervezetünket, de tervezett célkitűzéseinket sikerült megvalósítani és biztosítottuk a további fenntartható működéshez szükséges feltételeket. Az elmúlt évben - alapszabályunkban és hosszú távú programunkban rögzített feladatainkkal összhangban - a következő sorokban részletezett területeken fejtettük ki tevékenységünket.

Folyamatosan működtettük Környezeti Tanácsadó Irodánkat, bekapcsolódtunk az „Expedíciózz a háztartásban” kampányba, amely öt fő témakörre épült: az öko-építészetre, a környezetkímélő háztartási vegyi-anyagok használatára, a hulladékcsökkentés módozataira, az energiatakarékosságra és a víztakarékosságra. A környezeti tanácsadóink utcai standjainknál javaslatokkal, információkkal, kiadványokkal vértezték fel a látogatókat, akik a környezettudatosság és a háztartászöldítés iránt fejezték ki érdeklődésüket. Egerben június 8-án és szeptember 20-án volt városi szintű rendezvény, ahol az Életfa Környezetvédő Szövetség környezeti tanácsadói és szakértői (környezetvédelmi mérnök, vegyész) 11 és17 óra között várták az érdeklődőket. Tapasztalatainkra építve kidolgoztuk a „Kis Lépésekkel” pályázati programot, amely elnyerte a Svájci Alap támogatását.

Továbbfejlesztettük szemléletformálási és nevelési programunkat. Újjáalakult a Környezetvédők Ifjúsági Köre és Facebook-os csoportot hoztunk létre. Változatos és sokszínű programok szervezésére került sor. Ilyenek voltak: a „Föld Napja az Érsekkertben” című városi rendezvény, rajzverseny a Vörösbegy óvodás csoportjainknak, Madarak Fák Napja alkalmából természetvédelmi akadályverseny a Vöröskő-völgyi erdei tanösvényen és a Környezetvédelmi Világnapi Évzáró Ünnepi rendezvény. A Takarítási Világnap alkalmából a Juhar Ág általános iskolásainak rajzversenyt szerveztünk. Sikeres takarítási akciót bonyolítottunk le az Ostoros-tetőn. Az Autómentes Napon előadásra került sor Egerben „Élet és Közlekedés” címmel.

Az Állatok Világnapjához kapcsolódva állatismereti feladatsort állítottunk össze, amelynek témája az erdőben élő állatokhoz kapcsolódott. Madárismereti előadásra is sor került a Bükk madárvilága címmel. Környezetvédők Klubját szerveztünk, Karácsonyi Ízek”, „Környezeti katasztrófák, Energia és a háztartás, Eger hulladékgazdálkodása” témában. A munkatervünkben tervezett feladatsorokat elkészítettük és kiküldtük a Juhar Ág csoportok részére. Zöld Mikulás Ünnepi rendezvényen került sor az őszi feladatsor kiértékelésére, és a feladatsort beküldő Juhar Ágas csoportoknak az eredményes munkájukért való díjak átadására. Az SZJA 1%-os bevételből erdei iskola megvalósításához járultunk hozzá, a világnapi ünnepség tárgyjutalmát és dekorációját, valamint a szemléletformálási program szervezéséhez szükséges postaköltséget biztosítottuk.

Eredményes programot valósítottunk meg az elmúlt évben az Egri Civil Kerekasztal érdekképviseleti és érdekérvényesítő tevékenységének fejlesztése érdekében, amely keretében a következő eseményekre, tevékenységekre került sor. 2012. szeptember - Eger Ünnepe, 2012. október - Egri Civil Kerekasztal ülés, 2012. november - Sport Szekció műhelymunka, 2012. november - Egri Civil Kerekasztal ülés, 2012. december - Egri Civil Kerekasztal ülés, 2012. december - Egri Civil Randevú. „Részvétel és Képviselet” című kiadvány elkészítése és kiküldése a partnerszervezeteknek. Határozatok tára vezetése és levelezőlista biztosítása az Egri Civil Kerekasztal tagjainak. A www.eck.hu honlap folyamatos működtetése. Részvétel az egri kulturális koncepció kialakításában a civil vonatkozások beépítésével.

Az elmúlt évben is sikeresen biztosítottuk Közösségi Technológiai Központ és az Egri Civil Kapu webkiszolgáló használatát az egri szervezeteknek valamint két számítástechnikai képzést (1. képzés 11 fő részvételével – 2013. február 26-28.; 2. képzés 10 fő részvételével – 2013. március 05-07.) sikeresen megvalósítottuk. - A Közösségi Technológiai Központot folyamatosan tudták használni a civil szervezetek (mintegy 400 fő/10hónap). Képzések jól szolgálták a számítástechnikai ismeretek fejlesztését. A webkiszolgáló folyamatos működtetésével biztosítottuk honlap és tárhely kialakításának lehetőségét.

Szerveztünk külföldi kapcsolataira is gondot fordítottuk és a rimaszombati évfordulós rendezvényt előkészítettük megszerveztük és megtartottuk. A projekt megvalósításába bevontunk be a két szervezet, programvezetőit, munkatársait, vezetőit, szimpatizánsait. Az előadások megismertették a Fundament Polgári Társulás együttműködések érdekében és a hálózatépítés területén kifejtett tevékenységét, bemutatva a jó gyakorlatokat. Küldöttségük kétoldalú találkozókon egyeztetett az érdeklődő egri civil szervezetekkel további projektek megalapozása érdekében. Szakmai anyag is készült, amit a két szervezet honlapján jelenítettünk meg. A projekt megvalósításába 12-12 főt vontunk be a két szervezet, programvezetőit, munkatársait, vezetőit. A rimaszombati évfordulós rendezvényen és az egri tájékoztató előadáson 82 fő vett részt. Eger város aktív civil szervezeteit mintegy 100 szervezetet és a két szervezet tagságát, szimpatizánsait tájékoztattuk az együttműködés eredményeiről.

A Fundament Polgári Társulással együttműködve kezdtük meg 2012 augusztusában a „Civil hálózati kapacitásfejlesztés Heves és Besztercebánya megyében” HUSK/1101/1.5.1/0368 határon átnyúló együttműködési programot. A megvalósítás során közvetlen célcsoportunk a programba bevont NGO-k (18 szervezet) és kistérségek (17), közvetve pedig a program által képzett szervezetek által generálódó hálózatokhoz kapcsolódó civil szervezetek (40 NGO).

Projekt során a következő tevékenységek megvalósítására kerül sor. Kistérségi civil hálózati kapacitásfejlesztés, egymás jó gyakorlatainak megismerése továbbadása tapasztalatcserék során (2 tapasztalatcsere, 15 workshop, 5 db fórum, 1-1 db nyitó-és zárókonferencia), Szakértői csoport és hálózat folyamatos működtetése és biztosítása az NGO-k részére mindkét megyében, képzések szervezése lebonyolítása (Európai Uniós pályázati menedzsment képzés, Informatikai képzés, Pályázati menedzsment képzés Európa 2020, Alapszintű IKT képzés), Cloud-computing interaktív kommunikáció (honlap készítése, fejlesztése, adatbázisok kialakítása), korszerű és hatékony projektmenedzsment.

ÉMOP - 3.3.1-11 infrastruktúra fejlesztési pályázat előkészítését elvégeztük. A pályázati dokumentáció maradéktalanul elkészült, a szakhatósági engedélyeket megkaptuk. Az elutasító pályázati döntéssel kapcsolatosan kifogást emeltünk, amely elbírálása folyamatban van.

Szervezetünk taglétszáma 2012. év decemberében 4124 fő, akik mintegy 44 helyi szervezetben segítették elő az alapszabályunkban rögzített célkitűzések megvalósítását. Munkánkat, rendszeresen 22 fő, alkalmanként a nagyobb akcióinkat mintegy tíz fő segítette.
Tervezett célkitűzéseink megvalósítását és stabilabb, fenntarthatóbb működésünket a tevékenységünkhöz szükséges, felkészült szakmai és gazdasági szakemberek foglakoztatásával, biztosítottuk (környezetgazdálkodási, mezőgazdasági menedzser agrármérnök, humán szervező, személyügyi szervező, könyvelő, gazdasági ügyintéző). Munkatársaink továbbképzésen vettek részt könyvelői és környezeti tanácsadási szakterületen. Sikeresen pályáztunk kiegészítő bértámogatásra a bérek nettó értékének megőrzése érdekében, amely célja az Életfa Környezetvédő Szövetség közhasznú tevékenységével kapcsolatos foglalkoztatás volt. Összesen hét főt foglalkoztattunk, négyet teljes, egyet részmunkaidőben, kettőt egyéni vállalkozóként (könyvelés, webmester).

2013
Az elmúlt évben - alapszabályunkban és hosszú távú programunkban rögzített feladatainkkal összhangban - a következő területeken eredményesen valósítottuk meg célkitűzéseinket:
Környezeti Tanácsadó Irodánk és Zöld Telefon Szolgálatunk (06-80-204276) – az országos KÖTHÁLÓ hálózat tagjaként és célkitűzései szellemében konkrét tanácsadással hatósági intézkedés elősegítésével járult hozzá a lakosság által jelzett környezet és természetvédelmi problémák megoldásához.
A gyermek korosztály részére szervezett programokat (feladatsorok, akciók, rendezvények) mintegy kétszáz gyermek számára szerveztünk. Így például 2013. április 19.-én a "Piciny kezekkel a Földért" rendezvényen voltunk jelen és segítettük annak sikeres megvalósítását. A Kemény Ferenc Sportiskola és Általános iskola ifjú diákjainak tartottunk előadást a Föld védelmének fontosságáról 2013 áprilisában. "Kis Lépésekkel” programunk nyitó rendezvényére 2013 májusában került sor az Egri Civilházban. A másfél éves kampány és akciósorozat, a kistelepüléseken tartott sátras tanácsadásokkal, kitelepülésekkel, klubfoglalkozásokkal, és internetes verseny révén hozzájárul a résztvevők fogyasztói szokásainak megváltoztatásához, a környezet és természetvédő szervezetek tevékenységének jobb megismeréséhez és a családokat ösztönzi a takarékosabb, környezettudatosabb, fenntarthatóbb életvitelre.
A Szövetség az elmúlt időszakban is működtette az Egri Civil Házat, Közösségi Technológiai Központot, amely városi szintű feladatokat látott el. A szervezet munkatársai személyes segítséget is nyújtottak annak érdekében, hogy a civil szervezetek a számítógép és az internet adta lehetőségeket minél jobban tudják hasznosítani mindennapi munkájukban (e-mail, ügyfélkapu, EPER). Folyamatosan működtettük az Egri Civil Kapu szervert, helyet és teret adva több jelentős portálnak (pl. eletfa.org.hu, eck.hu, proháló.hu, civilház.eck.hu). Szövetségünk tagja a proHáló országos hálózatnak, amely módszertani tevékenységével nyújt segítséget a civil szervezetek működéséhez. Alapítóként elősegítettük az egri közösségi alapítvány működését.
Immár hagyományosan Április 22.-én a "Föld Napja az Érsekkertben" című városi rendezvényen állítottuk fel környezet- és természetvédelmi tanácsadó sátrunkat. Májusban szervezetünk részt vett a Füzesabonyban megrendezett Önkéntes Expón. Sátrunkban a következő programok voltak megtalálhatók: környezeti tanácsadás, a gyerekeknek, öko-otthon játék, ökolábnyom számítás, környezet- és természetvédelmi kiadványok, környezetbarát termékek. Ezen felül népszerűsítettük a Napos Napok rendezvénysorozatot is. Szövetségünk a Madarak és Fák Napja alkalmából akadályversenyt szervezett a Juhar Ág csoportjainak a Les-réten. Szervezetünk az Eger Ünnepe rendezvényen 2013. szeptember 21-én anyag és energiatakarékossággal és környezettudatos életmóddal kapcsolatos bemutató sátrat működtetett. A Mobilitási Héthez kapcsolódóan Autómentes Nap szervezésében vettünk részt 2013 szeptemberében, melynek keretében többféle korosztályt érintő, változatos programok voltak.
Részt vettünk az Életminőségért Alapítvány „Közlekedésfejlesztés civil összefogással” szekció szintű programjának megvalósításában, amely célja Eger közlekedésfejlesztési koncepciójának környezeti szempontú elemzése, a város és környéke lakosságának aktív bevonásával. Jelenleg megvalósítjuk a „Kis Lépésekkel” és a „Civilek velünk-értünk” projektet. Az elmúlt időszakban több pályázatot dolgoztunk ki. Elkészült az „Újra-hasznosabban” szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő, a Közösségi Technológiai Központ működését korszerűsítő, és két szervezet- és közösségfejlesztő program.
A Fundament Polgári Társulással együttműködve kezdtük meg 2012 augusztusában a „Civil hálózati kapacitásfejlesztés Heves és Besztercebánya megyében” HUSK/1101/1.5.1/0368 határon átnyúló együttműködési programot. A 2014 júliusában befejezett megvalósítás során közvetlen célcsoportunk volt a programba bevont NGO-k (18 szervezet) és kistérségek (17), közvetve pedig a program által képzett szervezetek által generálódó hálózatokhoz kapcsolódó civil szervezetek (40 NGO).
Projekt során a következő tevékenységek megvalósítására került sor. Kistérségi civil hálózati kapacitásfejlesztés, egymás jó gyakorlatainak megismerése továbbadása tapasztalatcserék során (2 tapasztalatcsere, 15 workshop, 5 db fórum, 1-1 db nyitó-és zárókonferencia), Szakértői csoport és hálózat folyamatos működtetése és biztosítása az NGO-k részére mindkét megyében, képzések szervezése lebonyolítása (Európai Uniós pályázati menedzsment képzés, Informatikai képzés, Pályázati menedzsment képzés Európa 2020, Alapszintű IKT képzés), Cloud-computing interaktív kommunikáció (honlap készítése, fejlesztése, adatbázisok kialakítása), korszerű és hatékony projektmenedzsment.
Szrvezetünk taglétszáma 2013. év decemberében 4124 fő, akik mintegy 44 helyi szervezetben segítették elő az alapszabályunkban rögzített célkitűzések megvalósítását. Munkánkat, rendszeresen 22 fő, alkalmanként a nagyobb akcióinkat mintegy tíz fő segítette.
Tervezett célkitűzéseink megvalósítását és stabilabb, fenntarthatóbb működésünket a tevékenységünkhöz szükséges, felkészült szakmai és gazdasági szakemberek foglakoztatásával, biztosítottuk (környezetgazdálkodási, mezőgazdasági menedzser agrármérnök, humán szervező, személyügyi szervező, könyvelő, gazdasági ügyintéző). Munkatársaink továbbképzésen vettek részt könyvelői és környezeti tanácsadási szakterületen. Összesen hét főt foglalkoztattunk, négyet teljes, egyet részmunkaidőben, kettőt egyéni vállalkozóként (könyvelés, webmester).

2014
Szemléletformálási és nevelési területen legnagyobb programunk 2014-ben a „Kis lépésekkel" kampány és akciósorozat volt, amely kistelepüléseken tartott sátras tanácsadásokkal, klubfoglalkozásokkal, és internetes verseny révén járult hozzá a résztvevők fogyasztói szokásainak megváltoztatásához, a környezetvédők tevékenységének jobb megismeréséhez és a résztvevő családokat elmozdította a takarékosabb, környezettudatosabb, fenntarthatóbb életvitel felé. A projekt lebonyolítása során a következő 12 helyszínen - helyszínenként 4-4 alkalommal – szerveztünk programokat. Eger (Kemény Ferenc, Szent Imre és Tinódi Sebestyén általános iskolák és környékük), Abasár, Erdőtelek, Felsőtárkány, Mátraderecske, Nagyréde, Novaj, Szilvásvárad, Tarnaméra, Verpelét általános iskolái és a települések lakosai részére. Legfontosabb célcsoportunk, a családok fogékonyak volt az új ismeretekre. A projekt honlapján 271 felhasználó regisztrált, akik összesen 163 családi ökolábnyom számítást végeztek, az egyedi látogatók száma átlagosan 5000 volt.
Fentieken túl 2014. április 19.-én a "Piciny kezekkel a Földért" városi rendezvényen voltunk jelen és segítettük annak sikeres megvalósítását. A Kemény Ferenc Sportiskola és Általános iskola ifjú diákjainak tartottunk előadást a Föld védelmének fontosságáról 2014 áprilisában. Immár hagyományosan Április 22.-én a "Föld Napja az Érsekkertben" című városi rendezvényen állítottuk fel környezet- és természetvédelmi tanácsadó sátrunkat. Májusban szervezetünk részt vett a Füzesabonyban megrendezett Önkéntes Expón. Sátrunkban a következő programok voltak megtalálhatók: környezeti tanácsadás, a gyerekeknek, ökootthon játék, ökolábnyom számítás, környezet- és természetvédelmi kiadványok, környezetbarát termékek.

Szövetségünk a Madarak és Fák Napja alkalmából akadályversenyt szervezett a Juhar Ág csoportjainak Verpeléten. Szervezetünk az Eger Ünnepe rendezvényen 2014. szeptember 20-án anyag és energiatakarékossággal és környezettudatos életmóddal kapcsolatos bemutató sátrat működtetett. A Mobilitási Héthez kapcsolódóan Autómentes Nap szervezésében vettünk részt 2014 szeptemberében, melynek keretében többféle korosztályt érintő, változatos programok voltak.

Környezeti Tanácsadó Irodánk és Zöld Telefon Szolgálatunk (06-80-204276) – az országos KÖTHÁLÓ hálózat tagjaként és célkitűzései szellemében konkrét tanácsadással hatósági intézkedés elősegítésével járult hozzá a lakosság által jelzett környezet és természetvédelmi problémák megoldásához. Közvetlen megkeresések során több mint 310 főt értünk el, melyből a legnagyobb arányban a telefonos, utána az e-mailes majd a személyes megkeresés következett. Közvetett elérések során (Eger Ünnepe, Föld Napja, Civil Expó, Kis lépésekkel kampányunk, stb.) mintegy 10000-11000 főt sikerült elérni, valamint ezeken az alkalmakon sikerült kiadványaink nagy részét az érdeklődőkhöz eljuttatni.

Az Egri Civil Ház (Eger, Bajcsy-Zsilinszky u. 9.) tizennégy éve szolgáltat a város civil szervezeteinek. Az Életfa Környezetvédő Szövetség által működtetett közösségi ház, kiemelt feladata volt 32 civil szervezet és az Egri Civil Fórum valamint Egri Civil Kerekasztal tevékenységének elősegítése, háttér infrastruktúra biztosításával és szervezési feladatok ellátásával.

A civil szervezetek és önkormányzat közötti együttműködés fejlesztése érdekében, az ÉMOP-2009-3.1.2./C-09-2f-2011-0001 számú, a „Dobó tér – Eger patak – belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja” című projekt keretében – Közösségi programok, akciók az egriek helyi kötődésének erősítése és vonzóbb, élettelibb belvárosi közösségi terek kialakítása érdekében kiírt tenderen „Civilek érted-értünk” címmel pályázatot nyertünk, amelyet 2014-ben megvalósítottunk. Folyamatos tájékoztatást biztosítottunk az Egri Civil Alap működéséről, az Előny 2014 és a kulturális alap felhívásairól, valamint a Virágos Egerért Szép Környezetért versenyről. Hozzájárultunk a „Gondolatok Eger közlekedéséről” tanulmány elkészítéséhez. Helyet biztosítottunk foglalkoztatási, női és ifjúsági fórumoknak. A Civil Házban kezdte meg működését az Egri Nóra Pont a női esélyegyenlőség elősegítése érdekében. Kidolgoztuk az „Egri Minőségért és Értékekért” projekteket, melyek a településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott célkitűzéseket konkrét programok kidolgozásával és valóra váltásával segíthetik elő.

Az Egri Civil Ház Ház technikai működtetése területén az elmúlt időszakban sor került az épület tetőfedésének felújítására, és egy kémény kiépítésére. Fejlesztettük a biztonságtechnikai berendezéseket (kamera, riasztókészülékek). A tanácsteremben lévő székek javítását elvégeztük. A gázkészülékek biztonságtechnikai felülvizsgálatánál megállapított hiányosságokat megszüntettük, az elavult csatlakozó vezetékek cseréjével. Az ablakzárak és hőszigetelésük javítását elvégeztük. Fejlesztettük a belső informatikai hálózatot korszerűbb routerekkel, felújítottunk hat számítógépet. Biztosítottuk a fénymásolást, takarítást, közüzemi költségeket (gáz, áram, víz, hulladékszállítás, takarítószerek, kéményseprés).

Tagként részt vettünk és veszünk a proHáló Hálózat és a KÖTHÁLÓ országos tevékenységében. A szervezet kiépült szolgáltatásai: Zöld Telefon Szolgálat – konkrét tanácsadás, hatósági intézkedések elősegítése. Civil Hálózati Módszertani Bázis – infrastrukturális háttér, szervezeti regiszter, hálózatépítési tanácsadás, forrásteremtési információk, szakértői, előadói lista, nonprofit dokumentációtár és kapcsolattartás, mintegy 442 szervezettel. Egri Civil Kapu szerver – civil honlapok kialakítása, működtetése. Közösségi Technológiai Központ – számítástechnikai oktatás, tanácsadás. Szervezetünk taglétszáma 4083 fő, akik mintegy 44 helyi szervezetben segítették elő az alapszabályunkban rögzített célkitűzések megvalósítását. Munkánkat, rendszeresen 24 fő, alkalmanként a nagyobb akcióinkat mintegy tíz fő segítette, az elmúlt évben összesen hét főt foglalkoztattunk, négyet teljes, egyet részmunkaidőben, kettőt egyéni vállalkozóként (könyvelés, webmester). A szervezet kitüntetései: Környezetünkért Emlékplakett 1993, Pro Natura Emlékplakett 1998. Emléklapot kaptunk 2014-ben az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségtől az Európai Hulladékcsökkentési Hét programjának sikeres megvalósításáért. Az egyesület honlapja a www.eletfa.org.hu, ahol részletesen évenkénti bontásban szerepel a szervezet története és végrehajtott programjai.

2015
Szemléletformálási és nevelési területen legnagyobb programunk 2015-ben a „Kis lépések" program volt, amely kistelepüléseken tartott tanácsadásokkal, klubfoglalkozásokkal, és internetes verseny révén járult hozzá a résztvevők fogyasztói szokásainak megváltoztatásához, a takarékosabb, környezettudatosabb, fenntarthatóbb életvitel felé.
A projekt lebonyolítása során a következő helyszínen szervezünk programot. Eger (Lakossági Információs Szolgáltató Iroda, Egri Civil Ház). További helyszíneink 2016-ban Felnémeti Közösségi Ház, Erdőtelek, Felsőtárkány, Mátraderecske, Nagyréde, Mikófalva, Tarnaméra, Verpelét általános iskolái és a települések lakosai részére.
Legfontosabb célcsoportunk, az általános iskolás fiatalok fogékonyak az új ismeretekre. A projekt honlapján legalább 100 felhasználó regisztrálását várjuk.
Fentieken túl 2015. április 17.-én a "Piciny kezekkel a Földért" városi rendezvényen voltunk jelen és segítettük annak sikeres megvalósítását. A Szent Imre Általános iskola ifjú diákjainak tartottunk előadást a Föld védelmének fontosságáról 2015 áprilisában. Immár hagyományosan Április 22.-én a "Föld Napja az Érsekkertben" című városi rendezvényen állítottuk fel környezet- és természetvédelmi tanácsadó sátrunkat.

Májusban szervezetünk részt vett a Füzesabonyban megrendezett Önkéntes Expón. Sátrunkban a következő programok voltak megtalálhatók: környezeti tanácsadás, a gyerekeknek, ökootthon játék, ökolábnyom számítás, környezet- és természetvédelmi kiadványok, környezetbarát termékek.

Szervezetünk az Eger Ünnepe rendezvényen 2015. szeptember 19-én anyag és energiatakarékossággal és környezettudatos életmóddal kapcsolatos bemutató sátrat működtetett. A Mobilitási Héthez kapcsolódóan Autómentes Nap szervezésében vettünk részt 2015 szeptemberében, melynek keretében többféle korosztályt érintő, változatos programok voltak.

Környezeti Tanácsadó Irodánk és Zöld Telefon Szolgálatunk (06-80-204276) – az országos KÖTHÁLÓ hálózat tagjaként és célkitűzései szellemében konkrét tanácsadással hatósági intézkedés elősegítésével járult hozzá a lakosság által jelzett környezet és természetvédelmi problémák megoldásához.

Közvetlen megkeresések során több mint 180 főt értünk el (személyes, e-mail, telefon), melyből a legnagyobb arányban a telefonos, utána az e-mailes majd a személyes megkeresés következett. Közvetett elérések során (Eger Ünnepe, Föld Napja, Civil Expó, Kis lépések kampány, stb.) mintegy 8000-9000 főt sikerült elérni, valamint ezeken az alkalmakon juttattuk el kiadványaink nagy részét az érdeklődőkhöz.

Az Egri Civil Ház (Eger, Bajcsy-Zsilinszky u. 9.) tizenöt éve szolgáltat a város civil szervezeteinek. Lakossági szolgáltató irodát működtető szervezetek száma: 5. Székhelyként bejegyzett, postaláda használók száma: 32. Iratelhelyező szervezetek száma: 20.
Munkaidőben négy számítógép, ingyenes Internet használati lehetőség is rendelkezésére állt a szervezeteknek, melyet 11 szervezet használt napi rendszerességgel. A www.eck.hu portált folyamatosan üzemeltettük, levelezőlistát működtettünk az Egri Civil Kerekasztal tagjainak és a szekcióknak.

A tárgyévben sor került a tetőtér tartóállványzatának megerősítésére, és a földszinti csatornavezeték hibáinak kijavítására. Folyamatosan karbantartottuk és működtettük a biztonságtechnikai és egyéb berendezéseket (kamera, riasztókészülések, gázkészülékek). A mellékhelységekben működő víztartályok javítására, cseréjére is sor került Biztosítottuk a fénymásolást, takarítást, közüzemi költségeket (gáz, áram, víz, hulladékszállítás, kéményseprés, biztosítás, kommunikáció - Internet-telefon).

Tagként részt vettünk és veszünk a proHáló Hálózat és a KÖTHÁLÓ országos tevékenységében. A szervezet kiépült szolgáltatásai: Zöld Telefon Szolgálat – konkrét tanácsadás, hatósági intézkedések elősegítése.

Civil Hálózati Módszertani Bázis – infrastrukturális háttér, szervezeti regiszter, hálózatépítési tanácsadás, forrásteremtési információk, szakértői, előadói lista, nonprofit dokumentációtár és kapcsolattartás, mintegy 442 szervezettel. Egri Civil Kapu szerver – civil honlapok kialakítása, működtetése.

Közösségi Technológiai Központ – számítástechnikai oktatás, tanácsadás. Szervezetünk taglétszáma 4073 fő, akik mintegy 42 helyi szervezetben segítették elő az alapszabályunkban rögzített célkitűzések megvalósítását. Munkánkat, rendszeresen 24 fő, alkalmanként a nagyobb akcióinkat mintegy tíz fő segítette, az elmúlt évben összesen öt főt foglalkoztattunk, kettőt teljes, egyet részmunkaidőben, kettőt egyéni vállalkozóként (könyvelés, webmester).